Лодиксем инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 5 мл №5 (5х1) в амп.
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діюча речовина: етилметилгідроксипіридину сукцинат;

1 мл розчину містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50,0 мг;

допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (Е 223), вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:  прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на нервову систему.

Код АТХ N07X X.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Лодиксем є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, чинить антигіпоксичну, стресопротекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Препарат покращує мозковий метаболізм і кровозабезпечення головного мозку, мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів). Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії препарату зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією. Bін інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їхню можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів i покращенню синаптичної передачі. Лодиксем підвищує вміст у головному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтрифосфату (АТФ) i креатинфосфату, активацію енергосинтезувальних функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Лодиксем нормалізує метаболічні процеси в ішемізованому міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність та скоротливість міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Лодиксем сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки та волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки і зорового нерва, збільшуючи гостроту зору.

Фармакокінетика.

При внутрішньом’язовому введенні препарат визначається в плазмі крові протягом 4 годин після введення. Час досягнення максимальної концентрації становить 0,45−0,5 години. Максимальна концентрація при дозах 400−500 мг становить 3,5−4,0 мкг/мл. Лодиксем швидко переходить із кровоносного русла в органи i тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму із сечею, в основному в глюкуронокон’югованій формі та в незначних кількостях – у незміненому вигляді.

Показання

 • Гострi порушення мозкового кровообігу;
 • черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;
 • дисциркуляторна енцефалопатія;
 • нейроциркуляторна дистонія;
 • легкі когнітивні порушення атеросклеротичного ґенезу;
 • тривожні розлади при невротичних i неврозоподібних станах;
 • гострий інфаркт міокарда (з першої доби), у складі комплексної терапії;
 • первинна відкритокутова глаукома різних стадій, у складі комплексної терапії;
 • купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень;
 • гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;
 • гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт), у складі комплексної терапії.

Протипоказання

Гостра печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Лодиксем посилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепіну), протипаркінсонічних засобів (леводопи). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

Особливості застосування

Лодиксем містить метабісульфіт натрію, який рідко може спричиняти реакції гіперчутливості та бронхоспазм.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності та годування груддю не проводилося, тому Лодиксем не застосовують у цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи ймовірність побічних ефектів, що можуть впливати на швидкість реакції та здатність концентрувати увагу.

Спосіб застосування та дози

Лодиксем призначають внутрішньом’язово або внутрішньовенно (струминно, краплинно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному розчині натрію хлориду (200 мл). Починають лікування дорослих з дози 50−100 мг 1−3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно Лодиксем вводять повільно протягом 5−7 хвилин, краплинно – зі швидкістю 40−60 крапель за 1 хвилину. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Лодиксем призначають у комплексній терапії в перші 2−4 дні внутрішньовенно струминно або краплинно дорослим по 200−300 мг 1 раз на добу, потім внутрішньом’язово по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10−14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Лодиксем застосовують протягом 10–15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200–500 мг 2–4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Лодиксем слід призначати внутрішньовенно струминно або краплинно в дозі 100 мг 2−3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводять внутрішньом’язово по 100 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводять внутрішньом’язово по 100 мг 2 рази на добу протягом 10−14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах препарат призначають внутрішньом’язово в дозі 100−300 мг на добу протягом 14−30 днів.

При гострому інфаркті міокарда в складі комплексної терапії Лодиксем вводять внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб для досягнення максимального ефекту бажане внутрішньовенне введення Лодиксему, в наступні 9 діб можливе внутрішньом’язове введення препарату. Внутрішньовенне введення препарату проводять шляхом повільної краплинної інфузії (щоб уникнути побічних ефектів) на 0,9 % розчині хлориду натрію або 5 % розчині декстрози (глюкози) в об’ємі 100−150 мл протягом 30−90 хв. За необхідності можливе повільне струминне введення препарату протягом не менше 5 хвилин.

Введення Лодиксему (внутрішньовенне або внутрішньом’язове) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 годин. Добова терапевтична доза становить 6−9 мг на 1 кілограм маси тіла на добу, разова доза становить 2−3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова – 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій у складі комплексної терапії Лодиксем вводять внутрішньом’язово по 100−300 мг 1−3 рази на добу протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Лодиксем вводять у дозі 100−200 мг внутрішньом’язово 2−3 рази на добу або внутрішньовенно краплинно 1−2 рази на добу протягом 5−7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводять внутрішньовенно в дозі 50−300 мг на добу протягом 7−14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначають у першу добу як у передопераційний, так i в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату потрібно проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту.

При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Лодиксем призначають дорослим по 100 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Легкий ступінь некротичного панкреатиту: по 100−200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Середній ступінь: дорослим – по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні, далі – по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану – по 300−400 мг 2 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Діти.

Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату дітям не проводилося, тому Лодиксем не застосовують цій категорії пацієнтів.

Передозування

При передозуванні можлива сонливість. Лікування – дезінтоксикаційна терапія.

Побічні реакції

Рідко – нудота, сухість слизової оболонки рота, алергічні реакції, сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головний біль, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 2 мл по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці;

по 5 мл по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник/Заявник

ТОВ «Юрія-Фарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108. Тел.: (044) 281-01-01.

Дата последнего обновления: 22.05.2018
Аннотация (инструкция по применению) продукта Лодиксем, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Лодиксем, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Лодиксем с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Форма выпуска раствор
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/16708/01/01 от 11.05.2018 (приказ 908(1))
Действующие вещества мексидол

Найдено 303 аптеки

Досвід Довіра Допомога
Харьков, ул.Ярослава Мудрого 38
Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 5 мл №5 (5х1) в амп.
Юрия-Фарм
от 323,16
Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14
Лодиксем р-р д/ин.50мг/мл 2мл амп.№10
Юрия-Фарм
от 398,20
Народная аптека №121
Запорожье, ул.Сталеваров 25
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл - 5мл №5
Юрия-Фарм УКРАИНА
от 327,44
D.S.
Киверцы, ул.Филатова 6
Лодіксем р-н д/ін.50мг/мл амп 2 мл н 10
Юрія-Фарм
от 390,91
Народная аптека
Запорожье, ул.Победы 80
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл - 5мл №5
Юрия-Фарм УКРАИНА
от 336,62
Фарм-союз
Киев, ул.Архитектора Вербицкого 5
Лодиксем р-н д/ін.50мг/мл 5мл №5
Юрия-Фарм
от 318,14
Лодиксем р-н д/ін.50мг/мл 2мл №10
Юрия-Фарм
от 361,52
Аптека 911
Стрый, ул.Зеленая 21
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Аптека Столица
Киев, ул.Братиславская 3 (БСП, Приемное отделение)
Лодиксем р-р 50 мг/мл 5мл амп. №5
Юрия-Фарм
от 367,20
АПТЕКА «3і»
Львов, ул.Кульпарковская 95
Лодиксем 50мг/мл 5мл №5 р-н д/iн.
Юрiя-Фарм
от 385,10
Аптека оптовых цен
Золотоноша, ул.Больничная 2
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека оптовых цен
Измаил, пр.Суворова 68
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
1 Социальная аптека
Запорожье, ул.Победы 119
Лодиксем р-н д/ін 50мг/мл 2 мл №10
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев) (м)
от 335,10
Лодиксем р-н д/ін 50мг/мл 5 мл №5
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев) (м)
от 347,10
Аптека оптовых цен
Северодонецк, пр.Химиков 38/19
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Профессора Подвысоцкого 6В
Лодиксем р-н д/ін 50мг/мл 5 мл №5
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев) (м)
от 384,50
Лодиксем р-н д/ін 50мг/мл 5 мл №10
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев) (м)
от 437,00
Аптека оптовых цен
Николаев, пр.Центральный 148А/2
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Аптека Партнер
Глухов, ул.Институтская 3
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Країна здоров'я
Васильков, ул.Грушевского 26
Лодиксем амп 50мг/мл 2мл №10
Юрия-Фарм ООО
от 392,96
Фарм-союз
Конотоп, ул.Успенско-Троицкая 55
Лодиксем р-н д/ін.50мг/мл 5мл №5
Юрия-Фарм
от 340,70
Аптека Олимп
Киев, ш.Харьковское 121 (КГКБ №1, Приемное отделение)
Лодиксем р-р 50 мг/мл 5мл амп. №5
Юрия-Фарм
от 330,48
Країна здоров'я
Киев, пр.Лесной 23
Лодиксем амп 50мг/мл 2мл №10
Юрия-Фарм ООО
от 392,96
Аптека №22
Мерефа, ул.Игоря Савченко 18
Лодиксем розчин д/ін. 50 мг/мл по 5 мл №5 (5х1) в амп.
Юрия фарм
от 326,83
Аптека Гелиантус
Киев, ул.Братиславская 3 (Аптечный пункт2)
Лодиксем р-н 50 мг/мл 5мл ампули №5
Юрия-фарм
от 328,50
Аптека OLFA
Киев, ул.Баггоутовская 4
Лодиксем р-н 50мг/мл 5 мл амп. №5
Юрия-фарм ООО
от 300,00
Лодиксем р-н 50 мг/мл 2мл амп №10
Юрия-фарм ООО
от 340,00
Аптека "Не Болей!"
Днепр, ул.Калиновая 11Б
Лодиксем амп 50мг/мл 2мл n10 (юрия фарм)
Юрія-Фарм ТОВ
от 351,60
МЕДІКУС, Медична компанія, ТОВ
Киев, ул.Соломенская 17
Лодиксем р-н 50мг/мл амп 5мл №5286.00
Юрія - фарм, Україна
от 367,22
Лодиксем р-н 50мг/мл амп 2мл №10325.00
Юрія - фарм, Україна
от 417,30
Магнолия
Харьков, ул.Балакирева 17а
Лодиксем р-н 50 мг/мл 5мл ампули №5
Юрия фарм
от 356,40
Лодиксем р-н 50 мг/мл 2мл ампули №10
Юрия фарм
от 396,40
Аптека Олфа
Львов, ул.Пекарская 3
Лодиксем амп. 5мл №5
олфа
от 309,69
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Мясоедовская 32
Лодиксем р-н 50 мг/мл 5мл №5 амп
ЮРИЯ-ФАРМ
от 339,68
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Академика Заболотного 31
Лодиксем р-н 50 мг/мл 5мл №5 амп
ЮРИЯ-ФАРМ
от 339,68
Аптека "Не Болей!"
Днепр, пр.Слобожанский 12
Лодиксем амп 50мг/мл 2мл n10 (юрия фарм)
Юрія-Фарм ТОВ
от 343,40
Аптека 36 и 6
Северодонецк, ул.Курчатова 19
Лодіксем 50мг/мл 5мл амп №5
Юрія-Фарм ТОВ м.Київ
от 306,99
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Пугачова 6/29
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Ліки Полтавщини
Полтава, ул.Героев-Чернобыльцев 1
Лодиксем р-н 50 мгмл 5мл ампули №5 юрия-фарм (украина, киев)
Юрия-Фарм
от 372,83
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Евгения Сверстюка 1В
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Вышгородская 56/2
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека 911
Харьков, ул.Литературная 5
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Аптека №7 «Цитрус-фарм»
Киев, ул.Драгомирова 2А
Лодиксем р-н 50 мг/мл 5мл ампули №5
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев)
от 324,57
Лодиксем р-н 50 мг/мл 2мл ампули №10
Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев)
от 368,75
Аптека 911
Харьков, ул.Валдайская 26
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека оптовых цен
Харьков, пр.Постишева 45
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека 911
Красноград, ул.Шевченко 107/2
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Альго-Фарм
Киев, ул.Прилужная 4/15
Лодиксем р-р д/ин. 5% амп. 2 мл №10
Юрия-Фарм (Украина, Киев)
от 439,00
D.S.
Черновцы, ул.Русская 252
Лодіксем р-н д/ін.50мг/мл амп 2 мл н 10
Юрія-Фарм
от 409,00
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Багговутовская 3/15
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека оптовых цен
Киев, пр.Победы 136
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Первая аптека
Харьков, пл.Конституции 20
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Аптека оптовых цен
Буча, ул.Героев Майдана 1
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 354,60
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Ярослава Мудрого 38
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека 3і (Жолдифарм)
Киев, ул.Дегтяревская 12/7
Лодиксем 50мг/мл 5мл №5 р-н д/iн.
Юрiя-Фарм
от 347,95
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Сумская 41/2
Лодиксем р-р д/ин. 50мг/мл амп. 5мл №5
ЮРИЯ ФАРМ ООО
от 321,45
Аптека "Не Болей!"
Днепр, пр.Героев 22
Лодиксем амп 50мг/мл 2мл n10 (юрия фарм)
Юрія-Фарм ТОВ
от 350,00
 • Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 5 мл №5 (5х1) в амп.
 • Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 2 мл №10 (5х2) в амп.

Рекомендуем посмотреть

Армадин раствор д/ин. 50 мг/мл по 2 мл №10 в амп.
Армадин
раствор
Лекхим (группа фарм. компаний)
Цены в аптеках
Нейротропин-Мексибел раствор д/ин. 5 % по 2 мл №10 (5х2) в амп.
Нейротропин-Мексибел
раствор
Белмедпрепараты
Цены в аптеках
Мексиприм таблетки, п/плен. обол. по 125 мг №30 (10х3)
Мексиприм раствор д/ин. 50 мг/мл по 2 мл №10 (5х2) в амп.
Мексиприм таблетки, п/плен. обол. по 125 мг №60 (10х6)
+4
Мексиприм
таблетки, раствор
2 производителя
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 5 мл №5 (5х1) в амп.
Лодиксем раствор д/ин. 50 мг/мл по 2 мл №10 (5х2) в амп.
Лодиксем
раствор
Юрия-Фарм, ООО, г.Киев, Украина
Цены в аптеках

Новинки

Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Чтобы диарея не испортила отдых...
Чтобы диарея не испортила отдых... Возьмите с собой... Подробней
Хотите бросить курить?
Хотите бросить курить? Снижение тяги к курению уже через 60 секунд Подробней
Приливы? Потливость?
Приливы? Потливость? Лечение климакса без гормонов Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Top