Новинки

Продлить молодость Коллаген морской БЬЮТИ. Волосы, кожа, ногти. Подробней
Срочное предупреждение беременности после полового акта Подробней
Беспокоит ГЕМОРРОЙ? Подробней
Эссливер Форте Как защитить печень? Подробней
Скрыть рекламу

Лесфаль инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Лесфаль - инструкция по применению

Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діюча речовина: 1 мл розчину містить фосфатидилхоліну із соєвих бобів 50 мг;

допоміжні речовини: спирт бензиловий, кислота дезоксихолієва, натрію хлорид, натрію гідроксид, рибофлавін (Е 101), вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група

Гепатотропні препарати. Код АТС А05В А50.

Показання

Жирова дегенерація печінки, гострі і хронічні гепатити, цироз печінки, перед- і післяопераційне лікування хворого при хірургічному втручанні на печінці та жовчовивідних шляхах, токсичні ураження печінки, токсикоз вагітних, псоріаз, радіаційний синдром.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Слід застосовувати тільки прозорий розчин.

Препарат вводять внутрішньовенно повільно. Не можна вводити препарат внутрішньом’язово через можливе виникнення місцевої реакції.

Дорослим та дітям віком від 12 років призначають внутрішньовенно повільно 5-10 мл на добу, а у тяжких випадках – від 10 до 20 мл на добу. За один раз дозволяється вводити 10 мл препарату. Для розведення препарату рекомендують використовувати власну кров пацієнта у співвідношенні 1:1. Курс лікування становить до 10 діб з послідуючим переходом на пероральні форми фосфатидилхоліну.

Лікування псоріазу починають з прийому пероральних форм фосфатидилхоліну протягом 2 тижнів. Після цього рекомендовано 10 внутрішньовенних ін’єкцій по 5 мл з одночасним призначенням PUVA-терапії. Після закінчення курсу ін’єкцій поновлюють прийом пероральних форм фосфатидилхоліну.

У випадках, коли для розведення препарату неможливо використати власну кров пацієнта, слід застосовувати розчини, вільні від електролітів – 5 % або 10 % розчин глюкози, 5 % розчин ксиліту у співвідношенні 1:1.

Побічні реакції

В окремих випадках при застосуванні підвищених доз препарату можливі порушення з боку шлунково-кишкового тракту (пронос). У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості, висипання, свербіж.

Передозування

Повідомлень про передозування не було.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат застосовують для лікування токсикозу вагітних.

Препарат не протипоказаний до застосування у період годування груддю.

Діти

Препарат призначають для лікування дітей віком від 12 років.

Особливості застосування

Застереження: розчин містить спирту 5,02 мг/мл.

Тільки для внутрішньовенного застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не виявлена.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія з іншими лікарськими засобами не вивчалася. Препарат не сумісний з електролітними розчинами. Не вводити препарат разом з іншими лікарськими засобами в одному шприці.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Фосфоліпіди, що містяться у препараті, за своєю хімічною структурою подібні до ендогенних фосфоліпідів, але набагато переважають їх по вмісту поліненасичених (есенціальних) жирних кислот. Ці високоенергетичні молекули вбудовуються переважно у структури клітинних мембран та полегшують відновлення ушкоджених тканин печінки. Фосфоліпіди впливають на порушений ліпідний метаболізм шляхом регуляції метаболізму ліпопротеїнів, у результаті чого нейтральні жири та холестерин перетворюються на форми, придатні для транспортування, особливо завдяки збільшенню здатності ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) приєднувати холестерин, та спрямовуються для подальшого окиснення. Під час виведення фосфоліпідів через жовчовивідні шляхи літогенний індекс знижується і відбувається стабілізація жовчі.

Фармакокінетика. Період напіввиведення для холінового компонента становить 66 годин, для насичених жирних кислот – 32 години.

У дослідженнях з кінетики в людському організмі менше 5 % кожного із введених ізотопів  3Н і 14С виводилося з фекаліями.

Основні фізико-хімічні властивості

прозорий жовтий розчин.

Несумісність

Не можна змішувати в одному шприці з іншими лікарськими засобами.

Препарат не сумісний з електролітними розчинами.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 ºС до 8 ºС.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 мл в ампулі. По 5 або 10 ампул у пачці.

По 5 ампул у блістері. По 1 або 2 блістери у пачці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

ЛЕСФАЛЬ

(LESFAL)

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит фосфатидилхолина из соевых бобов 50 мг;

вспомогательные вещества: спирт бензиловый, кислота дезоксихолиевая, натрия хлорид, натрия гидроксид, рибофлавин (Е 101), вода для инъекций.

Лекарственная форма. Раствор для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа. Гепатотропные препараты. Код ATC А05В А50.

Клинические характеристики.

Показания

Жировая дегенерация печени, острые и хронические гепатиты, цирроз печени, пред- и послеоперационное лечение больного при хирургическом вмешательстве на печени и желчевыводящих путях, токсические поражения печени, токсикоз беременных, псориаз, радиационный синдром.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Способ применения и дозы

Следует применять только прозрачный раствор.

Препарат вводят внутривенно медленно. Нельзя вводить препарат внутримышечно из-за возможного возникновения местной реакции.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают внутривенно медленно 5-10 мл в сутки, а в тяжёлых случаях – от 10 до 20 мл в сутки. За один раз разрешается вводить 10 мл препарата. Для разведения препарата рекомендуется использовать собственную кровь пациента в соотношении 1:1. Курс лечения составляет до 10 суток с последующим переходом на пероральные формы фосфатидилхолина.

Лечение псориаза начинают с приема пероральных форм фосфатидилхолина в течение 2 недель. После этого рекомендовано 10 внутривенных инъекций по 5 мл с одновременным назначением PUVA-терапии. После окончания курса инъекций возобновляют прием пероральных форм фосфатидилхолина.

В случаях, когда для разведения препарата невозможно использовать собственную кровь пациента, следует применять растворы, свободные от электролитов – 5 % или 10 % раствор глюкозы, 5 % раствор ксилита в соотношении 1:1.

Побочные реакции

В отдельных случаях при применении повышенных доз препарата возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (понос). В единичных случаях могут возникнуть реакции

гиперчувствительности, сыпь, зуд.

Передозировка

Сообщений о передозировке не было.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применяют для лечения токсикоза беременных.

Препарат не противопоказан к применению в период кормления грудью.

Дети.

Препарат назначают для лечения детей старше 12 лет.

Особенности применения

Предостережения: раствор содержит спирта 5,02 мг/мл.

Только для внутривенного применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не выявлена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. Препарат не совместим с электролитными растворами. Не вводить препарат вместе с другими лекарственными средствами в одном шприце.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Фосфолипиды, содержащиеся в препарате, по своей химической структуре подобны эндогенным фосфолипидам, но намного превышают их по содержанию полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот. Эти высокоэнергетические молекулы встраиваются преимущественно в структуры клеточных мембран и облегчают восстановление повреждённых тканей печени. Фосфолипиды влияют на нарушенный липидный метаболизм путём регуляции метаболизма липопротеинов, в результате этого нейтральные жиры и холестерин превращаются в формы, пригодные для транспортирования, особенно благодаря увеличению способности липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) присоединять холестерин, и предназначены для дальнейшего окисления. Во время выведения фосфолипидов через желчевыводящие пути литогенный индекс снижается и происходит стабилизация желчи.

Фармакокинетика. Период полувыведения для холинового компонента составляет 66 часов, для насыщенных жирных кислот – 32 часа.

В исследованиях кинетики в человеческом организме менее 5 % каждого из введённых изотопов 3Н и 14С выводились с фекалиями.

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: прозрачный жёлтый раствор.

Несовместимость.

Нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Препарат не совместим с электролитными растворами.

Срок годности

2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл в ампуле. По 5 или 10 ампул в пачке.

По 5 ампул в блистере. По 1 или 2 блистера в пачке.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель

ПАО «Фармак».

Местонахождение. Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Дозировка Лесфаль раствор д/ин., 50 мг/мл по 5 мл в амп. №10
Производитель Фармак, ПАО, г.Киев, Украина
МНН Mono
Фарм. группа Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів. Гепатотропні препарати.
Регистрация № UA/12317/01/01 от 12.06.2017. Приказ № 651 от 12.06.2017
Код АТХ

Найдено 934 аптеки

Мариуполь, ул.Троицкая (50 лет СССР) 75
  (093) 127-61-XX
Лесфаль 50мг/мл 5мл №5 амп.
Фармак ОАО (Украина, Киев)
14995
Киев, ул.Декабристов 6
  (068) 568-03-XX
Льесфаль амп. р-р д/ин. 50мг/мл 5мл №5
Фармак
15315
Найдено 934 аптеки Все аптеки

и 3 аптеки с доставкой

apteka.life
  (095) 131-03-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
15791
lf.ua
  (098) 994-00-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
www.add.ua
  (044) 538-07-XX
Доставка по Украине "Новой почтой" 15-20 грн
Л'эсфаль раствор 50 мг/мл ампулы 5 мл №5
Фармак ОАО (Украина, Киев)
18161
Top