Бальзамический линимент (по Вишневскому) инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Бальзамический линимент (по Вишневскому) - инструкция по применению

Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент по 40 г в тубах
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діючі речовини: 1 г препарату містить вісмуту трибромфеноляту (Ксероформу) (у перерахунку на 50 % вісмуту оксид і суху речовину) 30 мг, дьогтю березового 30 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.

Лікарська форма

Лінімент.

Основні фізико-хімічні властивості: лінімент від слабко-жовтавого до бурого або до бурого з зеленкуватим або синюватим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезинфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Бальзамічний лінімент за Вишневським чинить дезинфікуючу, протизапальну, слабку подразнювальну дію на рецептори тканин завдяки компонентам, що входять до його складу. Препарат сприяє прискоренню процесу загоєння ран, нормалізуючи кровопостачання тканин.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Показання

 • Абсцеси;
 • фурункули;
 • пролежні;
 • лімфаденіти;
 • лімфангіти;
 • опіки;
 • відмороження;
 • трофічні виразки.

Протипоказання

 • Підвищена чутливість до фенолу та його похідних;
 • підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні на тих же ділянках шкіри з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Особливості застосування

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем!

Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов’язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.

Не слід допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після нанесення засобу слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот. У разі потрапляння − промити великою кількістю води.

Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров’я погіршиться, або виникнуть будь-які небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалася, призначати його слід з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Немає інформації щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дорослим лінімент застосовувати зовнішньо за призначенням лікаря. Наносити 2-3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладати пов’язку у 5-6 шарів марлі, просякнутої препаратом. Пов’язку фіксувати, змінювати 1 раз на 2-3 дні.

Перев’язки проводити до повного очищення інфікованої ділянки шкіри.

Тривалість курсу лікування − від 6 до 20 днів.

Діти.

Безпеку та клінічну ефективність препарату в цій віковій категорії не вивчали.

Передозування

Можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. висипання, свербіж), що потребують проведення протиалергічної терапії.

Лікування: у разі випадкового ковтання великої кількості гелю слід викликати блювання та звернутися до лікаря. Терапія симптоматична.

Побічні реакції

При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж, шкірні висипання, включаючи кропив’янку, набряки), що потребують проведення протиалергічної терапії. Можливі реакції фотосенсибілізації.

У разі виникнення будь-яких негативних реакцій слід припинити застосування препарату та обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо подальшого лікування!

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г у тубі та пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ЛИНИМЕНТ

(по Вишневскому)

(BALMY LINIMENT (by Vishnevsky)

Состав

действующие вещества: 1 г препарата содержит висмута трибромфенолята (Ксероформа) (в пересчете на 50 % висмута оксид и сухое вещество) 30 мг, дегтя березового 30 мг;

вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое.

Лекарственная форма. Линимент.

Основные физико-химические свойства: линимент от слабо-желтоватого до бурого или до бурого с зеленоватым или синеватым оттенком цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ

D08A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Бальзамический линимент по Вишневскому оказывает дезинфицирующее, противовоспалительное, слабое раздражающее действие на рецепторы тканей благодаря входящим в его состав компонентам. Препарат способствует ускорению процесса заживления ран, нормализуя кровоснабжение тканей.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания

 • Абсцессы;
 • фурункулы;
 • пролежни;
 • лимфадениты;
 • лимфангиты;
 • ожоги;
 • отморожения;
 • трофические язвы.

Противопоказания

 • Повышенная чувствительность к фенолу и его производным;
 • повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении на тех же участках кожи с другими препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

Особенности применения

Перед началом применения следует посоветоваться с врачом!

Линимент предназначен только для наружного применения. Перед наложением повязки рану следует очистить от некротических тканей, раскрыть пузыри, промыть антисептическим раствором.

Не следует допускать попадание линимента на слизистые оболочки. Руки после нанесения средства следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот. В случае попадания − промыть большим количеством воды.

Деготь березовый, входящий в состав бальзамического линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому летом следует избегать пребывания на солнце в период лечения препаратом.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся какие либо нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего лечения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучалась, назначать его следует с учетом соотношения польза/риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Нет информации касательно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Способ применения и дозы

Взрослым линимент применять наружно по назначению врача. Наносить 2-3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывать повязку в 5-6 слоев марли, пропитанную препаратом. Повязку фиксировать, менять 1 раз в 2-3 дня.

Перевязки проводить до полного очищения инфицированного участка кожи.

Длительность курса лечения − от 6 до 20 дней.

Дети.

Безопасность и клиническую эффективность препарата в этой возрастной категории не изучали.

Передозировка

Возможны проявления местной аллергической реакции (в т.ч. высыпание, зуд), которые требуют проведения противоаллергической терапии.

Лечение: в случае случайного проглатывания большого количества геля следует вызвать рвоту и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

При длительном применении возможно появление местной аллергической реакции (в т.ч. гиперемия, зуд, кожные высыпания, включая крапивницу, отеки), требующие проведения противоаллергической терапии. Возможны реакции фотосенсибилизации.

В случае возникновения каких либо негативных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего лечения!

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ˚С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в тубе и пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.

Аннотация (инструкция по применению) медицинского препарата Бальзамический линимент (по Вишневскому), утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Бальзамический линимент (по Вишневскому), назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Бальзамический линимент (по Вишневскому) с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.
Дозировка Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент по 40 г в тубах
Производитель Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина
МНН Comb drug
Фарм. группа Антисептические и дезинфицирующие средства.
Регистрация № UA/6273/01/01 от 13.05.2017. Приказ № 516 от 13.05.2017
Код АТХ

Найдено 3437 аптек

Изюм, ул.Киевская 13Е
  (0800) 50-59-XX
Вишневского линимент туба 40г
ПАТ НВЦ БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ УКРАИНА
1877
Изюм, ул.Соборная 33/3
  (0800) 50-59-XX
Вишневского линимент туба 40г
ПАТ НВЦ БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ УКРАИНА
1856
Найдено 3437 аптек Все аптеки

и 3 аптеки с доставкой

aptekaplus.com.ua
  (067) 421-00-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
apteka911.com.ua
  (0800) 50-59-XX
Доставка по Украине "Новой почтой" по тарифам перевозчика (заказы менее 100 грн по предоплате)
Вишневского линимент туба 40г
ВИОЛА ФАРМАЦ. ФАБРИКА
1187
Вишневского линимент туба 40г
ПАТ НВЦ БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ УКРАИНА
1884

Также ищут

Новинки

Витаминный комплекс с Омега-3 из Германии Всего 1 капсула в сутки! Подробней
Режутся зубки? Как помочь ребенку Подробней
Простуда? Насморк? Кашель? Действуйте комплексно! Подробней
Запор? Устрани не симптомы, а причину Подробней
ГОРЛО ЛІКУВАТИ Малюку і Тату Подробней
Болит горло? Устрани причину болезни - возбудителей Подробней
Как экономить при покупке в аптеках? Подробней
Скрыть рекламу
Top