Биоцерулин инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Перевести на русский язык:
Перевести

Склад:

діюча речовина: 1 ампула або флакон містить 100 мг церулоплазміну.

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора або опалесціююча рідина блакитного кольору.

Фармакотерапевтична група

Кровозамінники та білкові фракції плазми крові.

Код АТХ ВО5А А02.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Церулоплазмін – багатофункціональний фермент, який містить мідь, являє собою глікопротеїд альфа-глобулінової фракції донорської плазми крові людини. Підвищує стабільність клітинних мембран (антиоксидантна дія, гальмування перекисного окиснення ліпідів), бере участь в іонному обміні, реакціях імунітету, стимулює гемопоез (червоний пагін кровотворення), зменшує інтоксикацію. Бере участь у неспецифічних захисних реакціях організму від шкідливих факторів.

Фармакокінетика.

Не досліджувалась у зв'язку з природним походженням препарату.

Показання

 • Для зниження інтоксикації і підтримання імунореактивності при проведенні комплексної комбінованої хіміотерапії онкологічних хворих, у тому числі хворих з гемобластозами при помірно вираженій інтоксикації;
 • при проведенні передопераційної підготовки (особливо ослаблених хворих – з анемією, інтоксикацією та виснаженням);
 • у ранній післяопераційний період (при масивній втраті крові, під час операції, гнійно-септичних ускладненнях);
 • для стимуляції гемопоезу;
 • у комплексній терапії хворих на гострий та хронічний остеомієліт.

Протипоказання

Застосування препарату протипоказано при підвищеній чутливості до препаратів білкового походження.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При введенні препарату не допускається його змішування з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні препарату, розведеного у 5 % розчині глюкози, та кортикостероїдних лікарських засобів у великих дозах підвищується ризик розвитку цукрового діабету. 

Особливості застосування. Якщо пацієнт отримує кортикостероїдні препарати у великих дозах та існує ризик розвитку стероїдного цукрового діабету, Біоцерулін® слід розчиняти у 0,9 % розчині натрію хлориду. Препарат містить 46 мг/дозу натрію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які застосовують натрій-контрольовану дієту.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не досліджувалось, тому препарат не слід призначати цій категорії пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Через можливість появи побічних реакцій може знижуватися швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози. Препарат вводити внутрішньовенно краплинно, зі швидкістю

30 крапель за хвилину.

Перед введенням вміст флакону або ампули розводити у 200 мл 5 % розчину глюкози або 0,9 % розчину натрію хлориду. Разова доза зазвичай становить 60-100 мг щоденно або через день, залежно від стану хворого. Курс лікування – 5 ін'єкцій. Сумарна доза – 300-500 мг.

Онкологічним хворим у період передопераційної підготовки Біоцерулін® вводити у дозі 0,5 мг/кг маси тіла щоденно або через день. Курс лікування (з урахуванням стану хворого) – до 10 введень. У післяопераційний період доза препарату визначається величиною втрати крові і становить від 0,5 мг/кг (при малій втраті крові) до 1,5 мг/кг (при великій втраті крові). Вводити щоденно, протягом 5-8 днів.

При проведенні хіміотерапії разова доза становить 1-1,5 мг/кг, курс лікування – 10-14 ін'єкцій (по 3 введення на тиждень). Для хворих на гемобластози разова доза становить 0,5-1 мг/кг, курс лікування – 5-8 ін’єкцій (щоденно, 1 раз на добу). При гострому остеомієліті разова доза становить 1 мг/кг. Курс лікування складається з 5 ін'єкцій, що призначають щоденно або через день. При хронічному остеомієліті препарат вводити по 2 мг/кг 2-3 рази з інтервалом 1-2 дні, а потім по 1 мг/кг 3-7 разів через день.

Діти

Застосування дітям не досліджувалось, тому препарат не слід призначати цій категорії пацієнтів.

Передозування

Не спостерігалось.

Побічні реакції. При застосуванні препарату можливі: відчуття припливів, нудота, озноб, короткочасне підвищення температури тіла, шкірні висипання (кропив’янка), алергічні реакції, реакції у місці введення. У цих випадках слід знижувати дозу і швидкість введення або відміняти препарат. Досвід клінічного застосування показує, що частіше за все побічні ефекти пов’язані з підвищенням швидкості інфузії препарату. При повільному крапельному введенні препарат зазвичай переноситься добре.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей і сухому місці при температурі від 2 до 8 оС.

Несумісність

При введенні препарату не допускається його змішування з іншими лікарськими засобами. 

Упаковка

По 100 мг церулоплазміну у флаконі або ампулі. По 5 флаконів або по 5, або

10 ампул у пачці.

Категорія відпуску

За рецептом.

 Виробник. ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця впровадження діяльності.

Юридична адреса: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

Адреса місця провадження діяльності:

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 9;

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по медицинскому применению лекарственного средства

БИОЦЕРУЛИН ® (BIOCERULINUM®)

Состав:

действующее вещество: 1 ампула или флакон содержит 100 мг церулоплазмина. вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма. Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная или опалесцирующая жидкость голубого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Кровезаменители и белковые фракции плазмы крови.

Код АТХ ВО5А А02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Церулоплазмин – многофункциональный фермент, содержащий медь, представляющий собой гликопротеид альфа-глобулиновой фракции донорской плазмы человека. Повышает стабильность клеточных мембран (антиоксидантное действие, торможение перекисного окисления липидов), участвует в ионном обмене, реакциях иммунитета, стимулирует гемопоэз (красный росток кроветворения), уменьшает интоксикацию. Участвует в неспецифических защитных процессах организма от вредных факторов.

Фармакокинетика.

Не исследовалась в связи с природным происхождением препарата.

Клинические характеристики.

Показания

 • Для снижения интоксикации и поддержания иммунореактивности при проведении комплексной комбинированной химиотерапии онкологических больных, в том числе больных с гемобластозами при умеренно выраженной интоксикации;
 • при проведении предоперационной подготовки (особенно ослабленных больных – с анемией, интоксикацией и истощением);
 • в ранний послеоперационный период (при массивной операционной потере крови, гнойно-септических осложнениях);
 • для стимуляции гемопоэза;
 • в комплексной терапии больных острым и хроническим остеомиелитом.

Противопоказания

Применение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к препаратам белкового происхождения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами или другие виды взаимодействий. При введении препарата не допускается его смешивание с другими лекарственными средствами. При одновременном применении препарата, разведенного в 5 % растворе глюкозы, и кортикостероидных лекарственных средств в больших дозах повышается риск развития сахарного диабета.

Особенности применения. Если пациент получает кортикостероидные препараты в больших дозах и существует риск развития стероидного сахарного диабета, Биоцерулин® следует растворять в 0,9 % растворе натрия хлорида. Препарат содержит 46 мг/дозу натрия. Следует быть осторожным при применении пациентам, которые применяют натрий-контролирующую диету.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не исследовалось, поэтому препарат не следует назначать данной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В связи с возможностью появления побочных реакций может снижаться скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно капельно, со скоростью 30 капель в минуту.

Перед введением содержимое флакона или ампулы разводить в 200 мл 5 % раствора глюкозы или 0,9 % раствора натрия хлорида. Разовая доза обычно составляет 60-100 мг ежедневно или через день, в зависимости от состояния больного. Курс лечения состоит из 5 инъекций. Суммарная доза – 300-500 мг.

Онкологическим больным в период предоперационной подготовки Биоцерулин® вводить в дозе 0,5 мг/кг массы тела ежедневно или через день. Курс лечения (с учетом состояния больного) – до 10 введений. В послеоперационный период доза препарата определяется величиной потери крови и составляет от 0,5 мг/кг (при малой потере крови) до 1,5 мг/кг (при большой потере крови). Вводить ежедневно, в течение 5-8 дней.

При проведении химиотерапии разовая доза составляет 1-1,5 мг/кг, курс лечения –

10-14 инъекций (по 3 введения в неделю). Для больных гемобластозом разовая доза составляет 0,5-1 мг/кг, курс лечения – 5-8 инъекций (ежедневно, 1 раз в день). При остром остеомиелите разовая доза составляет 1 мг/кг. Курс лечения состоит из 5 инъекций, которые назначают ежедневно или через день. При хроническом остеомиелите препарат вводить по 2 мг/кг 2-3 раза с интервалом 1-2 дня, а потом по 1 мг/кг 3-7 раз через день.

Дети. Применение детям не исследовалось, поэтому препарат не следует назначать данной категории пациентов.

Передозировка

Не наблюдалась.

Побочные реакции. При применении препарата возможны: ощущения приливов, тошнота, озноб, кратковременное повышение температуры тела, кожные высыпания (крапивница), аллергические реакции, реакции в месте введения. В этих случаях следует снизить дозу и скорость введения или отменить препарат. Опыт клинического использования показывает, что чаще всего побочные эффекты связаны с увеличением скорости инфузии препарата. При медленном капельном введении препарат, как правило, переносится хорошо.

Срок годности

2 года.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей и сухом месте при температуре от 2 оС до 8 оС.

Несовместимость. При введении препарата не допускается его смешивание с другими лекарственными средствами.

Упаковка

По 100 мг церулоплазмина во флаконе или ампуле. По 5 флаконов или по 5 или 10 ампул в пачке.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель

ООО «БИОФАРМА ПЛАЗМА», Украина

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Юридический адрес: Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

Адрес места осуществления деятельности:

Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9;

Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

Дата последнего обновления: 12.06.2016
Аннотация (инструкция по применению) продукта Биоцерулин, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Биоцерулин, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Биоцерулин с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Форма выпуска раствор
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/0763/01/01 от 30.03.2015 (приказ 182(2))
Действующие вещества церулоплазмин

Найдено 153 аптеки

Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14
Биоцерулин раствор для иньекций 100мг ампулы №5
ПрАТ Біофарма , Україна
от 2718,60
Досвід Довіра Допомога
Полтава, ул.Шевченка 24
Биоцерулин раствор д/ин. 100мг/доза в амп. №5
Биофарма
от 2540,97
Аптека OLFA
Киев, пр.Петра Григоренко 43
Биоцерулин фл. №5
Биофарма
от 2503,41
Аптека №1 "Добро Дий АВД"
Харьков, ул.Велозаводская 38А
Биоцерулин р-р д/ин. 100мг/дозу в амп. n5
ТОВБiофарма Плазма/ ПрАТБiофарма , Україна
от 2592,13
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул.Пилотская 1 (ул.60 лет СССР)
Биоцерулин 100мг/дозу амп.#5
БИОФАРМА ПЛАЗМА УКРАИНА
есть
Аптека оптовых цен
Винница, ул.Киевская 45 (помещ. 69)
Биоцерулин р-р д/ин. 100мг/доза амп. №5
OOO БИОФАРМА ПЛАЗМА
от 2348,95
Альго-Фарм
Киев, ул.Княжий Затон 4
Биоцерулин раствор для инъекций 100 мг фл. №5
Биофарма Плазма (Украина, Белая Церковь)
от 2510,00
ФАРМАСФЕРА
Черкассы, ул.Смелянская 55
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу амп. №5
Біофарма Плазма, ТОВ, Україна
от 2999,50
Аптеки Медицинской Академии
Днепр, пр.Гагарина 8-А
Биоцерулин р-р д/ин.100мг амп.№5
Биофарма Плазма,Украина
от 2586,87
Аптеки Медицинской Академии
Днепр, пл.Вокзальная 1
Биоцерулин р-р д/ин.100мг амп.№5
Биофарма Плазма,Украина
от 2586,87
Аптеки Медицинской Академии
Днепр, пл.Соборная 4
Биоцерулин р-р д/ин.100мг амп.№5
Биофарма Плазма,Украина
от 2586,87
Аптека Подорожник
Львов, ул.Ивана Мыколайчука 9
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2700,99
Аптека Подорожник
Дрогобыч, пл.Рынок 31
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2700,99
Аптека OLFA
Вишневое, ул.Молодёжная 32
Биоцерулин фл. №5
Биофарма
от 2598,58
Аптека низких цен
Днепр, ул.Калиновая 14
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2533,94
Будем Здоровы Вместе
Одесса, ул.Академика Заболотного 26Б
Биоцерулин раствор д/ин., 100 мг/доза по 1 дозе в амп. №5
Біофарма, ПрАТ, м. Київ, Україна
от 2620,35
Аптека OLFA
Вишневое, ул.Вячеслава Черновола 46Б (магазин Фора)
Биоцерулин фл. №5
Биофарма
от 2598,58
Досвід Довіра Допомога
Харьков, ул.Лесопарковая 2А
Биоцерулин раствор д/ин. 100мг/доза в амп. №5
Биофарма
от 2700,00
Аптека Копейка
Херсон, пр.200-летия Херсона 16
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2555,00
Аптека низких цен
Херсон, ул.Кулика 139/4
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2621,11
Аптека низких цен
Херсон, ул.Мира 10
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2656,78
Аптека интернет цен
Запорожье, ул.Новокузнецкая 27а
Биоцерулин р-р д/ин. 100 мг №5
Биофарма плазма УКРАИНА
от 2460,65
Аптека оптовых цен
Полтава, ул.Европейская 241А
Биоцерулин 100мг/дозу амп.#5
БИОФАРМА ПЛАЗМА УКРАИНА
есть
Аптека Подорожник
Тернополь, ул.15-го Апреля 2Б
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2733,99
Аптека БАМ
Луцк, пр.Возрождения 26А
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2420,98
СВК фарм
Киев, ул.Старовокзальная 23 (Фуршет)
Биоцерулин р-р д/ин. 100 мг амп. №5 биофарма (украина, киев)
Биофарма (Украина, Киев)
от 2364,63
Аптека 911
Карловка, ул.Полтавский шлях 48В
Биоцерулин 100мг/дозу амп.#5
БИОФАРМА ПЛАЗМА УКРАИНА
есть
Аптека Подорожник
Днепр, пл.Вокзальная 1
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2653,99
СВК фарм
Киев, ул.Михаила Драгоманова 6/1
Биоцерулин р-р д/ин. 100 мг амп. №5 биофарма (украина, киев)
Биофарма (Украина, Киев)
от 2364,63
Аптека Подорожник
Запорожье, пр.Металлургов 14
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2721,99
Аптека Копейка
Запорожье, пр.Соборный 147
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2570,00
Аптека Шара
Запорожье, ул.Сталеваров 32
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2634,50
Аптека Копейка
Запорожье, ул.Чумаченко 34
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2559,50
Аптека Благодия
Запорожье, ул.Энтузиастов 2
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2553,00
Аптека Подорожник
Львов, ул.Генерала Чупринки 45
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2732,99
Аптека низких цен
Запорожье, ул.Чумаченко 34
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2520,34
Аптека низких цен
Запорожье, пр.Металлургов 16
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2438,00
Аптека OLFA
Киев, ул.Голосеевская 13А
Биоцерулин фл. №5
Биофарма
от 2467,23
Аптека низких цен
Запорожье, ул.Лермонтова 18
Биоцерулин р-р д/ин.амп. 100мг №5
Биофарма
от 2536,75
Аптека оригинальных препаратов
Херсон, ул.Полковника Кедровского 6
Биоцерулин, р-р д/ин. 100 мг амп., №5
Биофарма ПрАТ (Украина, Киев)
от 2900,00
Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14Г
Биоцерулин раствор для иньекций 100мг ампулы №5
ПрАТ Біофарма , Україна
от 2527,10
Аптека
Кривой Рог, ш.Днепровское 41
Биоцерулин р-р д/ин. 100мг/доза амп. №5
OOO БИОФАРМА ПЛАЗМА
от 2348,95
Аптека 911
Харьков, ул.Балакирева 8/1
Биоцерулин р-р д/ин. 100мг/доза амп. №5
OOO БИОФАРМА ПЛАЗМА
от 2348,95
Аптека 911
Харьков, пр.Науки 9
Биоцерулин р-р д/ин. 100мг/доза амп. №5
OOO БИОФАРМА ПЛАЗМА
от 2348,95
1 Социальная аптека
Запорожье, ул.Победы 119
Біоцерулін р-н д/ін 100мг №5 амп.
Биофарма Плазма ООО (Украина, Белая Церковь) (м)
от 2558,60
1 Социальная аптека
Запорожье, ш.Ореховское 10Г
Біоцерулін р-н д/ін 100мг №5 амп.
Биофарма Плазма ООО (Украина, Белая Церковь) (м)
от 2424,50
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Евгения Сверстюка 1В
Биоцерулин 100мг/дозу амп.#5
БИОФАРМА ПЛАЗМА УКРАИНА
есть
1 Социальная аптека
Запорожье, ул.Счастливая 3
Біоцерулін р-н д/ін 100мг №5 амп.
Биофарма Плазма ООО (Украина, Белая Церковь) (м)
от 2510,00
Аптека БАМ
Хмельницкий, ул.Свободы 1А
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2437,98
Аптека БАМ
Тернополь, пр.Степана Бандеры 96
Біоцерулін р-н д/ін. 100мг/дозу фл. №5
Біофарма Україна, Київ
от 2491,98
 • Биоцерулин раствор д/ин. по 100 мг/доза №5 во флак.
 • Биоцерулин раствор д/ин. по 100 мг/доза №5 в амп.

Рекомендуем посмотреть

Полибиолин порошок лиоф. д/приг. р-ра д/введ. в/м по 0.5 г №10 во флак.
Полибиолин лиофилизат для р-ра д/ин. по 0.5 г №10 во флак.
Полибиолин порошок д/приг. р-ра д/введ. в/м по 0.5 г №10 во флак.
+12
Полибиолин
порошок, лиофилизат
15 производителей
Цены в аптеках
Инфузамин раствор д/инф. по 100 мл в бутыл.
Инфузамин раствор д/инф. по 450 мл в бутыл.
Инфузамин раствор д/инф. по 500 мл в бутыл.
Инфузамин
раствор
Горловская городская станция переливания крови, Украина
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Биоцерулин раствор д/ин. по 100 мг/доза №5 во флак.
Биоцерулин раствор д/ин. по 100 мг/доза №10 в амп.
Биоцерулин раствор д/ин. по 100 мг/доза №5 в амп.
Биоцерулин
раствор
Биофарма
Цены в аптеках

Новинки

Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Хотите бросить курить?
Хотите бросить курить? Снижение тяги к курению уже через 60 секунд Подробней
Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Чтобы диарея не испортила отдых...
Чтобы диарея не испортила отдых... Возьмите с собой... Подробней
Приливы? Потливость?
Приливы? Потливость? Лечение климакса без гормонов Подробней
Top