Леркамен 10 таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №28 (14х2)

Цены в аптеках

Леркамен 10 таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №28 (14х2)

Склад

діюча речовина: lercanidipine;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить лерканідипіну гідрохлориду 10 мг, що еквівалентно лерканідипіну 9,4 мг;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, магнію стеарат, оболонка Opadry OY-SR-6497, до складу якої входять: гіпромелоза, тальк, титану діоксид (Е 171), поліетиленгліколь, заліза оксид (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: жовті круглі двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з рискою для поділу з одного боку. Риска для поділу призначена лише для розламування з метою полегшення ковтання таблетки, вона не призначена для поділу таблетки на рівні дози.

Фармакотерапевтична група

Селективні антагоністи кальцію з основною дією на судини. Похідні дигідропіридину. Код АТХ С08С А13.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Лерканідипін – це антагоніст кальцію дигідропіридинової групи, що пригнічує трансмембранний приплив кальцію у клітини серця та гладеньких м’язів. Механізм його антигіпертензивної дії зумовлений прямою релаксуючою дією на гладкі м’язи судин, внаслідок чого знижується загальний периферичний опір.

Фармакодинамічні ефекти

Незважаючи на короткий період напіввиведення лерканідипіну, він має пролонговану антигіпертензивну дію за рахунок високого коефіцієнта мембранного розподілу і позбавлений негативної інотропної дії завдяки його високій судинній селективності. Оскільки вазодилатація, спричинена лерканідипіну гідрохлоридом, відбувається поступово, то гостра гіпотензія з рефлекторною тахікардією у хворих на артеріальну гіпертензію спостерігається рідко.

Як і в інших асиметричних 1,4-дигідропіридинів, антигіпертензивна дія лерканідипіну зумовлена головним чином його (S)-енантіомером.

Клінічна ефективність та безпека

У доповнення до клінічних досліджень, проведених для підтвердження терапевтичних показань, було проведено ще одне невелике неконтрольоване, але рандомізоване дослідження з участю пацієнтів з тяжким ступенем гіпертензії (середнє значення ± стандартне відхилення діастолічного тиску крові становило 114,5 ± 3,7 мм рт. ст.). У ході цього дослідження артеріальний тиск нормалізувався у 40 % з 25 пацієнтів при застосуванні дози лерканідипіну гідрохлориду 20 мг 1 раз на добу і у 56 % з 25 пацієнтів при застосуванні 2 рази на добу 10 мг лерканідипіну гідрохлориду. У подвійному сліпому рандомізованому контрольованому дослідженні у пацієнтів із систолічною гіпертензією лерканідипіну гідрохлорид ефективно знижував систолічний артеріальний тиск від середнього значення 172,6 ± 5,6 мм рт. ст. до значення 140,2 ± 8,7 мм рт. ст.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Лерканідипіну гідрохлорид повністю всмоктується після перорального застосування 10-20 мг, а максимальна концентрація у плазмі крові, яка становить 3,30 нг/мл ± 2,09 стандартного відхилення та 7,66 нг/мл ± 5,90 стандартного відхилення відповідно, досягається через 1,5-3 години після прийому.

Два енантіомери лерканідипіну демонструють схожий профіль концентрації у плазмі крові: час досягнення максимальної концентрації у плазмі крові є однаковим, максимальна концентрація у плазмі та AUC у середньому в 1,2 раза вище у (S)-енантіомера, а період напіввиведення двох енантіомерів в основному однаковий. Взаємоперетворення енантіомерів у дослідженнях in vivo не спостерігалось.

Внаслідок високого метаболізму при першому проходженні абсолютна біодоступність лерканідипіну гідрохлориду, прийнятого пацієнтом після їди, становить приблизно 10 %, при цьому вона зменшувалась до 1/3 цього значення, якщо препарат застосовували здорові добровольці натще.

Біодоступність лерканідипіну гідрохлориду після перорального прийому збільшується в 4 рази, якщо його приймати не пізніше як через 2 години після вживання дуже жирної їжі, тому лерканідипіну гідрохлориду слід приймати перед прийомом їжі.

Розподіл

Розподіл з плазми у тканини та органи є швидким та обширним.

Ступінь зв’язування лерканідипіну з білками сироватки крові перевищує 98 %. Оскільки вміст білків плазми у пацієнтів з тяжким ступенем порушення функції нирок або печінки зменшений, то вільна фракція лікарського засобу може бути збільшена.

Біотрансформація

Лерканідипіну гідрохлорид активно метаболізується ферментом CYP3A4; незмінений препарат у сечі та калі не виявляється. Він перетворюється головним чином у неактивні метаболіти, і близько 50 % прийнятої дози виводиться з організму з сечею.

Експерименти in vitro з людськими мікросомами печінки продемонстрували, що лерканідипін дещо пригнічує CYP3A4 та CYP2D6 при концентраціях у 160 і 40 разів відповідно вищих, ніж його пікові концентрації у плазмі крові, які досягаються після застосування дози 20 мг. Крім цього, вивчення взаємодії у людей довело, що лерканідипін не модифікує рівень мідазоламу, типового субстрату CYP3A4, у плазмі крові або метопрололу, типового субстрату CYP2D6; таким чином, при застосуванні лерканідипіну гідрохлориду у терапевтичних дозах біотрансформації препаратів, що метаболізуються CYP3A4 або CYP2D6, очікувати не слід.

Елімінація

Елімінація відбувається головним чином через біотрансформацію.

Середній час термінальної елімінації, за розрахунками, становить 8-10 годин; через високу спорідненість з ліпідними мембранами терапевтична активність триває 24 годин. Після повторного застосування кумуляції не спостерігалося.

Лінійність/нелінійність

При пероральному застосуванні лерканідипіну гідрохлориду його концентрація у плазмі крові не є прямо пропорційною до прийнятої дози (нелінійна кінетика). Після прийому 10, 20 і 40 мг максимальні концентрації у плазмі крові, які спостерігалися, мали співвідношення 1:3:8, а площі під кривими залежності концентрації від часу у плазмі мали співвідношення 1:4:18, що вказує на поступове насичення метаболізму при першому проходженні. Таким чином, біодоступність лерканідипіну збільшується з підвищенням дози.

Додаткова інформація в особливих групах пацієнтів

Було показано, що фармакокінетика лерканідипіну у пацієнтів літнього віку та у пацієнтів зі зниженими показниками функції нирок або печінки легкого або помірного ступеня тяжкості подібна до такої, що спостерігається у загальній популяції. У хворих із тяжким ступенем дисфункції нирок або у хворих, яким проводяться сеанси гемодіалізу, концентрації ліків були вищими (приблизно 70 %). У хворих із помірним або тяжким ступенем порушення функції печінки системна біодоступність лерканідипіну, імовірно, збільшується, оскільки зазвичай він екстенсивно метаболізується у печінці.

Дані, отримані у ході доклінічних стандартних фармакологічних досліджень з безпеки, досліджень з токсичності багаторазових доз, генотоксичності, канцерогенного потенціалу, а також репродуктивної токсичності, вказують на відсутність особливої небезпеки лікарського засобу для людини.

Фармакологічні дослідження з безпеки, які проводили на тваринах, показали відсутність впливу на вегетативну нервову систему, на центральну нервову систему або на шлунково-кишкову функцію при антигіпертензивних дозах.

Значні ефекти, які спостерігалися у тривалих дослідженнях на щурах і собаках, прямо або побічно були пов’язані з відомим впливом високих доз антагоністів кальцію, тобто були наслідком надмірно високої фармакодинамічної активності.

Лерканідипін не є генотоксичним та не проявляє канцерогенної небезпеки.

На фертильність і загальну репродуктивну здатність у щурів лерканідипін не впливав.

Лікування лерканідипіном не мало ніякого впливу на тератогенність у щурів та кролів, проте введення високих доз призводило до загибелі потомства у перед- і постімплантаційний період, а також до уповільнення внутрішньоутробного розвитку.

Застосування високих доз лерканідипіну гідрохлориду (12 мг/кг/добу) під час пологів може призводити до дистоції. Процес розподілу лерканідипіну та/або його метаболітів в організмі вагітних тварин та їх проникнення у молоко не вивчали.

Оцінку метаболітів у токсикологічних дослідженнях окремо не проводили.

Показання

Есенціальна гіпертензія легкого або помірного ступеня тяжкості.

Протипоказання

  • Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини лікарського засобу (див. розділ «Склад»).
  • Період вагітності або годування груддю (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).
  • Протипоказано жінкам репродуктивного віку, якщо вони не застосовують ефективну контрацепцію.
  • Обструкція судин, що виходять із лівого шлуночка.
  • Нелікована застійна серцева недостатність.
  • Нестабільна стенокардія.
  • Тяжка печінкова та ниркова недостатність.
  • Протипоказано застосовувати протягом 1 місяця після інфаркту міокарда.
  • Одночасне застосування із: сильними інгібіторами СYРЗА4, циклоспорином, грейпфрутом та соком грейпфрута (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Інгібітори CYРЗА4

Відомо, що лерканідипін метаболізується під впливом ферменту CYРЗА4, і тому інгібітори та індуктори ферменту CYРЗА4, що застосовуються разом із лерканідипіном, можуть впливати на процес його метаболізму та елімінації.

Слід уникати одночасного застосування лерканідипіну гідрохлориду з такими інгібіторами CYРЗА4 як кетоконазол, ітраконазол, ритонавір, еритроміцин, тролеандоміцин (див. розділ «Протипоказання»).

Дослідження взаємодії з сильним інгібітором CYРЗА4 кетоконазолом показало значне підвищення у плазмі крові концентрації лерканідипіну (15-разове збільшення значення AUC (площі під кривою) та 8-разове збільшення значення Сmax еутомера S-лерканідипіну).

Циклоспорин

Циклоспорин та лерканідипін не слід застосовувати разом (див. розділ «Протипоказання»).

Як для лерканідипіну, так і для циклоспорину спостерігалося збільшення їх концентрації в плазмі в результаті сумісного застосування. Дослідження, що проводили на молодих здорових добровольцях, показало, що якщо прийом циклоспорину здійснювався через 3 години після прийому лерканідипіну, то концентрація лерканідипіну у плазмі не змінювалася, тоді як значення AUC для циклоспорину збільшувалося на 27 %. Однак сумісний прийом лерканідипіну гідрохлориду з циклоспорином спричиняє триразове збільшення концентрації лерканідипіну у плазмі крові і збільшення значення AUC циклоспорину на 21 %.

Сік грейпфрута

Лерканідипін не слід приймати з грейпфрутом та соком грейпфрута (див. розділ «Протипоказання»).

Як і в інших дигідропіридинів, метаболізм лерканідипіну уповільнюється під впливом соку грейпфрута з подальшим підвищенням системної доступності лерканідипіну та посиленням гіпотензивної дії.

Мідазолам

Одночасне застосування мідазоламу та лерканідипіну у дозі 20 мг у добровольців літнього віку призводило до збільшення приблизно на 40 % всмоктування лерканідипіну та зменшення швидкості його всмоктування (3 години замість 1,75 години до досягнення максимальної концентрації). Концентрація мідазоламу не змінювалась.

Субстрати CYРЗА4

Слід бути обережним при одночасному застосуванні лерканідипіну гідрохлориду з іншими субстратами CYРЗА4, такими як терфенадин, астемізол, з антиаритмічними засобами ІІІ класу, такими як аміодарон, квінідин.

Індуктори CYРЗА4

До одночасного застосування лерканідипіну гідрохлориду з індукторами CYРЗА4, такими як протисудомні засоби (наприклад фенітоїн, карбамазепін) і рифампіцин, слід підходити з обережністю, оскільки може зменшитись антигіпертензивна дія, тому у такому випадку слід частіше контролювати артеріальний тиск.

Метопролол

Одночасне застосування лерканідипіну гідрохлориду та метопрололу (β-блокатор, що виводиться з організму переважно через печінку) не виявило зміни біодоступності метопрололу, тоді як біодоступність лерканідипіну знижувалася на 50 %. Цей ефект може бути пов’язаний зі зменшенням печінкового кровотоку, що спричиняється  β-адреноблокаторами та може виникати при застосуванні інших препаратів цього класу. Отже, лерканідипін можна без застережень застосовувати із β-адреноблокаторами, але при цьому може потребуватися коригування його дози.

Флуоксетин

Дослідження щодо взаємодії з флуоксетином, інгібітором CYP2D6 та CYРЗА4, яке проводили з участю здорових добровольців віком 65 ± 7 років (середнє значення ± стандартне відхилення) не виявило клінічно значущої модифікації фармакокінетики лерканідипіну.

Циметидин

Одночасне застосування циметидину у добовій дозі 800 мг не спричиняє суттєвих змін концентрації лерканідипіну в крові, але при більшій дозі треба бути обережним, оскільки може збільшитися біодоступність і антигіпертензивна дія лерканідипіну.

Дигоксин

Одночасне застосування лерканідипіну у дозі 20 мг пацієнтам, які постійно приймали β-метилдигоксин, не виявило ніякої фармакокінетичної взаємодії. У здорових добровольців одночасне застосування 20 мг лерканідипіну з дигоксином призводило до підвищення Сmax дигоксину на 33 %, тоді як не відбувалося значущих змін ні AUC, ні ниркового кліренсу. Хворі, які одночасно застосовують лерканідипін та дигоксин, повинні перебувати під суворим контролем щодо можливої появи ознак інтоксикації дигоксином.

Симвастатин

Коли лерканідипіну гідрохлорид у дозі 20 мг повторно одночасно застосовували із симвастатином у дозі 40 мг, показник AUC лерканідипіну змінювався незначно, тоді як показник AUC симвастатину збільшувався на 56 %, а показник AUC активного метаболіту b-гідроксикислоти – на 28 %. Малоймовірно, що такі зміни є клінічно значущими. Не очікується взаємодії, якщо лерканідипін приймати вранці, а симвастатин увечері, як це показано для цього лікарського засобу.

Варфарин

При одночасному застосуванні лерканідипіну у дозі 20 мг натще здоровим добровольцям змін фармакокінетики варфарину не спостерігалось.

Діуретики та інгібітори АПФ

Лерканідипіну гідрохлорид можна безпечно застосовувати разом з діуретиками і з інгібіторами АПФ.

Алкоголь

Слід уникати вживання алкоголю, оскільки він може підвищувати дію судинорозширювальних антигіпертензивних лікарських засобів (див. розділ «Особливості застосування»).

Особливості застосування

Слід бути особливо обережним на початку лікування хворих літнього віку.

Синдром слабкості синусового вузла

Треба бути особливо обережним при застосуванні Леркамену® 10 хворим із синдромом слабкості синусового вузла, яким не імплантований кардіостимулятор.

Дисфункція лівого шлуночка та ішемічна хвороба серця

З обережністю призначати при дисфункції лівого шлуночка серця, незважаючи на те, що гемодинамічно контрольовані дослідження не виявили жодних порушень функції шлуночків. Припускається, що деякі дігідропіридини короткочасної дії асоціюються з підвищеним серцево-судинним ризиком у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Незважаючи на те, що лерканідипіну гідрохлорид є препаратом довготривалої дії, проте таким хворим лікарський засіб слід застосовувати з обережністю.

Деякі дигідропіридини можуть у поодиноких випадках спричинити виникнення болю у ділянці серця або стенокардії. Дуже рідко пацієнти з уже наявною стенокардією можуть відзначати збільшення частоти, тривалості та тяжкості її нападів. В окремих випадках може спостерігатися інфаркт міокарда (див. розділ «Побічні реакції»).

Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю

При лікуванні пацієнтів з дисфункцією нирок або печінки слабкого чи помірного ступеня слід виявляти особливу обережність. Хоча рекомендований зазвичай дозовий режим може нормально переноситися цією групою пацієнтів, до збільшення дози до 20 мг на добу потрібно підходити з обережністю. Гіпотензивна дія препарату може посилюватися у пацієнтів з дисфункцією печінки; отже, в таких випадках може потребуватися коригування дози.

Лерканідипін не рекомендується застосовувати пацієнтам з тяжким ступенем дисфункції печінки або нирок (ШКФ < 30 мл/хв) (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Індуктори CYP3A4

Індуктори CYP3A4, такі як протисудомні засоби (наприклад фенітоїн, карбамазепін) і рифампіцин, можуть знижувати концентрацію лерканідипіну у плазмі крові, і тому ефективність дії лерканідипіну може виявитися нижче очікуваної (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Алкоголь

Слід уникати одночасного вживання алкоголю та Леркамену® 10, тому що це може призвести до посилення судинорозширювальної антигіпертензивної дії лікарських засобів (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Лактоза

1 таблетка містить 30 мг лактози, тому препарат не слід призначати хворим із дефіцитом лактази Лаппа, галактоземією та порушенням всмоктування глюкози/галактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Наявні дані свідчать, що лерканідипін не проявляв тератогенного ефекту на щурів та кроликів, а репродуктивні показники у щурів були не ушкоджені.

Оскільки досвід клінічного застосування у період вагітності або годування груддю відсутній та інші дигідропіридини виявили тератогенний ефект у дослідах на тваринах, лікарський засіб не рекомендовано застосовувати протягом періоду вагітності або жінкам репродуктивного віку, якщо вони мають бажання завагітніти та не застосовують ефективну контрацепцію. У зв’язку з високою ліпофільністю лерканідипіну можлива його поява у грудному молоці, тому лікарський засіб не рекомендовано застосовувати у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Лерканідипін має незначний вплив на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами. Проте слід бути обережним, оскільки можуть виникати запаморочення, астенія, втомлюваність, а в рідкісних випадках – сонливість.

Спосіб застосування та дози

Лікарський засіб слід застосовувати переважно вранці, принаймні за 15 хвилин до сніданку. Таблетки Леркаменуâ 10 приймати перорально, 1 раз на добу, принаймні за 15 хвилин до їди. Цей лікарський засіб не слід приймати з соком грейпфрута. Рекомендована доза становить 10 мг, але її можна підвищити до 20 мг, залежно від індивідуальної чутливості пацієнта. Підбір дози має бути поступовим, оскільки максимальна антигіпертензивна дія може проявитися через 2 тижні після початку лікування.

Для деяких осіб, у яких не вдається адекватно контролювати рівень тиску одним антигіпертензивним препаратом, може бути доцільним лікування лерканідипіну гідрохлоридом разом з блокатором β-адренорецепторів (атенолол), діуретиком (гідрохлоротіазид) або інгібітором ангіотензинперетворювального ферменту (каптоприл або еналаприл).

Оскільки крива залежності «доза-відповідь» крута та має плато при дозах 20-30 мг, малоймовірно, що ефективність буде вища при застосуванні більш високих доз; у той час як частота побічних ефектів може збільшуватися.

Пацієнти літнього віку: хоча фармакокінетичні дані і клінічний досвід свідчать, що коригування добової дози не потрібне, слід проявляти особливу увагу та обережність на початку лікування пацієнтів літнього віку.

Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю: слід бути особливо обережним на початку лікування пацієнтів з порушенням функції нирок або печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості. Незважаючи на те, що, як правило, ці пацієнти переносять препарат нормально, збільшення добової дози до 20 мг слід проводити з обережністю. Антигіпертензивний ефект може бути посилений у пацієнтів з порушенням функції печінки, отже в таких випадках необхідне коригування дози.

Леркамен® 10 не рекомендується застосовувати для пацієнтів з тяжкою печінковою або тяжкою нирковою недостатністю (ШКФ < 30 мл/хв).

Діти. Застосування лерканідипіну дітям (віком до 18 років) не рекомендується, оскільки відсутній клінічний досвід.

Передозування

Під час післяреєстраційного досвіду повідомляли про три випадки передозування (150 мг, 280 мг та 800 мг лерканідипіну відповідно, спричинені спробою самогубства).

Рівень дози
Ознаки/симптоми
Лікування
Результат
150 мг
 +
невідома кількість алкоголю
Сонливість
Промивання шлунка, активоване вугілля
Одужання
280 мг
 +
5,6 мг моксонідин
Кардіогенний шок,
тяжка ішемія міокарда, ниркова недостатність
легкого ступеня
Високі дози катехоламінів, фуросемід,
препарати дигіталісу, парентеральні плазмозамінники
Одужання
800 мг
Блювання, артеріальна гіпотензія
Активоване вугілля, проносні засоби, допамін внутрішньовенно
Одужання

Симптоми

Як і у випадку інших дигідропіридинів, можна було очікувати, що передозування спричинить надмірну периферичну вазодилатацію із помітною артеріальною гіпотензією та рефлекторною тахікардією.

Лікування

У випадку тяжкої артеріальної гіпотензії, брадикардії та втрати свідомості може бути корисна кардіоваскулярна підтримка із внутрішньовенним введенням атропіну для лікування брадикардії.

Враховуючи пролонговану фармакологічну дію лерканідипіну, важливо спостерігати за станом серцево-судинної системи пацієнтів із передозуванням протягом мінімум 24 годин. Інформація щодо оцінки діалізу відсутня. Оскільки лікарський засіб є високоліпофільним, найімовірніше, що його концентрація у плазмі крові не є параметром, який відображає тривалість періоду ризику, а діаліз може бути неефективним.

Побічні реакції

Приблизно у 1,8 % пацієнтів спостерігалися побічні реакції.

У нижченаведеній таблиці показана частота виникнення побічних реакцій, які, можливо, виникли внаслідок застосування цього лікарського засобу. Вони розподілені за органами і системами органів згідно з MedDRA та за частотою: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до <1/100), рідко (≥ 1/10000 до < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), невідомо (оцінка за наявними даними неможлива). У кожній групі за частотою побічні реакції, що виникали, зазначені у порядку зменшення проявів.

Як видно з таблиці, найчастішими побічними реакціями під час проведення контрольованих клінічних досліджень були: головний біль, запаморочення, периферичні набряки, тахікардія, посилене серцебиття, припливи, кожна з яких виникала не менш ніж у 1 % пацієнтів.

Класифікація MedDRA щодо впливу на системи і органи
Нечасто
(≥ 1/1000 до < 1/100)
Рідко
(≥ 1/10000 до < 1/1000)
Дуже рідко
(< 1/10000)
З боку імунної системи
 
 
гіперчутливість
З боку нервової системи
запаморочення, головний біль
сонливість
 
непритомність
З боку серця
тахікардія,
посилене серцебиття
стенокардія
 
З боку судин
припливи
 
 
З боку шлунково- кишкового тракту
 
нудота, абдомінальний біль, діарея, диспепсія, блювання
 
З боку шкіри та підшкірно-жирової клітковини
 
висипання
 
З боку сполучної тканини, м’язової та кісткової систем
 
міалгія
 
З боку нирок та сечовивідних шляхів
 
поліурія
 
Загальні порушення і порушення у місці застосування
периферичні набряки
астенія, втомлюваність
 

У межах постмаркетингового нагляду, згідно зі спонтанними повідомленнями, дуже рідко (< 1/10000) спостерігалися такі небажані ефекти: гіпертрофія ясен, оборотне збільшення кількості трансаміназ печінки у сироватці крові, гіпотензія, збільшення частоти сечовипускання та біль у грудях.

Деякі дигідропіридини рідко можуть призводити до болю у ділянці серця або стенокардії. Дуже рідко у хворих з уже наявною стенокардією може збільшуватися частота, тривалість або тяжкість цих нападів. Можуть спостерігатися поодинокі випадки інфаркту міокарда.

Лерканідипін не має ніякого побічного впливу на рівень цукру у крові та ліпідів у сироватці крові.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дозволяє продовжувати моніторинг відношення користь/ризик лікарського засобу. Працівників медичної галузі просять повідомляти про будь-які побічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання

Спеціальні умови зберігання не вимагаються. Лікарський засіб зберігати в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка

По 7, або по 14, або по 15 таблеток у блістері; 1 блістер по 7 таблеток, або 1 чи 2 блістери по 14 таблеток, або 4 чи 6 блістерів по 15 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

БЕРЛІН-ХЕМІ АГ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Глінікер Вег 125, 12489 Берлін, Німеччина.

Заявник

Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А., Люксембург.

 Місцезнаходження заявника. 1, Авеню де ла Гар, Л-1611, Люксембург.
Дата последнего обновления: 25.12.2018

Характеристики

Программа "Доступные лекарства" не участвует
Форма выпуска таблетки
Условия отпуска по рецепту
Категория От высокого артериального давления
Регистрация UA/0583/01/01 от 05.12.2018 (приказ 2260 (2))
АТХ-классификация C08CA13 - Лерканидипин
МНН Лерканидипин
Фармгруппа Селективні антагоністи кальцію з основною дією на судини. Похідні дигідропіридину.
Действующие вещества лерканидипин
Производитель Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп), Германия
Взрослые разрешено
Дети запрещено
Беременные запрещено
Кормящие мамы запрещено
Аллергики с осторожностью
Диабетики разрешено
Водители с осторожностью

Найдено 1191 аптека

Добрі ліки
Доброполье, ул.Гагарина 3 (ЦГБ)
Леркамен 10 таб п/о 10мг №28 |
BERLIN-CHEMIE
есть
ФАРМАСФЕРА
Черкассы, ул.Смелянская 55
Леркамен 10 табл. в/пл.обол. 10мг №28 (14х2)
Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп), Німеччина
от 153,88
СВ Аптека
Хорол, ул.Кременчугская 1А
Леркамен® 10 таблетки, п/о, по 10 мг №28 (14х2)
Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп), Німеччина
есть
Аптека для економних
Киев, пр.Отрадный 14/45
Леркамен табл. 10мг №28
БЕРЛИН-ХЕМИ
от 194,34
Киев, ул.Софиевская 6
Леркамен 10 табл. в/пл.обол. 10мг №28 (14х2)
Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп), Німеччина
от 157,39
Аптека Рецепты здоровья
Бровары, ул.Гагарина 11
Леркамен табл. 10мг №28
БЕРЛИН-ХЕМИ
от 164,84
Киевфарм
Иванков, ул.Полесская 43
Леркамен 10мг №28 табл. п\о.
Berlin-Chemie (Menarini Group)
от 150,07
Витамин
Остер, ул.Богдана Хмельницкого 50Г
Леркамен табл. 10мг №28
Berlin Chemie Menarini Group
есть
Аптека Ласкава
Ирпень, ул.Григория Сковороды 11/2
Леркамен таблетки вкриті оболонкою 10мг №28
Берлин-Хеми Менарини Инт.
от 160,69
Аптека Ласкава
Киев, пр.Петра Григоренко 40
Леркамен таблетки вкриті оболонкою 10мг №28
Берлин-Хеми Менарини Инт.
от 160,22
Подорожник
Шаргород, ул.Героев Майдана 260А
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 157,99
Аптека "Эконом-и-Я"
Яготин, ул.Независимости 120/1
Леркамен 10мг №28 табл. п\о.
Berlin-Chemie (Menarini Group)
от 152,32
Аптекарь
Киев, пр.Степана Бандеры 15А
Леркамен табл. 10мг №28
Berlin-Chemie(Menarini Group)
от 152,52
Подорожник
Каменка, ул.Пушкина 39
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 170,99
СВ Аптека
Лохвица, ул.Героев Украины 14
Леркамен® 10 таблетки, п/о, по 10 мг №28 (14х2)
Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп), Німеччина
есть
Аптека Подорожник
Запорожье, бул.Шевченко 24
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 148,99
Аптека "Стериллиум"
Киев, ул.Старонаводницкая 13
Леркамен табл.10мг №28 (14*2)
Берлин Хеми Менарини Групп (Германия)
от 186,44
Аптека Подорожник
Берегово, ул.Кошута 3
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 153,50
Аптека Подорожник
Луцк, ул.Сенаторки Левчановской 4
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 160,99
Аптека БАМ
Львов, ул.Клепаровская 4
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 154,98
Аптека Подорожник
Здолбунов, ул.Школьная 31
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 153,50
Полимед
Одесса, ул.Сегедская 7
Леркамен тбл. 10мг n28
BERLIN-CHEMIE AG MENARINI GROUP PHARMA
от 152,40
Аптека для економних
Киев, ул.Елены Телиги 31/1
Леркамен табл. 10мг №28
БЕРЛИН-ХЕМИ
от 162,46
Аптекарь
Украинка, ул.Юности 6В
Леркамен табл. 10мг №28
Berlin-Chemie(Menarini Group)
от 150,51
Аптека Подорожник
Винники, ул.Галицкая 18
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 156,99
Аптека Подорожник
Млинов, ул.Ватутина 40А
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 170,50
D.S.
Хмельницкий, ул.Заречанская 16
Леркамен табл 10 мг н 28
Берлін Хемі АГ
от 166,25
Фарм-союз
Конотоп, ул.Богдана Хмельницкого 5А
Леркамен таб.10мг №28
Берлин- Хеми АГ
от 155,62
Farmacia
Киев, пр.Павла Тычины 1В (ТРЦ Silver Breeze)
Леркамен® 10 табл. в/плівк. обол. 10 мг №28
Berlin-Chemie(Menarini Group)
от 181,59
Аптека БАМ
Мукачево, ул.Космонавта Беляева 9
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 142,98
Аптека Подорожник
Мостиска, ул.Богдана Хмельницкого 7 (Помещение 2)
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 183,99
D.S.
Нетешин, ул.Лесная 1 (Городская больница)
Леркамен табл 10 мг н 28
Берлін Хемі АГ
от 161,99
D.S.
Нетешин, пр.Независимости 22б
Леркамен табл 10 мг н 28
Берлін Хемі АГ
от 158,84
Аптека Подорожник
Тернополь, ул.Русская 24
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 152,50
Аптека низких цен
Киев, ул.Бальзака 60
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 149,52
Аптека Копейка
Киев, пл.Оболонская 4
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 152,00
Аптека низких цен
Киев, ул.Героев Днепра 67А
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 149,72
Аптека низких цен
Киев, ул.Княжий затон 10
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 149,52
Аптека низких цен
Киев, бул.Чоколовский 1
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 151,13
Аптека низких цен
Киев, ул.Александра Архипенко 1/12
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 148,66
Аптека низких цен
Киев, ул.Большая Васильковская 72
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 152,93
Аптека низких цен
Киев, ул.Маршала Тимошенко 21
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 153,07
Аптека низких цен
Киев, ул.Бульварно-Кудрявская 51/16
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 153,07
Аптека низких цен
Киев, ул.Алма-Атинская 2Б
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 149,72
Аптека низких цен
Киев, ул.Вишняковская 9
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 149,07
Аптека низких цен
Киев, пр.Героев Сталинграда 44А
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 151,13
Аптека низких цен
Киев, ул.Межигорская 3/7
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 148,80
Аптека Подорожник
Дрогобыч, ул.Филиппа Орлика 7/4
Леркамен табл. 10мг №28
Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина
от 183,99
Аптека низких цен
Киев, ул.Московская 46/2
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 152,00
Аптека низких цен
Киев, ул.Антоновича 66
Леркамен табл. п/о 10мг №28
BerlinCh
от 153,07
Инструкция по применению Леркамен 10, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Леркамен 10, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Леркамен 10 с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Рекомендуем посмотреть

Занидип таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №28 (14х2)
Занидип таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №56 (14х4)
Занидип таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №28 (14х2)
Занидип таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №14
Занидип
таблетки
Рекордати Индастриа Химика э Фармасевтика С.п.А., Италия/Ирландия
Цены в аптеках
Леркамен 20 таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №28 (14х2)
Леркамен 20 таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №60 (10х6)
Леркамен 20 таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №56 (14х4)
Леркамен 20 таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №14
Леркамен 20
таблетки
Берлин-Хеми
Цены в аптеках
Торидип 20 таблетки, п/плен. обол. по 20 мг №30 (10х3)
Торидип 20
таблетки
Торрент Фармасьютикалс Лтд
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Леркамен 10 таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №28 (14х2)
Леркамен 10 таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №60 (15х4)
Леркамен 10 таблетки, п/плен. обол. по 10 мг №14
Леркамен 10
таблетки
Берлин-Хеми
Цены в аптеках

Новинки

Вы беременны?
Вы беременны? Цель будущей мамы - родить здорового ребенка! Подробней
Простуда?
Простуда? Как выздороветь быстрее? Подробней
Плохо спишь и нервничаешь?
Плохо спишь и нервничаешь? Живи без стресса! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Нервные клетки восстанавливаются!
Нервные клетки восстанавливаются! Помни о главном! Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Top