Люис РПГА тест инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

2.2. Склад набору

Інгредієнт
Кількість
Опис
Діагностикум
8,5 мл
(1 флакон-10мл)
 в прозорому фл.
 з пластмасовою
 кришечкою
 червоного
 кольору.
Суспензія формалінізованих еритроцитів курчати, сенсибілізованих антигеном Treponema pallidum. Суспензія червоно-коричневого кольору, при зберіганні розділяється на 2 фракції: верхню - прозору світло-жовту рідину, нижню - темно-бурий осад еритроцитів. Містить консервант - азид натрію в концентрації 0,1%.
Контрольні еритроцити
8,5 мл
(1 флакон-10мл)
 в прозорому фл.
 з пластмасовою
 кришечкою
 білого кольору.
Формалінізовані еритроцити курчати, не сенсибілізовані антигеном Treponema pallidum. Суспензія червоно-коричневого кольору, при зберіганні розділяється на 2 фракції: верхню - прозору світло-жовту рідину, нижню - темно-бурий осад еритроцитів. Містить консервант -азид натрію в концентрації 0,1 %.
Позитивний контрольний зразок (К+)
0,5 мл
(1 флакон-
 3 мл) в
 флаконі з
 кришеч-
 кою черво-
 ного
 кольору
Сироватка (або плазма) крові людини із клінічно й серологічно підтвердженим діагнозом сифілісу, що містить антитіла до антигенів Treponema pallidum, і не містить антитіл до ВІЛ-1,2, вірусу гепатиту С, а також НВsАg. Містить консервант - азид натрію в концентрації 0,1 %. У РПГА з діагностикумом демонструє наявність антитіл у титрі не менш 1:1280. Прозора рідина жовтуватого кольору.
 
Негативний контрольний зразок (К-)
0,5 мл
(1 флакон-
3 мл) в
 флаконі з
 кришеч-
кою білого
кольору
Сироватка (або плазма) здорової людини, яка не містить антитіл до антигенів Treponema pallidum, ВІЛ-1,2 і вірусу гепатиту С, а також НВsАg. Містить консервант - азид натрію в концентрації 0,1 %. У РПГА з діагностикумом показує відсутність антитіл до антигенів Treponema pallidum. Прозора рідина жовтуватого кольору.
 
Буфер для розведення
20 мл
(1 флакон-
20 мл)
в флаконі з
кришеч-кою білого
кольору
Прозора рідина жовто-жовтогарячого кольору в скляному флаконі об’ємом 20 мл. Містить консервант - азид натрію в концентрації 0,1 %.
 
Планшет для мікро-титрування
2 шт.
Планшет гемаглютинаційний нерозбірний з U-подібними лунками, у поліетиленовому пакеті із замком.
 

3. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

  • При роботі зі зразками сироваток (або плазмою) крові пацієнтів слід поводитися як з потенційно інфекційними об'єктами, дотримуючись застережних заходів (СП 3.3.2.1288-03).
  • Не дозволяється модифікувати процедуру проведення аналізу, скорочувати тривалість часу постановки реакції, використовувати реагенти інших виробників, а також реагенти інших серій набору «Люїс РПГА».
  • Необхідно передбачити заходи щодо запобігання перехресній контамінації реагентів.
  • Компоненти «Люїс РПГА тесту» містять 0,1% азиду натрію як консервант, який може бути токсичний при потраплянні всередину.

4. ОБЛАДНАННЯ Й МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

1. Дозатори механічні зі змінними наконечниками, з діапазоном дозування рідини 10 -100 мкл, 100-1000 мкл.

2. Таймер.

3. Холодильник.

4. Рукавички латексні.

5. ЗРАЗКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ

Для дослідження використовують сироватку (або плазму) крові людини.

Для одержання сироватки свіжовзяту кров, отриману від пацієнта, інкубують у термостаті при температурі 37 °С протягом 30-60 хв, витримують при температурі 4 °С протягом 1,5 год, після чого центрифугують протягом 10 хв зі швидкістю 1,5 тис. об/хв. Не використовують зразки зі слідами бактеріального проросту, гемолізовані або хільозні.

Допускається зберігання сироваток при температурі від 2 до 8 °С протягом 5 днів або при мінус 20 °С не більше 6 тижнів.

6. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

6.1. Підготовка реагентів

Всі реагенти й зразки до початку дослідження витримують протягом 30 хв при температурі від 18 до 25 °С.

Перед використанням діагностикум і контрольні еритроцити (флакон 1 і флакон 2) струшують до утворення гомогенної суспензії. Не допускається підсихання діагностикума й контрольних еритроцитів на стінках флаконів у процесі зберігання набору.

Для постановки реакції застосовують планшети для мікротитрування з U-подібними лунками.

Примітка: Реакцію проводять лише на горизонтальній поверхні, не допускаючи близькості приладів, що створюють вібрацію.

6.2. Проведення аналізу

УВАГА: реакцію з К+ і К- ставлять так само, як і з досліджуваним зразком сироватки крові.

Якісний метод

1) Розведення випробуваної сироватки готовлять безпосередньо в лунках планшета для мікротитрування. Для цього в лунки вносять буфер для розведення (флакон 5) за такою схемою:

Ряд 1 (вертикальний)  25 мкл

Ряд 2 (вертикальний) 100 мкл

Ряди 3 і 4 (вертикальні) 25 мкл

Вносять 25 мкл сироватки, яка буде досліджуватися, в лунку ряду 1 (одержують розведення сироватки 1:2). Перемішують вміст лунки ряду 1 і переносять 25 мкл у лунку ряду 2 (одержують розведення сироватки 1:10). Перемішують вміст лунки ряду 2 і переносять по 25 мкл у лунку ряду 3 і в лунку ряду 4, перемішують і видаляють по 25 мкл; лунки рядів 3 і 4, що містять по 25 мкл розведення 1:20 досліджуваної сироватки, використовують для постановки реакції.

Розведення сироватки 1:20 можна приготувати в лунці ряду 1. Для цього до 190 мкл буфера для розведення (флакон 5) додають 10 мкл сироватки, перемішують, після чого із цієї лунки відбирають по 25 мкл і переносять у лунки рядів 2 і 3. У цьому випадку для постановки реакції використовують лунки 2 і 3 рядів, що містять по 25 мкл розведення досліджуваної сироватки 1:20.

Розведення вихідних сироваток 1:20 допускається робити в мікропробірках, наприклад, додати 10 мкл сироватки до 190 мкл буфера для розведення (флакон 5) і перемішати. Для постановки реакції у дві лунки планшета для мікротитрування вносять по 25 мкл приготовленого розведення досліджуваної сироватки.

2) Додають по 75 мкл суспензії діагностикума (флакон 1) у лунки 4-го ряду й по 75 мкл суспензії контрольних еритроцитів (флакон 2) у лунки 3-го ряду. Кінцеве розведення досліджуваної сироватки становить 1:80. Необхідно підтримувати збереження однорідності суспензій у флаконах, із яких здійснюється розкапування. При утворенні осаду або розшаровуванні, яке намічається, ретельно перемішують вміст флакона.

3) У кожну постановку обов'язково включають позитивний контроль (К+) (флакон 3) і негативний контроль (К-) (флакон 4), що входять до складу набору. Реакцію з контрольними зразками ставлять аналогічно.

4) Після розкапування реагентів обережно погойдують планшет (протягом 1 хв) вручну, щоб перемішати вміст лунок. Закривають планшет й інкубують його 45-60 хв при кімнатній температурі. До обліку результатів планшет повинен бути нерухомим! Планшет можна залишити на ніч.

5) Враховують результати аглютинації.

Кількісний метод

Після визначення антитіл у зразку сироватки (або плазмі) крові якісним методом на наступному етапі може бути проведений кількісний аналіз позитивних зразків. Початкове розведення сироватки для кількісного визначення - 1:80. Схема постановки реакції така:

1) Вносять по 25 мкл буфера для розведення (флакон 5) у лунки вертикальних рядів 1-8 (кількість горизонтальних рядів повинна відповідати кількості зразків) планшета для кількісного аналізу.

2) Вносять по 25 мкл буфера для розведення (флакон 5) у лунки вертикальних рядів 1-8 для титрування позитивного контролю (К+) (флакон 3).

3) Вносять по 25 мкл буфера для розведення (флакон 3) у дві лунки планшета для постановки реакції з негативним контролем (К-) (флакон 4).

4) Вносять по 25 мкл зразка з відповідної лунки ряду 2 (розведення сироватки 1:10) планшета, який був використаний для постановки якісного методу, у лунку вертикального ряду 1 і 2 планшета, який використовувався для кількісного методу, перемішують вміст лунок. Із лунки 1 видаляють 25 мкл.

5) Із лунки вертикального ряду 2 після перемішування вмісту переносять 25 мкл у лунку 3. Готують послідовні дворазові розведення зразка в лунках рядів 3-8 (розведення зразків сироватки від 1:20 до 1:1280). Із останньої лунки (ряд 8) відбирають надлишкові 25 мкл і видаляють.

6) Для постановки реакції з негативним контролем у дві лунки, що містять по 25 мкл буфера для розведення (див. п. 1), додають по 25 мкл розведення К- 1:10, перемішують і видаляють по 25 мкл.

7) Вносять по 75 мкл контрольних еритроцитів (флакон 2) у лунки вертикального ряду 1 і в одну з лунок з К- (кінцеве розведення досліджуваної сироватки - 1:80).

8) Вносять по 75 мкл діагностикума (флакон 1) у лунки рядів 2-8, а також у другу лунку з негативним контролем. Кінцеві розведення досліджуваних зразків сироватки (або плазми) крові й К+ від 1:80 до 1:5120.

9) Перемішують вміст лунок планшета обережним погойдуванням протягом 1 хв вручну. Закривають кришкою й залишають на 45-60 хв при температурі від 18 до 25 °С. До обліку результатів планшет повинен бути нерухомим! Планшет можна залишити на ніч.

10) Враховують результати реакції.

7. РЕЄСТРАЦІЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1. Загальні відомості при обліку результатів.

1) Облік результатів здійснюють візуально за такою шкалою:

4+ - рівний шар аглютинованих еритроцитів по всій поверхні дна лунки («парасолька»), іноді зі складчастим краєм;

3+ - те саме, що й 4+, але з наміченим кільцем по периферії «парасольки»;

2+ - еритроцити утворюють широке кільце з вираженим просвітом в центрі;

1+ - еритроцити утворюють більш щільне кільце меншого розміру з невеликим просвітом у центрі;

± - компактний осад еритроцитів зі слабко помітним просвітом в центрі;

  • - компактний осад еритроцитів у центрі лунки («ґудзичок»).

Примітка:

1) Слід звертати увагу на можливий нестандартний вид реакції. Загнуті або нерівні краї «парасольки» можуть бути результатом надлишку антитіл (ефект «прозони»).

2) У лунках з позитивним і негативним контролем, а також у лунках з досліджуваними зразками, при додаванні контрольних еритроцитів аглютинація повинна бути відсутня.

3) У лунках з негативним контролем і діагностикумом аглютинація повинна бути відсутня.

4) Аглютинація еритроцитів діагностикума за відсутності аглютинації контрольних еритроцитів свідчить про наявність у сироватці крові специфічних антитіл до Treponema pallidum. Зчитування результатів і їхню інтерпретацію здійснюють у порівнянні з контролями.

5) Аглютинація контрольних еритроцитів і аглютинація діагностикума при тестуванні проби свідчать про наявність антиеритроцитарних антитіл. У цьому випадку тест повторюють. Якщо при повторній постановці реакції з цією пробою знову спостерігають аглютинацію не лише діагностикума, але й контрольних еритроцитів, то тест проводять після абсорбції досліджуваної сироватки. Для цього до 10 мкл вихідної досліджуваної сироватки додають 190 мкл контрольних еритроцитів (флакон 2), перемішують й інкубують при кімнатній температурі протягом 30 хв. Центрифугують 3 хв при 2000 об/хв. Супернатант (розведення сироватки 1:20) використовують для постановки реакції із суспензією діагностикума й контрольних еритроцитів за стандартним протоколом (25 мкл супернатанта змішують із 75 мкл діагностикума, а 25 мкл супернатанта - з 75 мкл контрольних еритроцитів).

7.2. Інтерпретація результатів при якісному методі.

ПОЗИТИВНИМИ вважаються зразки, що реагують на 4+ і 3+;

СЛАБОПОЗИТИВНИМИ вважаються зразки, що реагують на 2+;

СУМНІВНИМИ вважаються зразки, що реагують на 1+;

НЕГАТИВНИМИ вважаються зразки, що реагують на ± і -.

При постановці реакції якісним методом у разі отримання слабопозитивних і/або сумнівних результатів рекомендується протестувати зразок повторно. При одержанні аналогічного результату рекомендується через деякий час повторне взяття крові й проведення повторного аналізу.

Примітка: Всі проби, що дають слабопозитивні й сумнівні результати, рекомендується додатково досліджувати іншими методами.

7.3. Інтерпретація результатів при кількісному методі.

При кількісному методі постановки реакції титром позитивної сироватки вважається максимальне розведення, яке дає результат «1+». При кількісному методі в позитивному контролі (К+) (флакон 3) повинні визначатися антитіла до Treponema pallidum у титрі не нижче 1: 1280.

8. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАБОРУ

Зберігання відповідно до СП 3.3.2.1248-03 при температурі від 2 до 8 °С у недоступному для дітей місці. ЗБЕРІГАТИ ТІЛЬКИ ВЕРТИКАЛЬНО.

Транспортування відповідно до СП 3.3.2.1248-03 при температурі від 2 до 8 °С в умовах, що виключають заморожування. Допускається короткочасне (не більше 3 діб) транспортування при температурі від 9 до 25 °С.

Термін придатності

  • 18 місяців. Препарат з терміном придатності, що закінчився, застосуванню не підлягає.

Умови відпуску

Для діагностики in vitro в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах.

Рекламації на специфічні й фізичні властивості компонентів набору

направляти на адресу підприємства-виробника:

ТОВ «НІАРМЕДИК ПЛЮС» Росія , 125047, м. Москва, вул. 4-та Тверська-Ямська, буд. 2/11, корпус 2, тел./факс (495) 741-49-89, а також на адресу ФДУ «ЦНДКВІ Росмедтехнологій», 107076, м. Москва, вул. Короленко, буд. 3, корпус 6, тел. (495) 964-26-20, факс (495) 963-85-60.

Дата последнего обновления: 04.03.2014

Характеристики

Программа "Доступные лекарства" не участвует
Форма выпуска набор
Условия отпуска без рецепта
Регистрация закончилась
Действующие вещества диагностикум сифилиса
Производитель Ниармедик Плюс, ООО, Российская Федерация
Инструкция по применению Люис РПГА тест, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Люис РПГА тест, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Люис РПГА тест с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Просмотренные товары

Люис РПГА тест набор реагент. д/опред. антител в короб. к Treponema pallidum в сывор. крови чел.
Люис РПГА тест
набор
Ниармедик Плюс, ООО, Российская Федерация
Цены в аптеках

Новинки реклама

Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Осенний авитаминоз?
Осенний авитаминоз? Жизненно необходимые компоненты для будущей мамы и малыша Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Мечтаешь выглядеть на миллион?
Мечтаешь выглядеть на миллион? Поддержи красоту волос, кожи и ногтей Подробней
Я беременна, что дальше?
Я беременна, что дальше? . Подробней
Запор?
Запор? Устрани не симптомы, а причину Подробней
Top