Бронируйте товары в аптеках, экономьте до 30%. Узнать больше

Гемлибра - инструкция, показания, состав, способ применения

Нет в наличии в Киеве

Инструкция для Гемлибра

Инструкция указана для Гемлибра раствор д/ин. по 30 мг/1 мл №1 во флак.
Выбрать инструкцию для других видов «Гемлибра»

Склад

діюча речовина: emicizumab;

1 флакон містить 30 мг/1 мл або 60 мг/0,4 мл, або 105 мг/0,7 мл, або 150 мг/1 мл еміцизумабу;

допоміжні речовини: L-гістидин, L-кислота аспарагінова, L-аргінін, полоксамер 188, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: стерильна прозора рідина від безбарвного до злегка жовтуватого кольору без консервантів.

Фармакотерапевтична група

Гемостатичні засоби для системного застосування. Код АТХ B02B X06.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Препарат Гемлібра® зв’язує активовані фактор ІХ і фактор Х, відновлюючи недостатню функцію активованого фактора VIII, який є необхідним для ефективного гемостазу.

Фармакокінетика.

Еміцизумаб продемонстрував пропорційну до дози фармакокінетику у діапазоні доз від 0,3 мг/кг (0,1 частина затвердженої рекомендованої стартової дози) до 6 мг/кг після підшкірного введення. Після багаторазових підшкірних ін’єкцій еміцизумабу у навантажувальній дозі 3 мг/кг один раз на тиждень впродовж перших 4 тижнів середня (± СВ) мінімальна плазмова концентрація еміцизумабу становила 52,6 ± 13,6 мкг/мл і була досягнута на тижні 5. Інформацію про постійну середню (± СВ) концентрацію еміцизумабу в плазмі крові в рівноважному стані у разі застосування рекомендованих підтримуючих доз наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Середні (± СВ) концентрації у рівноважному стані після введення навантажувальної дози еміцизумабу, в залежності від режиму підтримуючого лікування

Параметри
Підтримуюча доза
1,5 мг/кг маси тіла один раз на тиждень
3 мг/кг маси тіла один раз на 2 тижні
6 мг/кг маси тіла один раз на 4 тижні
Cmax, ss (мкг/мл)
55,1 ± 15,9
58,3 ± 16,4
67 ± 17,7
AUCss,t (мкг/мл*день)
376 ± 109
752 ± 218
1503 ± 437
Cмін, ss (мкг/мл)
51,2± 15,2
46,9 ± 14,8
38,5 ± 14,2
Cmax/Cmin співвідношення (мкг/мл)
1,08 ± 0,03
1,26 ± 0,12
1,85 ± 0,47

AUCss,t – площа під кривою «концентрація в плазмі крові – час» у рівноважному стані протягом інтервалу дозування (t = 1, 2 або 4 тижні); Cmax, ss – максимальна концентрація препарату в плазмі крові у рівноважному стані; Cmin, ss – мінімальна концентрація препарату в плазмі крові у рівноважному стані.

Абсорбція

Після підшкірного введення середні (± СВ) значення напівперіоду абсорбції становили 1,6 ± 1 день. Абсолютна біодоступність після підшкірного введення в дозі 1 мг/кг коливалася від 80,4 % до 93,1 %. Аналогічні фармакокінетичні профілі спостерігалися після підшкірного введення у ділянку живота, плеча та стегна (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Розподіл

Середній видимий об’єм розподілу (% коефіцієнт варіації [%CV]) становив 10,4 л (26 %).

Виведення

Середній видимий кліренс (%CV) становив 0,27 л/добу (28,4 %), а середній видимий період напіввиведення (± СВ) – 26,9 ± 9,1 дня.

Особливі популяції

На фармакокінетику еміцизумабу не впливає вік (від 1 до 77 років), раса (європеоїдна –62,7 %, монголоїдна – 22,9 % і негроїдна – 8 %), статус інгібіторів (інгібітори присутні у 50 %), легке порушення функції печінки (визначене як рівень загального білірубіну від 1–1,5 рази вище верхньої межі норми (ВМН), будь-який рівень аспартатамінотрансферази (АСТ), помірне порушення функції печінки (визначене як рівень загального білірубіну від 1,5–3 разів вище ВМН і будь-який рівень АСТ), а також легке порушення функції нирок (визначене як кліренс креатиніну 60–89 мл/хв) та помірне порушення функції нирок (визначене як кліренс креатиніну 30–59 мл/хв).

У дітей віком до 6 місяців прогнозовані концентрації еміцизумабу були на 19–33 % нижчими, ніж у пацієнтів старшого віку, особливо при застосуванні підтримуючої дози 3 мг/кг маси тіла один раз на 2 тижні або 6 мг/кг маси тіла один раз на 4 тижні.

Діти

Були встановлені ефективність і безпека застосування препарату Гемлібра® дітям. Застосування препарату Гемлібра® дітям з гемофілією А підтримується результатами двох рандомізованих досліджень (HAVEN 1 і HAVEN3) та двох непорівняльних дослідженнь (HAVEN 2 і HAVEN 4). В усі клінічні дослідження були включені діти однієї вікової групи – 47 підлітків віком від 12 до 18 років. Лише в дослідження HAVEN 2 були включені діти кількох вікових груп – 55 дітей віком від 2 до 12 років та 5 дітей віком від 1 місяця до 2 років. Не спостерігалося різниці в ефективності препарату у дітей різних вікових груп.

Мінімальні концентрації еміцизумабу в плазмі крові в рівноважному стані були порівнянними у дорослих та дітей віком від 6 місяців при прийомі еквівалентних відповідно до маси тіла доз. У дітей віком до 6 місяців очікуються нижчі концентрації еміцизумабу.

Маса тіла. Видимий кліренс та об’єм розподілу еміцизумабу зростав зі збільшенням маси тіла (від 9 до 156 кг). Дозування у міліграмах на кілограм (мг/кг) забезпечує подібні експозиції еміцизумабу у всьому діапазоні значень маси тіла.

Показання

Рутинна профілактика з метою запобігання або зменшення частоти епізодів кровотеч у дорослих та дітей, починаючи з народження, хворих на гемофілію А (вроджений дефіцит VIII фактора згортання крові) з утворенням або без утворення інгібіторів до фактора VIII.

Протипоказання

Підвищена чутливість до еміцизумабу або будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Дослідження взаємодії з іншими лікарськими засобами

Не проводилося жодного дослідження взаємодії препарату Гемлібра® з іншими лікарськими засобами.

Гіперкоагуляція при одночасному застосуванні з КАПК

Клінічний досвід дає підстави вважати, що існує взаємодія між препаратом Гемлібра® і концентратом активованого протромбінового комплексу (КАПК) (див. розділ «Особливості застосування»).

Вплив препарату на результати лабораторних тестів

Препарат Гемлібра® відновлює активність кофактора тенази активованого фактора VIII (аФVIII). Лабораторні дослідження внутрішнього шляху активації коагуляційного каскаду (наприклад активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)) визначають загальний час згортання, включаючи час, необхідний для активації тромбіном ФVIII у аФVIIІ, та дають надмірне скорочення часу згортання при застосуванні препарату Гемлібра® без необхідності активації тромбіном. Надмірно скорочений час внутрішнього шляху згортання надалі буде впливати на результати усіх однофакторних аналізів, заснованих на визначенні АЧТЧ, зокрема одноетапного аналізу активності ФVIII; однак однофакторні аналізи з використанням хромогенного або імунологічного методу не змінюються під впливом препарату Гемлібра® і можуть застосовуватися для моніторингу показників згортання крові під час лікування з важливими примітками стосовно хромогенного аналізу активності ФVIII, як описано нижче.

Тести для хромогенного аналізу активності ФVIII можуть виготовлятись як з людських, так і з бичачих коагуляційних білків. Тести, що містять людські фактори коагуляції, чутливі до препарату Гемлібра®, але можуть переоцінювати клінічний гемостатичний потенціал препарату Гемлібра®. Натомість, тести на основі бичачих факторів коагуляції нечутливі до препарату Гемлібра® (активність не вимірюється) і можуть застосовуватися для моніторингу активності ендогенного або введеного інфузійно ФVIII, а також для визначення інгібіторів проти ФVIII.

Препарат Гемлібра® не втрачає активності в присутності інгібіторів ФVIII, що зумовлюватиме хибнонегативний результат аналізу Бетезда на функціональне інгібування ФVIII клотинговим методом. На противагу, може використовуватися хромогенний аналіз Бетезда із використанням бичачого ФVIII, який є нечутливим до препарату Гемлібра®.

Завдяки тривалому періоду напіврозпаду препарату Гемлібра®, вплив на показники коагулограми може тривати до 6 місяців після введення останньої дози (див. розділ «Фармакологічні властивості»).

Особливості щодо застосування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ТРОМБОТИЧНА МІКРОАНГІОПАТІЯ і ТРОМБОЕМБОЛІЯ
Про випадки тромботичної мікроангіопатії і тромбоемболії у пацієнтів, які отримували профілактичні дози препарату Гемлібра®, повідомлялося в клінічних дослідженнях, коли концентрат активованого протромбінового комплексу (КАПК) застосовувався протягом 24 годин і більше у середній кумулятивній дозі > 100 Од/кг/24 год. Необхідний контроль щодо появи тромботичної мікроангіопатії і тромбоемболічних подій при застосуванні КАПК. Слід припинити введення КАПК і відкласти введення наступної дози препарату Гемлібра® у разі появи симптомів.

Тромботична мікроангіопатія, асоційована з препаратом Гемлібра® і КАПК

Про випадки тромботичної мікроангіопатії (ТМА) у пацієнтів, які отримували профілактичні дози препарату Гемлібра®, повідомлялося, коли концентрат активованого протромбінового комплексу (КАПК) застосовувався протягом 24 годин і більше у середній кумулятивній дозі > 100 Од/кг/24 год. У клінічних дослідженнях про розвиток тромботичної мікроангіопатії повідомлялось у 0,8 % пацієнтів (у 3 зі 391) і у 8,1 % пацієнтів (у 3 з 37), які отримали щонайменше одну дозу КАПК. У дослідженні ADAMTS13 у пацієнтів спостерігалися тромбоцитопенія, мікроангіопатична гемолітична анемія і гостре ураження нирок без виражених ознак недостатності.

Ознаки покращення стану спостерігалися впродовж одного тижня після припинення застосування КАПК. Один пацієнт продовжував застосування препарату Гемлібра® після того як ТМА минула.

У пацієнтів, які отримують профілактичне лікування препаратом Гемлібра®, необхідно зважити усі переваги і ризики, якщо необхідно застосувати КАПК. Під час застосування КАПК слід проводити моніторинг розвитку ТМА. Слід негайно припинити лікування КАПК і перервати профілактику препаратом Гемлібра у разі появи клінічних та/або лабораторних ознак, що свідчать про появу ТМА, і провести лікування відповідно до клінічних показань. Слід зважити можливі переваги і ризики продовження профілактики препаратом Гемлібра® після того як ТМА минула, у кожному конкретному випадку.

Тромбоемболія, асоційована із препаратом Гемлібра® і КАПК

Про випадки тромбозів у пацієнтів, які отримували профілактичні дози препарату Гемлібра®, повідомлялося, коли концентрат активованого протромбінового комплексу (КАПК) застосовувався протягом 24 годин і більше у середній кумулятивній дозі > 100 Од/кг/24 год. У клінічних дослідженнях про випадки тромбозів повідомлялось у 0,5 % пацієнтів (у 2 із 391) і у 5,4 % пацієнтів (у 2 із 37), які отримали щонайменше одну дозу КАПК.

Жодний випадок тромбозу не вимагав проведення антикоагулянтної терапії. Ознаки покращення стану чи одужання спостерігалися впродовж одного тижня після припинення застосування КАПК. Один пацієнт продовжував застосування препарату Гемлібра® після зникнення ознак тромбозу.

Для пацієнтів, які отримують профілактичне лікування препаратом Гемлібра®, необхідно зважити усі переваги і ризики, якщо потрібно застосувати КАПК. Під час застосування КАПК слід проводити моніторинг розвитку тромбоемболії. Слід негайно припинити лікування КАПК і перервати профілактику препаратом Гемлібра® у разі появи клінічних симптомів, даних візуалізаційних методів або лабораторних ознак, що свідчать про появу тромбоемболії, і провести лікування відповідно до клінічних показань. Слід зважити можливі переваги і ризики продовження профілактики препаратом Гемлібра® після завершення тромботичної події у кожному конкретному випадку.

Вплив на показники коагулограми

Препарат Гемлібра® впливає на результати лабораторних тестів внутрішнього шляху активації коагуляційного каскаду, включаючи активований час згортання (АЧЗ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) і усі тести, засновані на визначенні АЧТЧ, у т.ч. одноетапне визначення активності фактора VIII (ФVIII) (таблиця 2). У зв’язку з цим не слід використовувати лабораторні тести внутрішнього шляху активації коагуляційного каскаду за допомогою клотингового методу щодо пацієнтів, які отримують лікування препаратом Гемлібра®, для моніторингу її активності, визначення дози для замісної терапії або з метою антикоагуляції чи визначення титрів інгібіторів ФVIII (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). Лабораторні тести, на які впливає і не впливає препарат Гемлібра®, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Результати коагуляційних тестів, на які впливає і не впливає препарат Гемлібра®

Результати, на які впливає препарат Гемлібра®
Результати, на які не впливає препарат Гемлібра®
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Аналіз Бетезда (клотинговим методом) для визначення титрів інгібіторів ФVIII
Одноетапний, однофакторний аналіз, заснований на АЧТЧ
Заснована на АЧТЧ резистентність до активованого протеїну С (АПС-Р)
Активований час згортання (АЧЗ)
 
Аналіз Бетезда (з бичачим хромогенним субстратом) на визначення титрів інгібіторів ФVIII
Тромбіновий час (ТЧ)
Одноетапний, заснований на протромбіновому часі (ПЧ), однофакторний аналіз
Однофакторний хромогенний аналіз інших показників, окрім ФVIII*
Імунологічні аналізи (наприклад ELISA (ІФА), турбідиметричні методи)
Генетичні тести на визначення факторів коагуляції (наприклад Фактор V Лейдена, протромбін 20210)

*Для важливих положень стосовно визначення активності ФVIII хромогенним методом див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій».

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Відсутні доступні дані щодо ризику тяжких вроджених вад або невиношування, асоційованих із застосуванням препарату Гемлібра® вагітним жінкам. Дослідження репродуктивної функції на тваринах із застосуванням еміцизумабу не проводилися. На даний час невідомо, чи може препарат Гемлібра® завдавати шкоди плоду або впливати на репродуктивну здатність під час застосування вагітним жінкам. Препарат Гемлібра® можна застосовувати під час вагітності тільки тоді, коли потенційна користь для матері переважає можливий ризик для плода.

Під час усіх вагітностей існує фоновий ризик вроджених вад, втрати плода або інших несприятливих наслідків. Оцінний фоновий ризик великих вроджених вад або невиношування у цільових популяціях невідомий. У загальній популяції США оцінний ризик тяжких вроджених вад або невиношування під час клінічно підтверджених вагітностей становить 2–4 % і 15–20 % відповідно.

Годування груддю

Не існує інформації стосовно екскреції еміцизумабу у грудне молоко людини, можливого впливу на дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, або секрецію молока. Відомо, що людський IgG наявний у людському грудному молоці. Користь грудного вигодовування для розвитку і здоров’я повинна зіставлятися з клінічною потребою матері у застосуванні препарату Гемлібра®, можливістю будь-яких побічних ефектів у дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, та загальним станом матері.

Контрацепція

Жінкам репродуктивного віку необхідно використовувати методи контрацепції під час лікування препаратом Гемлібра®.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Немає даних про те, що лікування препаратом Гемлібра® призводить до збільшення побічних реакцій, які можуть спричинити порушення здатності керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Тільки для підшкірного введення.

Рекомендована навантажувальна доза становить 3 мг/кг маси тіла, що вводиться підшкірно один раз на тиждень протягом перших 4 тижнів, в подальшому – із застосуванням у підтримуючій дозі:

 • 1,5 мг/кг маси тіла один раз на тиждень або
 • 3 мг/кг маси тіла один раз на два тижні, або
 • 6 мг/кг маси тіла один раз на чотири тижні.

Вибір підтримуючої дози має базуватися на тому, чому віддає перевагу медичний спеціаліст, із урахуванням режимів, які можуть сприяти покращенню дотримання пацієнтом режиму лікування.

Профілактичне застосування препаратів шунтуючої дії слід припинити за день до початку застосування препарату Гемлібра® з профілактичною метою.

Профілактичне застосування препаратів фактора VIII (ФVIII) може продовжуватися протягом першого тижня застосування препарату Гемлібра® з профілактичною метою.

Пропущена доза

Якщо введення дози препарату Гемлібра® пропущено, її необхідно ввести якнайшвидше, а потім продовжити звичайний графік застосування препарату. Не вводьте дві дози у той самий день, щоб компенсувати пропущену дозу.

Спеціальні рекомендації щодо дозування

Пацієнти літнього віку

Клінічні дослідження препарату Гемлібра® включали недостатню кількість пацієнтів віком від 65 років, щоб визначити, чи вони відповідають на лікування інакше, ніж молодші пацієнти. Інші повідомлення про клінічний досвід не виявили відмінності у відповіді на лікування у пацієнтів літного віку та молодших пацієнтів.

Підготовка і введення

Препарат Гемлібра® призначений для застосування лише під наглядом лікаря. Після відповідних тренувань з техніки виконання підшкірних ін’єкцій пацієнт може виконати ін’єкцію самостійно або ж її може виконати особа, яка доглядає за хворим, якщо лікар визначить, що це можливо. Самостійне введення не рекомендоване дітям, які не досягли 7-річного віку. Нижче наведено більш детальні інструкції щодо підготовки і застосування препарату Гемлібра® (див. підрозділ «Вказівки щодо застосування»).

Перед застосуванням слід візуально перевірити препарат Гемлібра® на наявність твердих часток чи зміну кольору. Гемлібра® для підшкірного введення – це розчин від безбарвного до злегка жовтуватого кольору. Не слід використовувати препарат, якщо є видимі тверді частки або зміна кольору.

Для забору препарату Гемлібра® із флакона та введення його підшкірно потрібні шприц, голка для перенесення і голка для ін’єкцій.

Дивіться нижче «Вказівки щодо застосування» для отримання інструкцій про поводження з препаратом Гемлібра® у разі комбінованого застосування кількох флаконів. Не слід поєднувати препарат Гемлібра® в різних концентраціях в одній ін’єкції.

Дози препарату Гемлібра® до 1 мл слід вводити за допомогою шприца на 1 мл. Можна використовувати шприц на 1 мл, який відповідає таким критеріям: прозорий шприц з поліпропілену чи полікарбонату з наконечником Luer-Lock, градуюванням (поділками) по 0,01 мл, стерильний, призначений лише для ін’єкцій, одноразового використання, не містить латексу, апірогенний.

Ін’єкції препарату Гемлібра® об’ємом від 1 мл до 2 мл слід вводити за допомогою шприців на 2 мл або на 3 мл, які відповідають наступним критеріям: прозорий шприц з поліпропілену чи полікарбонату з наконечником Luer-Lock, градуюванням (поділками) по 0,01 мл, стерильний, призначений лише для ін’єкцій, одноразового використання, не містить латексу, апірогенний.

Можна використовувати голку для перенесення, яка відповідає таким критеріям: голка з нержавіючої сталі зі з’єднанням типу Luer-Lock, стерильна, розміром 18G, довжиною від 1 до 1½ дюйма, з кінчиком з одностороннім скосом або напівпритупленим кінчиком, одноразового використання, не містить латексу, апірогенна.

Можна використовувати голку для ін’єкцій, яка відповідає таким критеріям: голка з нержавіючої сталі зі з’єднанням типу Luer-Lock, стерильна, розміром 26G розміру, (діапазон прийнятних значень: 25–27G), довжиною переважно 3/8 дюйма або з максимальною довжиною ½ дюйма, одноразового використання, не містить латексу, апірогенна, має запобіжник, доступна для продажу.

Слід утилізувати будь-яку кількість невикористаного препарату Гемлібра®, що залишилась в одноразовому флаконі.

Вказівки щодо застосування

Перевірка препарату Гемлібра® і комплекту поставки

 • Зібрати усі компоненти, вказані нижче, для приготування і виконання ін’єкції.
 • Перевірити кінцеву дату терміну використання на упаковці, на етикетці флакону і на комплекті поставки, як вказано нижче. Не використовувати препарат, якщо ця дата вже минула.
 • Перевірити комплект поставки щодо пошкодження. Не використовувати його, якщо він пошкоджений або впав на підлогу.
 • Розмістити комплект поставки на чистій, добре освітленій широкій робочій поверхні.

Препарат Гемлібра® може бути від безбарвного до злегка жовтуватого кольору. Не застосовувати препарат, якщо:

 • розчин каламутний, непрозорий або має насичений колір;
 • розчин містить частинки;
 • ковпачок над пробкою відсутній.
До складу упаковки входять:
 
 • Флакон із розчином препарату Гемлібра® (див. рис. 1)
 
Рис. 1
 
 • Інструкція для медичного застосування препарату Гемлібра® (див. рис. 2)
Рис. 2
 
До складу упаковки не входять:
 
 • Спиртові серветки (див. рис. 3)
Примітка: якщо для введення призначеної дози потрібно використати більше одного флакона, слід взяти нову спиртову серветку для кожного флакона.
 • Марля (див. рис. 4)
 • Ватні кульки (див. рис. 5)
Рис. 4
 
Рис. 5
 
Рис. 3
 
 
 • Шприц (див. рис. 6)
Примітка: для ін’єкцій об’ємом до 1 мл використовувати шприц на 1 мл. Для ін’єкцій об’ємом від 1 мл до 2 мл – шприц на 2 мл або на 3 мл.
Рис. 6
 
Циліндр
 
 
 • Голка для перенесення розміром 18G (див. рис. 7)
Рис. 7
 
 • Голка для ін’єкцій розміром 28G із захисною мембраною
(див. рис. 8)
Не використовувати голку для ін’єкцій, щоб набрати препарат Гемлібра з флакона.
Рис. 8
 
Голка (внутрішній) ковпачок
 
 • Контейнер для утилізації гострих предметів (див. рис. 9)
Примітка: якщо для введення призначеної дози необхідно використати більше одного флакона, слід взяти нову голку для перенесення вмісту для кожного флакона. Не використовувати голку для перенесення для виконання ін’єкції препарату Гемлібра®.
Рис. 9
 
Підготовка флакона та місця ін’єкції
 • Перед використанням дати флакону(-ам) нагрітися до кімнатної температури протягом близько 15 хвилин на чистій широкій поверхні подалі від прямих сонячних променів (див. рис. 10).
 • Не намагатися нагріти флакон будь-яким іншим способом.
 • Добре вимити руки водою з милом.
15 хвилин
 
Рис. 10
 
 • Очистити обрану для виконання ін’єкції ділянку за допомогою спиртової серветки.
 • Зачекати близько 10 секунд, доки шкіра висохне. Не торкатися, не обмахувати і не дмухати на очищену поверхню перед виконанням ін’єкції.
 • Для ін’єкції можна використати:
 • ділянку стегна (середню частину передньої поверхні);
 • ділянку проекції шлунка на шкіру живота, за винятком близько 5 см навколо пупка;
 • зовнішню ділянку плеча (тільки якщо ін’єкцію виконує особа, яка доглядає за пацієнтом або медичний працівник) (див. рис. 11).
 • Слід щоразу змінювати ділянки для виконання ін’єкції, хоча б на 2,5 см далі від місця, яке використовувалося для попередньої ін’єкції.
 • Не вводити препарат у ділянки, які можуть подразнюватися ременем або поясом. Не робити ін’єкцію у родимки, рубці, місця забиття або ділянки, в яких шкіра вразлива, червона, тверда або пошкоджена.
Лише особа, яка доглядає за хворим
 
Живіт
 
Стегно
 
Рис. 11
 

Підготовка шприца для ін’єкції

Препарат Гемлібра® не слід зберігати у шприці.

Препарат Гемлібра®, набраний у шприц, потрібно ввести під шкіру (підшкірна ін’єкція) негайно.

Слід утилізувати усі використані флакони, голки, ковпачки від флакона(ів) та голок для ін’єкцій, а також використані шприци згідно з діючими вимогами.

Рис. 13
 
Покрокова інструкція з виконання ін’єкції препарату Гемлібра®

Крок 1. Зняти ковпачок із флакона і очистити верхню частину пробки
 
 
Рис. 12
 
 • Зняти ковпачок із флакона (-ів) (див. рис. 12).
 
 • Очистити верхню частину пробки флакона(-ів) за допомогою спиртової серветки (див. рис. 13).
 • Утилізувати пробку(-и) флакона(-ів) у контейнер для утилізації гострих предметів.
 
Крок 2. Приєднати до шприца голку для перенесення
Натиснути і прокрутити
 
 
Рис. 14
 
 • Натиснути і прокрутити голку для перенесення за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 14).
 
Рис. 15
 
 • Утримувати поршень і повільно тягнути його донизу, одночасно набираючи у шприц повітря у кількості, що дорівнює призначеній дозі (див. рис. 15).
 
Крок 3. Зняти ковпачок із голки для перенесення
 
Рис. 16
 
 • Утримувати шприц за циліндр так, щоб голка для перенесення була спрямована вгору.
 • Обережно потягнути за ковпачок голки для перенесення від себе (див. рис. 16). Не викидати ковпачок. Покласти ковпачок голки для перенесення на чисту широку поверхню. Після забору розчину препарату слід знову надягнути його на голку.
 • Не торкатися кінчика голки та не класти її на поверхню після того, як ковпачок знято з голки.
 
Крок 4. Ввести повітря у флакон
 
Рис. 17
 
 • Утримувати флакон на широкій робочій поверхні і вставити голку для перенесення зі шприцом по центру пробки флакона у напрямку вниз (див. рис. 17).
 
 • ;
  Рис. 18
   
  Утримувати голку у флаконі і обернути його догори дном (див. рис. 18).
 
Рис. 19
 
 • Спрямувавши голку догори, натиснути за поршень, щоб ввести повітря зі шприца у флакон над розчином.
 • Утримувати палець притиснутим внизу до поршня шприца (див. рис. 19).
 • Не вводити повітря у розчин препарату.
 
Крок 5. Перенести препарат Гемлібра® у шприц
 
Рис. 20
 
 
 • Перемістити кінчик голки донизу таким чином, щоб він опинився всередині розчину.
 • Повільно потягнути за поршень назад для того, щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра® у кількості, більшій за потрібну призначену дозу (див. рис. 20).
 • Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца.
Важливо: якщо призначена доза перевищує кількість препарату Гемлібра® у флаконі, набрати весь препарат Гемлібра® і перейти до розділу «Комбінування флаконів».
 
Відкрутити і потягнути
 
Крок 6. Видалити пухирці повітря
Рис. 21
 
 
Рис. 22
 
 • Утримувати голку у флаконі і перевірити шприц на наявність великих пухирців повітря. Занадто великий пухирець повітря може зменшити дозу, яку отримує пацієнт.
 • Видалити великі пухирці повітря, злегка постукуючи пальцями по циліндру шприца, поки пухирці повітря не піднімуться доверху шприца. Перемістити кінчик голки вище розчину і повільно натиснути на поршень, щоб виштовхнути бульбашки повітря із шприца (див. рис. 21).
 • Якщо кількість препарату Гемлібра® у шприці на даний момент менша, ніж призначена доза, перемістити кінчик голки всередину розчину і повільно потягнути поршень вниз, щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра® у кількості, більшій за потрібну призначену дозу.
 • Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца.
 • Повторити описані вище кроки, поки не видалите більші пухирці повітря (див. рис. 22).
Примітка: до того як перейти до наступного кроку, слід переконатися, що у шприці знаходиться достатня для повної дози кількість препарату Гемлібра®. Якщо не вдається набрати весь препарат Гемлібра®, слід повернути флакон у вертикальне положення, щоб дістати залишок.
 Не використовувати голку для перенесення для виконання ін’єкції препарату Гемлібра, тому що це може спричинити ураження, такі як біль і кровотеча.
Крок 7. Закрити ковпачком голку для перенесення
Рис. 23
 
 • Видалити шприц і голку для перенесення із флакона.
 • Однією рукою ввести голку для перенесення всередину ковпачка і спрямувати вгору, щоб ковпачок накрив голку.
 • Як тільки ковпачок накриє голку для перенесення, однією рукою спрямувати його у напрямку до шприца, щоб щільно закрити і запобігти випадковому контакту шкіри з голкою (див. рис. 23).
Крок 8. Очистити ділянку шкіри для ін’єкції
Лише особа, яка доглядає за хворим
 
Стегно
 
Плече
 
Живіт
 
Рис. 24
 
 • Обрати та очистити ділянку шкіри для ін’єкції за допомогою спиртової серветки (див. рис. 24).
 • Зачекати близько 10 секунд, поки шкіра висохне. Не торкатися, не обмахувати і не дмухати на очищену поверхню перед виконанням ін’єкції.
Крок 9. Зняти голку для перенесення
Рис. 25
 
 • Зняти голку для перенесення зі шприца, обертаючи її проти годинникової стрілки і злегка витягуючи (див. рис. 25).
 • Утилізувати (викинути) голку для перенесення у контейнер для утилізації гострих предметів.
Крок 10. Приєднати до шприца голку для ін’єкцій
Рис. 26
 
 • Натиснути і прокрутити голку для ін’єкцій за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 26).
Крок 11. Зняти захисну мембрану
Рис. 27
 
 • Зняти захисну мембрану із голки у напрямку до циліндра шприца (див. рис. 27).
Крок 12. Зняти ковпачок із голки для ін’єкцій
Рис. 28
 
 • Обережно потягнути за ковпачок голки у напрямку від шприца (див. рис. 28).
 • Утилізувати (викинути) ковпачок у контейнер для утилізації гострих предметів.
 • Не торкатися кінчика голки і не допускати її контакту з будь-якою поверхнею.
 • Після зняття ковпачка з голки для ін’єкцій потрібно негайно виконати ін’єкцію препарату Гемлібра®, що міститься в шприці.
Крок 13. Підвести поршень до відмітки, що відповідає призначеній дозі
Рис. 29
 
 • Повільно натискати поршень до відмітки, що відповідає призначеній дозі.
 • Переконатися, що верхній край поршня знаходиться на одній лінії з позначкою на шприці, яка відповідає призначеній дозі (див. рис. 29).
Крок 14. Підшкірна (під шкіру) ін’єкція
Рис. 30
 
 • Стиснути з обох боків обрану для ін’єкції ділянку шкіри і повністю ввести голку зі шприцом під кутом від 45° до 90° швидким впевненим рухом. Не тримати і не тиснути на поршень під час введення голки (див. рис. 30).
 • Утримувати шприц в обраній позиції і відпустити стиснуту в місці ін’єкції шкіру.
Крок 15. Ін’єкція препарату Гемлібра®
 • Повільно ввести весь препарат Гемлібра®, злегка натискаючи на поршень у напрямку донизу (див. рис. 31).
 • Видалити голку зі шприцом з місця ін’єкції під тим же кутом, під яким вводили.

Рис. 33
 
Рис. 31
 

Крок 16. Накрити голку захисною мембраною
 
Рис. 32
 
 • Перемістити захисну мембрану вперед на 90º у напрямку від циліндра шприца.
 • Тримаючи шприц однією рукою, притиснути захисну мембрану вниз до широкої поверхні швидким впевненим рухом до появи клацання (див. рис. 32).
 • Якщо Ви не почули клацання, подивіться чи голка повністю закрита захисною мембраною (див. рис. 33).
 • Увесь час тримати свої пальці позаду захисної мембрани і подалі від голки.
 • Не від’єднувати голку для ін’єкцій від шприца.
Крок 17. Утилізувати (викинути) використаний(-і) флакон(-и) препарату Гемлібра, голку та шприц (див. рис. 34)
Рис. 34
 
 • Покласти використані голки і шприци у відповідний контейнер для утилізації гострих предметів. За подальшою інформацією звернутися до підрозділу «Утилізація використаних(-ого) флакона(-ів) препарату Гемлібра®, голок та шприців».
 • Не намагатися від’єднати голку для ін’єкцій від шприца.
 • Не закривати голку для ін’єкцій ковпачком вдруге.
 • Важливо: завжди зберігати контейнер для утилізації гострих предметів у недоступному для дітей місці.
 • Утилізувати (викинути) будь-які використаний(-і)
флакон(-и), голки, флакон і ковпачки від ін’єкційних голок, а також використані шприци у проколостійкий контейнер або ємність для утилізації гострих предметів.

Якщо для досягнення призначеної дози потрібно використати більше, ніж один флакон, після забору препарату Гемлібра® з першого флакона, слід виконати такі кроки:

Крок А. Закрити ковпачком голку для перенесення
 
Рис. 35
 
 • Видалити шприц і голку для перенесення із флакона.
 • Однією рукою ввести голку для перенесення всередину ковпачка і спрямувати вгору, щоб ковпачок накрив голку (див. рис. 35).
 • Як тільки ковпачок накриє голку для перенесення, однією рукою спрямувати його до шприца, щоб щільно закрити і запобігти випадковому контакту шкіри з голкою.
Крок В. Зняти голку для перенесення
Рис. 36
 
 • Зняти голку для перенесення зі шприца, обертаючи її проти годинникової стрілки і злегка викручуючи (див. рис. 36).
 • Утилізувати (викинути) голку для перенесення у контейнер для утилізації гострих предметів.
Крок С. Приєднати нову голку для перенесення до шприца
Рис. 37
 
Примітка: слід використовувати нову голку для перенесення кожного разу, коли препарат Гемлібра® набирається із нового флакона.
 • Натиснути і прокрутити нову голку для перенесення за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 37).
 • Повільно потягнути поршень шприца назад, щоб набрати у шприц трохи повітря.
Крок D. Зняти ковпачок із голки для перенесення
Рис. 38
 
 • Утримувати шприц за циліндр так, щоб ковпачок голки для перенесення був спрямований вгору.
 • Обережно потягнути за ковпачок голки для перенесення від себе. Не викидати ковпачок. Після забору розчину препарату слід знову надягнути його на голку (див. рис. 38).
 • Не торкатися кінчика голки.
Крок Е. Ввести повітря у флакон
 • ;
  Рис. 39
   
  Утримувати новий флакон на широкій робочій поверхні і вставити нову голку для перенесення зі шприцом по центру пробки флакона у напрямку вниз (див. рис. 39).
 • Утримувати голку для перенесення у флаконі і обернути його догори дном (див. рис. 40).
Рис. 40
 
Рис. 41
 
 • Спрямувавши голку догори, ввести повітря із шприца у флакон над розчином.
 • Утримувати палець притиснутим внизу до поршня шприца (див. рис. 41).
 • Не вводити повітря у розчин препарату.
Крок F. Набрати препарат Гемлібра® у шприц
Рис. 42
 
 • Перемістити кінчик голки донизу таким чином, щоб він опинився всередині розчину.
 • Повільно потягнути за поршень назад, для того щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра® у кількості, більшій за потрібну призначену дозу (див. рис. 42).
 • Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца.
Примітка: перед виконанням наступних кроків, слід переконатися, що у шприці знаходиться достатня для повної дози кількість препарату Гемлібра®. Якщо не вдається набрати весь препарат Гемлібра®, слід повернути флакон у вертикальне положення, щоб дістати залишок.
Не використовувати голку для перенесення для виконання ін’єкції препарату Гемлібра®, тому що це може спричинити ураження, такі як біль і кровотеча.
Повторити кроки A – F для кожного додаткового флакона, поки не отримаєте більшу, ніж потрібна для призначеної дози, кількість препарату Гемлібра®. Після їх завершення залишити голку для перенесення у флаконі і повернутися до Кроку 6. Продовжити виконання кроків, що залишилися (Кроки 7–17).
 

Після виконання ін’єкції

Не розтирати місце ін’єкції після її виконання.

Якщо наявні крапельки крові у місці ін’єкції, можна притиснути його стерильною ватною кулькою або марлею щонайменше на 10 секунд, поки кровотеча не зупиниться.

Якщо утворилася гематома (маленька ділянка крововиливу під шкірою), до місця ін’єкції також можна прикласти пакет (міхур) з льодом, злегка притиснувши. Якщо кровотеча не зупиняється, слід звернутися до лікаря.

Утилізація використаних флакону(-ів) препарату Гемлібра®, голок та шприців

Одразу після використання слід покласти використані голки і шприци у схвалений регуляторними органами контейнер для утилізації гострих предметів. Не утилізувати (не викидати) будь-які відкриті голки і шприци разом із побутовим сміттям.

Якщо схвалений регуляторними органами контейнер для утилізації гострих предметів відсутній, можна використати для цього контейнер для побутового вжитку, що виготовлений із пластику високої міцності; який можна щільно закрити проколостійкою кришкою, щоб уникнути можливого потрапляння гострих предметів назовні; є стійким під час використання; не протікає; має відповідне маркування про наявність небезпечних відходів всередині контейнера.

Коли контейнер для утилізації гострих предметів буде майже повним, слід дотримуватися прийнятих норм для правильного знешкодження контейнера для утилізації гострих предметів. Це можуть бути загальнодержавні або місцеві закони, що визначають, яким чином можна позбутися використаних голок і шприців.

Не утилізувати (не викидати) будь-який використаний контейнер для утилізації гострих предметів разом із побутовим сміттям, окрім випадків, коли це дозволяють місцеві настанови. Не використовувати повторно контейнер для утилізації гострих предметів.

Увага: слід завжди зберігати контейнер для утилізації гострих предметів у недоступному для дітей місці.

Важливо:

 • Переконайтесь, що Ви прочитали, зрозуміли і дотримуєтеся вказівок щодо застосування лікарського засобу перед введенням препарату Гемлібра®. Якщо у Вас є будь-які запитання, зверніться до лікаря.
 • Не намагайтеся зробити ін’єкцію собі або іншій особі, поки Ваш лікар не навчить Вас, як це робити.
 • Упевніться, що назва Гемлібра® присутня на коробці і етикетці флакона.
 • Перед відкриттям флакона прочитайте текст на етикетці флакону, щоб упевнитися в тому, що у Вас є саме та концентрація лікарського засобу, яка потрібна для введення дози, призначеної Вашим лікарем.
 • Гемлібра випускається у 4 концентраціях. Залежно від потрібної дози, Вам, можливо, потрібно буде використати більше ніж один флакон, щоб отримати загальну призначену дозу. Лікар визначить потрібну для введення дозу в мілілітрах (мл) залежно від маси тіла пацієнта. Не використовуйте флакони препарату Гемлібра® з різними концентраціями під час комбінування флаконів для досягнення призначеної дози.
 • Перевірте кінцеву дату терміну застосування на коробці і на етикетці флакона. Не застосовуйте препарат, якщо ця дата вже минула.
 • ;Використовуйте флакон тільки один раз. Після того, як Ви виконаєте ін’єкцію потрібної дози, утилізуйте (викиньте) увесь невикористаний препарат Гемлібра®, що залишився у флаконі. Не зберігайте невикористаний препарат Гемлібра® у флаконі, щоб застосувати пізніше.
 • ;Використовуйте лише ті шприци, голки для перенесення та голки для ін’єкцій, які рекомендує Вам лікар.
 • ;Використовуйте шприци, голки для перенесення та голки для ін’єкцій лише один раз. Утилізуйте будь-які невикористані голки і шприци.
 • Якщо призначена Вам доза становить більше 2 мл, Вам потрібно буде зробити більше ніж одну ін’єкцію препарату Гемлібра®.

Зберігання препарату Гемлібра®

 • Зберігайте препарат Гемлібра® у холодильнику при температурі від 2 до 8 °С. Не заморожувати.
 • Зберігайте препарат Гемлібра® в оригінальній картонній упаковці, що захищає флакони від світла.
 • Не струшуйте флакон із препаратом Гемлібра®.
 • Перед ін’єкцією закриті флакони з препаратом Гемлібра® можна вийняти і потім знову поставити в холодильник. Гемлібра® не повинна зберігатися без холодильника:

o більше 7 днів сумарно або

o при температурі вище 30 °С

Зберігайте препарат Гемлібра® та інші ліки в недоступному для дітей місці.

Діти.

Препарат застосовують дітям згідно з інструкціями, наведеними у розділі «Спосіб застосування та дози».

Передозування

Існує обмежений досвід передозування препарату Гемлібра®. Випадкове передозування може призвести до гіперкоагуляції.

У разі випадкового передозування слід негайно звернутися до лікаря та перебувати під медичним наглядом.

Побічні ефекти

Нижчезазначені серйозні побічні реакції описано в інших розділах інструкції:

 • Тромботична мікроангіопатія, асоційована із застосуванням препарату Гемлібра® і КАПК (див. розділ «Особливості застосування»).
 • Тромбоемболія, асоційована із застосуванням препарату Гемлібра® і КАПК (див. розділ «Особливості застосування»).

Дані клінічних досліджень

Оскільки клінічні дослідження проводяться за різних умов, частоту побічних реакцій при застосуванні препарату, що спостерігалися у ході клінічних досліджень, не можна безпосередньо порівняти з частотою побічних реакцій при застосуванні іншого препарату, визначеною у ході клінічних досліджень, і вона може не відображати їх частоту на практиці.

Загалом, побічні реакції у дітей, які отримували лікування препаратом Гемлібра®, були подібними за типом до тих, що спостерігалися у дорослих пацієнтів із гемофілією А.

Нижчезазначені побічні реакції визначено на основі об’єднаних даних двох рандомізованих досліджень за участю дорослих та підлітків (HAVEN 1 та HAVEN 3), одного непорівняльного дослідження за участю дорослих та підлітків (HAVEN 4), одного непорівняльного дослідження за участю дітей (HAVEN 2) та дослідження з метою підбору дози, у яких загалом 391 особа чоловічої статі з гемофілією А отримали принаймні одну дозу препарату Гемлібра® з метою рутинної профілактики. Двісті вісімдесят один пацієнт (72 %) були дорослими віком від 18 років, 50 (13 %) – підлітками віком від 12 до 18 років, 55 (14 %) були дітьми віком від 2 до 12 років і 5 пацієнтів (1 %) були дітьми віком від 1 місяця до 2 років. Медіана тривалості лікування в усіх дослідженнях становила 34,1 тижня (0,1–224,4 тижня).

Найбільш часто повідомленими побічними реакціями, що спостерігалися у ≥ 10 % пацієнтів, які отримували лікування препаратом Гемлібра®, були реакції в місці ін’єкції, головний біль і артралгія.

Четверо пацієнтів (1 %) з клінічних досліджень, які отримували профілактику препаратом Гемлібра®, припинили лікування через побічні реакції, що включали тромботичну мікроангіопатію, некроз шкіри, тромбофлебіт поверхневих вен, головний біль і реакції в місці ін’єкції.

Один пацієнт припинив лікування після розвитку нейтралізуючих антитіл до еміцизумабу із втратою ефективності препарату (див. розділ «Побічні реакції»).

Таблиця 3

Побічні реакції, про які повідомлялося у ≥ 5 % пацієнтів, згідно з об’єднаними даними клінічних досліджень препарату Гемлібра®

Система організму
Побічна реакція
Кількість пацієнтів n (%)
(N = 391)
Загальні розлади та порушення в місці ін’єкції
Реакції в місці ін’єкції *
85 (22%)
Пірексія
23 (6%)
Розлади з боку нервової системи
Головний біль
57 (15%)
Розлади з боку травної системи
Діарея
22 (6%)
Розлади з боку скелетно-м’язової системи і сполучної тканини
Артралгія
59 (15%)

*Включають синці в місці ін’єкції, дискомфорт в місці ін’єкції, еритему в місці ін’єкції, гематому в місці ін’єкції, затвердіння (індурацію) в місці ін’єкції, біль в місці ін’єкції, свербіж в місці ін’єкції, висипання в місці ін’єкції, реакції в місці ін’єкції, набряк в місці ін’єкції, кропив’янку в місці ін’єкції і та відчуття тепла в місці ін’єкції.

Характеристика лікування КАПК в усіх клінічних дослідженнях

За лікуванням КАПК спостерігали на 130 випадках у 36 пацієнтів, з яких у 37 випадках (10 %) КАПК застосовували у середній кумулятивній дозі > 100 Од/кг/24 год протягом 24 годин і довше; два із 13 випадків асоціювались із виникненням тромботичних подій і три з 13 випадків асоціювались із виникненням ТМА (таблиця 5). В інших випадках лікування КАПК тромботичних подій і ТМА не спостерігалось.

Таблиця 4

Характеристика лікування* КАПК у всіх клінічних дослідженнях

Тривалість лікування АКПК
Середня кумулятивна доза КАПК через 24 години (Од/кг/24 год)
< 50
50 – 100
>100
< 24 годин
11
76
18
24–48 годин
0
6
3а
> 48 годин
1
5
10a,b,b,b

*Випадок лікування КАПК визначається як усі дози КАПК, отримані пацієнтом з будь-якої причини і до 36-годинної перерви у лікуванні

a Тромботична подія.

b Тромботична мікроангіопатія.

Опис окремих побічних реакцій

Реакції в місці ін’єкції

Загалом у 85 пацієнтів (22 %) повідомлялося про розвиток реакцій в місці ін’єкції (РМІ). Усі РМІ, що спостерігалися під час клінічних досліджень препарату Гемлібра®, були від легких до помірних за інтенсивністю і 93 % минули без лікування. Найчастіше повідомлялося про такі РМІ, як еритема в місці ін’єкції (11 %), свербіж в місці ін’єкції (4 %) і біль в місці ін’єкції (4 %).

Інші менш часті (< 1 %) реакції

Рабдоміоліз

Про рабдоміоліз повідомлялося у двох дорослих пацієнтів з безсимптомним підвищенням рівня креатинкінази в сироватці крові без асоційованих з цим симптомів з боку нирок та скелетно-м’язової системи. В обох випадках рабдоміоліз виник після збільшення фізичної активності.

Імуногенність

Як і у випадку з усіма терапевтичними протеїнами, існує можливість проявів імуногенності. Виявлення утворення антитіл значною мірою залежить від чутливості та специфічності аналізу. Крім того, на отримані позитивні результати аналізу на наявність антитіл можуть впливати окремі фактори, включаючи методологію аналізу, поводження зі зразками, час відбору зразків, супутню медикаментозну терапію і основне захворювання. З цих причин порівняння показників частоти виявлення антитіл до еміцизумабу в описаних нижче дослідженнях з показниками частоти виявлення антитіл в інших дослідженнях або до інших препаратів може бути хибним.

Імуногенність препарату Гемлібра® оцінювали з використанням імуноферментного аналізу (ELISA) або електрохемілюмінесцентного аналізу (ECL). У дослідженні з метою підбору дози (n = 18) у чотирьох пацієнтів в ході аналізу були виявлені антитіла до еміцизумабу. На основі об’єднаних даних досліджень HAVEN у 3,5 % пацієнтів (14/398) в ході аналізу були виявлені антитіла до еміцизумабу і у < 1 % пацієнтів (3/398) розвинулись антитіла до еміцизумабу з нейтралізуючим потенціалом (на основі зниження фармакокінетики). У одного пацієнта у дослідженні HAVEN 2, у якого розвинулись нейтралізуючі антитіла до еміцизумабу, спостерігалася втрата ефективності препарату через 5 тижнів лікування.

Не спостерігалося клінічно очевидного впливу наявності антитіл до еміцизумабу на безпеку препарату.

Термін придатності

30 місяців.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 2 до 8 °C в оригінальній упаковці з метою захисту від світла. Не заморожувати. Не струшувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність

Не спостерігалась несумісність препарату Гемлібра® з рекомендованими шприцами та голками.

Упаковка

По 30 мг /1 мл або 60 мг/0,4 мл, або 105 мг/0,7 мл, або 150 мг/1 мл у флаконі.

По 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

Адреса

Вурмісвег, 4303, Кайсераугст, Швейцарія

Важно! Данная инструкция по применению является официальной инструкцией производителя, утвержденная и предоставлена Государственным реестром лекарственных средств Украины.
Данная инструкция представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.

Характеристики

Условия отпуска по рецепту
АТХ-классификация B02BX06 - Эмицизумаб
МНН Эмицизумаб
Фармгруппа Гемостатические средства для системного применения.
Действующие вещества эмицизумаб
Дозировка

Новинки реклама

Инфекция мочевых путей?
Инфекция мочевых путей? Попробуй новинку Подробней
Длительное зрительное напряжение?
Длительное зрительное напряжение? Ощущение сухости глаз, дискофморт, покраснение? Подробней
Подагра. Артрит
Подагра. Артрит Эффект природных веществ Подробней
Опять усталость в ногах в конце дня?
Опять усталость в ногах в конце дня? Узнай про лечение и профилактику! Подробней
А ты готов к осени?
А ты готов к осени? Зарядись витаминами Подробней
Надо выспаться?
Надо выспаться? Достаточно одной таблетки. Без привыкания. Подробней
Мягкое снижение
Мягкое снижение Артериального давления Подробней
Top