Артишок-Астрафарм инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Артишок-Астрафарм - инструкция по применению

Артишок-Астрафарм капсулы по 100 мг №30 (10х3)
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діюча речовина: cynara scolymus;

1 капсула містить артишоку посівного екстракту сухого (cynara scolymus) (екстрагент етанол 60 %) з вмістом гідроксикоричних кислот не менше 2,5 %, у перерахуванні на суху речовину 100 мг;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат;

склад оболонки капсули: желатин, титану діоксид (Е 171), індигокармін (Е 132), хіноліновий жовтий (Е 104).

Лікарська форма

Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули №1 циліндричної форми з напівсферичними краями, корпус – білого кольору, кришечка – зеленого кольору.

Вміст капсул – суміш порошків від світло-коричневого до коричневого кольору зі специфічним запахом у формі порошку або гранульованої маси чи стовпчика, сформованого частково або повністю.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Засоби, які застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Артишок-Астрафарм – засіб рослинного походження; містить екстракт листя артишоку. 

Фармакологічні властивості зумовлені дією комплексу біологічно активних речовин, що входять до складу листя артишоку польового (суnara scolymus). Чинить жовчогінну, гепатопротекторну та сечогінну дію, також знижує вміст сечовини в крові. Інулін та інші складові, які містить артишок, покращують обмінні процеси в організмі.

Показання

Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічний некалькульозний холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічний нефрит, хронічна ниркова недостатність.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату або до інших рослин родини складноцвітих (айстрових). Непрохідність жовчних або сечовивідних шляхів, жовчокам’яна хвороба, гострий гепатит, тяжка печінкова недостатність, гострі захворювання нирок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

У разі прийому будь-яких інших лікарських засобів обов’язково слід проконсультуватися з лікарем щодо можливості застосування препарату.

Препарат може послаблювати дію антикоагулянтів типу кумарину (фенпрокумон, варфарин), що вимагає корекції дози останніх. При одночасному застосуванні препарату з гіпоазотемічними і гіпохолестеринемічними засобами можливе посилення гіпоазотемічного

та гіпохолестеринемічного ефектів.

Особливості застосування

З обережністю слід застосовувати препарат при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчовивідних шляхів та при тяжких захворюваннях печінки.

Пацієнтам слід обов’язково повідомити лікаря про попередню реакцію на прийом препаратів цієї групи.

При тривалому застосуванні препарату знижується рівень азотовмісних речовин та холестерину в крові.

Необхідність проведення повторних курсів лікування встановлює лікар індивідуально.

Якщо симптоми захворювання не зникають або постійно рецидивують або у разі виникнення діареї, болю у животі лікування препаратом слід припинити та звернутися до лікаря.

У період лікування слід утримуватися від вживання алкоголю.

Перед прийомом препарату вперше слід проконсультуватися з лікарем. Без консультації лікаря не застосовувати препарат довше встановленого терміну.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності можливе за призначенням лікаря і тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

У разі необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Призначають дорослим і дітям віком від 6 років за 15-30 хвилин до їди.

Дозу та тривалість застосування встановлює лікар індивідуально залежно від характеру та тяжкості захворювання.

Дорослим і дітям віком від 12 років – по 2-3 капсули 3 рази на добу.

Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 капсулі 3 рази на добу.

Зазвичай тривалість лікування становить 2-3 тижні. Проведення повторних курсів лікування можливе після узгодження з лікарем.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 6 років.

Передозування

Інформація щодо випадків передозування відсутня. Можливе посилення побічних ефектів.

Лікування. Відміна препарату, промивання шлунка. Терапія симптоматична. Специфічний антидот відсутній.

Побічні реакції

При тривалому застосуванні препарату у високих дозах можливий розвиток діареї, біль у верхній частині живота, нудота та печія, алергічні реакції.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід обов'язково порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «АСТРАФАРМ».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.

 ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

АРТИШОК-АСТРАФАРМ

Состав

действующее вещество: cynara scolymus;

1 капсула содержит артишока посевного экстракта сухого (cynara scolymus) (экстрагент этанол 60 %) с содержанием гидроксикоричных кислот не меньше 2,5 %, в пересчете на сухое вещество 100 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат;

состав оболочки капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171), индигокармин (Е 132), хинолиновый желтый (Е 104).

Лекарственная форма. Капсулы.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы №1 цилиндрической формы с полусферическими краями, корпус – белого цвета, крышечка – зеленого цвета.

Содержимое капсул – смесь порошков от светло-коричневого до коричневого цвета со специфическим запахом в форме порошка или гранулированной массы, или столбика, сформированного частично или полностью.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ А05А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Артишок-Астрафарм – средство растительного происхождения; содержит экстракт листьев артишока. 

Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав листьев артишока полевого (суnara scolymus). Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие оставляющие, содержащие артишок, улучшают обменные процессы в организме.

Клинические характеристики.

Показания

Хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим растениям семейства сложноцветных (астровых). Непроходимость желчных или мочевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, острый гепатит, тяжелая печеночная недостаточность, острые заболевания почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

В случае приема каких-либо других лекарственных средств обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата.

Препарат может ослаблять действие антикоагулянтов типа кумарина (фенпрокумон, варфарин), что требует коррекции дозы последних. При одновременном применении препарата с гипоазотемическими и гипохолестеринемическими средствами возможно усиление гипоазотемического и

гипохолестеринемического эффектов.

Особенности применения

С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчевыводящих путей и при тяжелых заболеваниях печени.

Пациентам следует обязательно сообщить врачу о предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.

При длительном применении препарата снижается уровень азотосодержих веществ и холестерина в крови.

Необходимость проведения повторных курсов лечения устанавливает врач индивидуально.

Если симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют или в случае возникновения диареи, боли в животе лечение препаратом следует прекратить и обратиться к врачу.

В период лечения следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Перед приемом препарата впервые следует проконсультироваться с врачом. Без консультации врача не применять препарат дольше установленного срока.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применение препарата в период беременности возможно по назначению врача и только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы

Назначают взрослым и детям с 6 лет за 15-30 минут до еды.

Дозу и длительность применения устанавливает врач индивидуально в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Взрослым и детям с 12 лет – по 2-3 капсулы 3 раза в сутки.

Детям с 6 до 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Обычно длительность лечения составляет 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Дети.

Препарат противопоказан детям до 6 лет.

Передозировка

Информация относительно случаев передозировки отсутствует. Возможно усиление побочных эффектов.

Лечение. Отмена препарата, промывание желудка. Терапия симптоматическая. Специфический антидот отсутствует.

Побочные реакции

При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи, боль в верхней части живота, тошнота и изжога, аллергические реакции.

В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует обязательно посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере; по 3 или 6 блистеров в коробке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель

ООО «АСТРАФАРМ».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 08132, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, ул. Киевская, 6.

Аннотация (инструкция по применению) медицинского препарата Артишок-Астрафарм, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Артишок-Астрафарм, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Артишок-Астрафарм с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.
Дозировка Артишок-Астрафарм капсулы по 100 мг №30 (10х3)
Производитель Астрафарм, ООО, г.Вишневое , Киево-Святошинский р-н, Украина
МНН Cynara scolymus
Фарм. группа Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Засоби, які застосовуют
Регистрация № UA/6960/01/01 от 04.07.2017. Приказ № 761 от 04.07.2017
Код АТХ

Найдено 102 аптеки

Киев, пр.Академика Глушкова 30
  (044) 526-36-XX
Артишок-астрафарм капс. 200мг №30 табула вита бад
Астрафарм
6060
Киев, ул.Симиренко 5
  (098) 577-91-XX
Артишок-астрафарм капс. 200мг №30 табула вита бад
Астрафарм
6060
Найдено 102 аптеки Все аптеки

Также ищут

Новинки

Слабый иммунитет? Часто болеешь? Поможет натуральный иммуномодулятор Подробней
ГОРЛО ЛІКУВАТИ Малюку і Тату Подробней
Как экономить при покупке в аптеках? Подробней
Скрыть рекламу
Top