Новинки

Запор? Устрани не симптомы, а причину Подробней
Відпочинок на воді? Подбай про вуха Подробней
Оказание первой помощи При укусах насекомых Подробней
Сильна дія проти болю на 9 годин Подробней
Беспокоит ЗАПОР? Избавьтесь от проблемы за 5-20 минут! Подробней
Скрыть рекламу

Дистрептаза инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Дистрептаза - инструкция по применению

Дистрептаза суппозитории рект. 15000 МЕ/1250 МЕ №6
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діючі речовини: 1 супозиторій містить стрептокінази 15 000 МО, стрептодорнази 1250 МО;

допоміжні речовини: олія мінеральна, твердий жир.

Лікарська форма

Супозиторії ректальні.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії у вигляді конусів чи «торпед» із загостреними кінцями; поверхня супозиторію повинна бути однорідною, без плям і скупчень; пухирців повітря і механічних пошкоджень, кремово-білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Антитромботичні засоби. Ферменти. Код АТХ В01 А D.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Дістрептаза® – комбінований препарат, який містить дві активні субстанції – стрептокіназу і стрептодорназу. Стрептокіназа є активатором проензиму плазміногену, що міститься у крові людини і під впливом стрептокінази перетворюється у плазмін, який має властивість розчиняти згустки крові.

Стрептодорназа є ензимом, який має здатність розчиняти скупчення нуклеопротеїдів, мертвих клітин або гною, не впливаючи при цьому на живі клітини і їх фізіологічні функції.

Препарат полегшує доступ антибіотиків або хіміотерапевтичних засобів до вогнища запалення.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Показання

Лікування хронічних запальних процесів маткових придатків, післяопераційних інфільтративних уражень органів малого тазу, ендометритів, геморою при гострому та хронічному перебігу, параректальних абсцесів і свищів з великим запальним інфільтратом, гнійних каудальних кіст.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Препарат не повинен контактувати з покритою свіжим струпом раною або зі свіжим швом (до

10 днів), оскільки це може спричинити розслаблення швів і, як наслідок, кровотечу з рани. Протипоказано застосовувати пацієнтам з порушенням згортання крові. Одночасний прийом з антикоагулянтами, з іншими препаратами, що містять кальцій, без контролю коагулограми.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Посилює проникнення антибіотиків, хіміотерапевтичних препаратів у вогнище запалення. Протипоказано застосовувати з антикоагулянтами, оскільки можливі кровотечі у місці введення.

Особливості застосування

Препарат застосовувати тільки за призначенням лікаря. Перед і після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Вийняти супозиторій із формочки блістера і ввести глибоко у пряму кишку.

Дозування залежить від перебігу та інтенсивності запального процесу.

При тяжкому перебігу захворювання у дорослих:

 • по 1 супозиторію 3 рази на добу протягом перших 3 днів;
 • по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом наступних 3 днів;
 • по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом ще 3 наступних днів.

При середньотяжкому та легкому перебігу захворювання у дорослих:

 • по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом перших 3 днів;
 • по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом наступних 4 днів,

або

 • по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 2 днів.

Курс лікування – у середньому по 8-18 супозиторіїв.

Тривалість лікування – у середньому 7-10 днів.

Діти. Не застосовувати.

Передозування

Симптоми передозування невідомі. Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції

Іноді можуть спостерігатися алергічні реакції, підвищення температури тіла, схильність до кровотеч. Можливі зміни у місці введення, включаючи подразнення, біль, набряк.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 6 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

«БІОМЕД-ЛЮБЛІН» Витвурня Суровіц і Щепйонек Спулка Акцийна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

вул. Університетська, 10, 20-029 Люблін, Польща.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ДИСТРЕПТАЗА®

(DISTREPTAZA®)

Состав

действующие вещества: 1 суппозиторий содержит стрептокиназы 15 000 МЕ, стрептодорназы

1250 МЕ;

вспомогательные вещества: масло минеральное, твердый жир.

Лекарственная форма. Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории в виде конусов или «торпед» с заостренными концами; поверхность свеч должна быть однородной, без пятен и скоплений; пузырьков воздуха и механических повреждений, кремово-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа.

Антитромботические средства. Ферменты. Код АТХ В01 А D.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дистрептаза® – комбинированный препарат, содержащий две активные субстанции – стрептокиназу и стрептодорназу. Стрептокиназа является активатором проэнзима плазминогена, который содержится в крови человека и под влиянием стрептокиназы превращается в плазмин, который имеет свойство растворять сгустки крови.

Стрептодорназа является энзимом, который способен растворять скопление нуклеопротеидов, мертвых клеток или гноя, не влияя при этом на живые клетки и их физиологические функции.

Препарат облегчает доступ антибиотиков или химиотерапевтических средств к очагу воспаления.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания

Лечение хронических воспалительных процессов маточных придатков, послеоперационных инфильтративных поражений органов малого таза, эндометритов, геморроя при остром и хроническом течении, параректальных абсцессов и свищей с обширным воспалительным инфильтратом, гнойных каудальных кист.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не должен контактировать с покрытой свежим струпом раной или со свежим швом (до

10 дней), поскольку это может вызвать расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны.

Противопоказано применять пациентам с нарушением свертываемости крови. Одновременный прийом с антикоагулянтами, с другими препаратами, которые содержат кальций, без контроля коагулограммы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Усиливает проникновение антибиотиков, химиотерапевтических препаратов в очаге воспаления. Противопоказано применять с антикоагулянтами, так как возможны кровотечения в месте введения. 

Особенности применения

Препарат применять только по назначению врача. Перед и после применения супозиториев следует тщательно вымыть руки.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Способ применения и дозы

Вынуть суппозиторий из формочки блистера и ввести глубоко в прямую кишку.

Дозирование зависит от хода и интенсивности воспалительного процесса.

При тяжелом течении заболевания у взрослых:

 • по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3-х дней;
 • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение следующих 3-х дней;
 • по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение еще 3-х следующих дней.

При среднетяжелом и легком течении заболевания у взрослых:

 • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3-х дней;
 • по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение следующих 4-х дней,

или

 • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2-х дней.

Курс лечения – в среднем по 8-18 суппозиториев.

Продолжительность лечения – в среднем 7-10 дней.

Дети. Не применять.

Передозировка

Симптомы передозировки неизвестны. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое. 

Побочные реакции

Иногда могут наблюдаться аллергические реакции, повышение температуры тела, склонность к кровотечениям. Возможны изменения в месте введения, включая раздражение, боль, отек.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 суппозиториев в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель

«БИОМЕД-ЛЮБЛИН» Вытвурня Суровиц и Щепёнэк Спулка Акцыйна.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

ул. Университетская, 10, 20-029 Люблин, Польша.

Дозировка Дистрептаза суппозитории рект. 15000 МЕ/1250 МЕ №6
Производитель Биомед-Люблин, Витвурня Суровиц и Щепйонек Спулка Акцийна, Польша
МНН Comb drug
Фарм. группа Антитромботические средства. Ферменты.
Регистрация № UA/5275/01/01 от 15.08.2016. Приказ № 836 от 15.08.2016
Код АТХ

Найдено 2594 аптеки

Киев, ул.Саксаганского 101
  (044) 287-53-XX
Дистрептаза супп. рект 2г №6
Биомед
42300
Киев, пр.Леся Курбаса 2/13
  (044) 594-89-XX
Дистрептаза супп.рект.2г #6
БИОМЕД СЕРА ЭНД ВАССИНЕС ПРОДАКТ. ПОЛЬША
42000
Найдено 2594 аптеки Все аптеки

и 3 аптеки с доставкой

apteka.life
  (095) 131-03-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
Дистрептаза® суппозитории рект. 15000 ме±1250 ме №6
Біомед-Люблін, Витвурня Суровіц і Щепйонек Спулка
36945
mixtura.ua
  (0800) 30-03-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
apteka911.com.ua
  (0800) 50-59-XX
Доставка по Украине "Новой почтой" по тарифам перевозчика (заказы менее 100 грн по предоплате)
Top