Валидол-Лубныфарм инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Валидол-Лубныфарм - инструкция по применению

Валидол-Лубныфарм таблетки по 60 мг №10
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діюча речовина: 1 таблетка містить розчин ментолу у ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової – 60 мг;

допоміжні речовини: цукор-пісок рафінований, кальцію стеарат.

Лікарська форма

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: цільні правильні круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з рискою для поділу, білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, характерного запаху ментолу та холодящого смаку. На поверхні таблеток допускаються сірі вкраплення та порошкоподібний наліт.

Фармакотерапевтична група

Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Препарат чинить заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також спричиняє помірний рефлекторний судинорозширювальний (коронаролітичний) ефект шляхом рефлекторного подразнення чутливих нервових («холодових») рецепторів слизової оболонки ротової порожнини. Стимуляція рецепторів супроводжується індукцією вивільнення ендорфінів, енкефалінів, динорфінів та інших опіоїдних пептидів, що відіграють важливу роль у зменшенні больового відчуття, нормалізації проникності судин і регуляції інших важливих механізмів функціонування серцево-судинної та нервової систем. Під впливом препарату вивільняються фізіологічно активні сполуки – гістамін, кініни тощо.

Фармакокінетика.

При сублінгвальному застосуванні препарат абсорбується зі слизової оболонки ротової порожнини. Терапевтичний ефект настає приблизно через 5 хвилин.

Після всмоктування препарат біотрансформується у печінці і видаляється з сечею у вигляді глюкуронідів.

Показання

Напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, неврози, істерія, морська та повітряна хвороба (симптоматична терапія); головний біль, пов’язаний із прийомом нітратів.

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія, гострий інфаркт міокарда.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Зменшує виразність головного болю, зумовленого прийомом нітратів. Потенціювання седативного та антигіпертензивного ефектів можливе при одночасному прийомі з іншими психотропними та антигіпертензивними засобами, опіоїдними анальгетиками, засобами для наркозу та алкоголем.

Особливості застосування

У випадках, коли біль у ділянці серця не минає після прийому препарату, необхідно обов’язково звернутися до лікаря для виключення гострого коронарного синдрому.

Препарат містить цукор, що слід враховувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Необхідна обережність у перші години після прийому препарату при роботі з транспортними засобами або при такій роботі, що вимагає підвищеної уваги, тому що можливе запаморочення, сонливість та зниження швидкості психомоторних реакцій.

Спосіб застосування та дози

Таблетки тримати у роті (під язиком) до повного розсмоктування. Разова доза для дорослих становить 1-2 таблетки; добова доза – 2-4 таблетки.

У разі необхідності добову дозу можна збільшити. Максимальна добова доза – 600 мг.

Тривалість лікування – до 7 днів.

Діти.

Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає.

Передозування

Симптоми: головний біль, нудота, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску, пригнічення центральної нервової системи.

Лікування: відміна препарату та симптоматичне лікування.

Побічні реакції

Дискомфорт у животі; реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив’янку, свербіж, висипання.

При тривалому прийомі зрідка можуть спостерігатися легка нудота, сльозотеча, запаморочення, короткочасна артеріальна гіпотензія, сонливість, які швидко минають самостійно.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Таблетки по 60 мг № 6, № 10 у блістерах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ВАЛИДОЛ-ЛУБНЫФАРМ

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит раствор ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой – 60 мг;

вспомогательные вещества: сахар-песок рафинированный, кальция стеарат.

Лекарственная форма. Таблетки.

Основные физико-химические свойства: цельные правильные круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых плоские, края поверхностей скошены, с риской для деления, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, характерного запаха ментола и холодящего вкуса. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и порошкоподобный налет.

Фармакотерапевтическая группа.

Комбинированные кардиологические препараты. Код АТХ С01Е Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, а также вызывает умеренный рефлекторный сосудорасширяющий (коронаролитический) эффект путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки ротовой полости. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата высвобождаются физиологически активные соединения – гистамин, кинины и т.п.

Фармакокинетика.

При сублингвальном применении препарат абсорбируется из слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.

После всасывания препарат биотрансформуется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.

Клинические характеристики.

Показания

Приступы стенокардии легкой степени тяжести, неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь (симптоматическая терапия); головная боль, связанная с приемом нитратов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Уменьшает выраженность головной боли, обусловленной приемом нитратов. Потенцирование седативного и антигипертензивного эффектов возможно при одновременном приеме с другими психотропными и антигипертензивными средствами, опиоидными анальгетиками, средствами для наркоза и алкоголем.

Особенности применения

В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам, больным сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при работе с транспортными средствами или при такой работе, которая требует повышенного внимания, так как возможно головокружение, сонливость и снижение скорости психомоторных реакций.

Способ применения и дозы

Таблетки держать во рту (под языком) до полного рассасывания. Разовая доза для взрослых составляет 1-2 таблетки; суточная доза – 2-4 таблетки.

При необходимости суточную дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза – 600 мг.

Продолжительность лечения – до 7 дней.

Дети. Опыта применения препарата для лечения детей нет.

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, нарушение деятельности сердца, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы.

Лечение: отмена препарата и симптоматическое лечение.

Побочные реакции

Дискомфорт в животе; реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, зуд, высыпания.

При продолжительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение, кратковременная артериальная гипотензия, сонливость, которые быстро проходят самостоятельно.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки по 60 мг №6, №10 в блистерах.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель

ПАО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места проведения деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Аннотация (инструкция по применению) продукта Валидол-Лубныфарм, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Валидол-Лубныфарм, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Валидол-Лубныфарм с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.
Дозировка Валидол-Лубныфарм таблетки по 60 мг №10
Производитель Лубныфарм, ПАО, г.Лубны, Полтавская обл., Украина
МНН Validol
Фарм. группа Кардиологические препараты.
Регистрация № UA/4697/01/01 от 19.10.2016. Приказ № 1091 от 19.10.2016
Код АТХ

Найдено 581 аптека

Красноград, ул.Короленко 13
  (057) 447-72-XX
Валидол-лубныфарм таблетки по 0,06 г №10
Лубнифарм, ВАТ, м.Лубни, Полтавська обл., Україна
есть
Одесса, ул.Академика Филатова 86
  (048) 715-78-XX
Валидол табл. 0.06г n10 блистер
ПАТ"Лубнифарм", Україна
350
Найдено 581 аптека Все аптеки

и 3 аптеки с доставкой

aptekaplus.com.ua
  (067) 421-00-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
Валидол таблетки 60 мг блистер №6
Лубныфарм (Украина, Лубны)
225
mixtura.ua
  (0800) 30-03-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
Валидол таблетки 0.06г n10
ЛУБНЫФАРМ ОАО УКРАИНА ЛУБНЫ
400
www.add.ua
  (044) 538-07-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
Валидол-лубныфарм 60 мг таблетки №6
Лубныфарм ОАО (Украина, Лубны)
200

Также ищут

Новинки

Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Здоровое материнство? Витамины беременности немецкого стандарта Подробней
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
ГОРЛО БОЛИТЬ? Малюку і Тату горло лікувати Подробней
Как экономить при покупке в аптеках? Подробней
Скрыть рекламу
Top