Новинки

Эссливер Форте Как защитить печень? Подробней
Беспокоит ГЕМОРРОЙ? Подробней
Срочное предупреждение беременности после полового акта Подробней
Простуда? Насморк? Кашель? Действуйте комплексно! Подробней
Тяжесть в желудке? Дискомфорт? Вздутие? Подробней
Скрыть рекламу

Мефенат инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Мефенат - инструкция по применению

Перевести на русский язык:
Перевести

Склад лікарського засобу

діючі речовини: мефенаміну натрієва сіль, вінілін;

100 г мазі містять мефенаміну натрієвої солі у перерахуванні на суху речовину 0,5 г, вініліну 10 г; 

допоміжні речовини: поліетиленгліколь (400), емульгатор № 1, вода очищена.

Лікарська форма

Мазь.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, зі слабким специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника

ПАТ «Фармак».

04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

Фармакотерапевтична група

Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Код АТС D03A X.

Мефенаміну натрієва сіль, яка є головною діючою речовиною мазі, належить до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Чинить протизапальну дію, перешкоджає утворенню та вивільненню з тканин медіаторів запалення (серотоніну, гістаміну, простагландинів, кінінів), а також гальмує синтез активних форм кисню (перекису, гідроксильного радикалу). Блокуючи переважно фермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), пригнічує проліферацію грануляційної тканини у вогнищі запалення, одночасно стимулюючи регенеративні процеси. Гальмує алергічні реакції гіперчутливості негайного та уповільненого типів. Чинить болезаспокійливу дію при м'язовому та суглобовому болях, що перевищує такий ефект саліцилової кислоти. Підвищує рівень місцевого інтерферону та інших цитокінів.

Вінілін діє бактеріостатично, активуючи процеси епітелізації, прискорює загоєння ран.

Поєднання цих інгредієнтів призводить до посилення протизапальної, знеболювальної та ранозагоювальної дії мазі, пролонгування її ефекту. У результаті застосування мазі збільшується кількість лейкоцитів у рані і підвищується їх здатність до фагоцитозу.

Мазь діє переважно місцево, погано всмоктується через слизові оболонки та шкіру, практично не чинить резорбтивної дії. Тривалість ефекту може коливатися залежно від кількості гнійних мас і характеру інфекційних збудників на поверхні шкіри та слизових оболонок, рановій поверхні. У середньому терапевтична дія триває у межах 8-20 годин.

Показання для застосування

Виразково-некротичні і запальні захворювання шкіри та слизових оболонок: ексфоліативний хейліт; тріщини, що довго не загоюються; травматичні виразки губ, гострий та хронічний виразковий гінгівіт, афтозний стоматит, неспецифічні виразки ротової порожнини; карбункули, фурункули, гранулюючі рани, трофічні виразки, екземи, травматичні рани шкіри, опікові ушкодження, міозит, ревматоїдний артрит.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів мазі.

Належні заходи безпеки при застосуванні

При тривалому лікуванні з обережністю застосовують пацієнтам із захворюваннями крові, нирок, а також на тлі застосування антикоагулянтів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не досліджене.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Не застосовувати у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози

Мефенат наносити на ушкоджені ділянки шкірного покриву або слизових оболонок спеціальною скляною лопаткою, шпателем або за допомогою марлевих (ватних) тампонів (серветок) 1-3 рази на добу. На змащені маззю ушкоджені ділянки шкіри накладати асептичну пов¢язку.

Тривалість лікування – 7-15 діб, але у разі необхідності його можна продовжити.

Передозування

Випадки передозування не описані.

Побічні ефекти

При лікуванні ушкоджених слизових оболонок ротової порожнини можливі короткочасні прояви подразнення у місці нанесення мазі – почервоніння зони аплікації, відчуття печіння з наступним онімінням (легкий місцевий знеболювальний ефект), свербіж, набряк.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні із саліцилатами, похідними піразолону та іншими протизапальними засобами лікувальні ефекти сумуються, а аналгетична дія посилюється.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 15 г або 40 г у тубі. По 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

МЕФЕНАТ

(MEFENAT)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: мефенамина натриевая соль, винилин;

100 г мази содержат мефенамина натриевой соли в пересчете на сухое вещество 0,5 г, винилина 10 г;

вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль (400), эмульгатор № 1, вода очищення.

Лекарственная форма. Мазь.

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

Название и местонахождение производителя.

ПАО «Фармак».

04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код АТС D03A X.

Мефенамина натриевая соль, которая является главным действующим веществом мази, относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Обладает противовоспалительным действием, препятствует образованию и высвобождению из тканей медиаторов воспаления (серотонина, гистамина, простагландинов, кининов), а также тормозит синтез активных форм кислорода (перекиси, гидроксильного радикала и др.). Блокируя преимущественно фермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), угнетает пролиферацию грануляционной ткани в очаге воспаления, одновременно стимулируя регенеративные процессы. Тормозит аллергические реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типов. Оказывает болеутоляющее действие при мышечной и суставной болях, которое превышает такой эффект салициловой кислоты. Повышает уровень местного интерферона и других цитокинов.

Винилин действует бактериостатически, активируя процессы эпителизации, ускоряет заживление ран.

Соединение этих ингредиентов приводит к усилению противовоспалительного, обезболивающего и ранозаживляющего действия мази, пролонгированию ее эффекта. В результате применения мази увеличивается количество лейкоцитов в ране и повышается их способность к фагоцитозу.

Мазь действует преимущественно местно, плохо всасывается через слизистые оболочки и кожу, практически не оказывает резорбтивного действия. Продолжительность эффекта может колебаться в зависимости от количества гнойных масс и характера инфекционных возбудителей на поверхности кожи и слизистых оболочек, раневой поверхности. В среднем терапевтическое действие длится в пределах 8-20 часов.

Показания к применению

Язвенно-некротические и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: эксфолиативный хейлит, долго не заживающие трещины, травматические язвы губ, острый и хронический язвенный гингивит, афтозный стоматит, неспецифические язвы ротовой полости; карбункулы, фурункулы, гранулирующие раны, трофические язвы, экземы, травматические раны кожи, ожоговые повреждения, миозит, ревматоидный артрит.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам мази.

Надлежащие меры безопасности при применении.

При длительном лечении с осторожностью применять пациентам с заболеваниями крови, почек, а также на фоне применения антикоагулянтов.

Особые предостережения

Применение в период беременности или кормления грудью

Не исследовано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Не применять в педиатрической практике.

Способ применения и дозы

Мефенат наносить на поврежденные участки кожного покрова или слизистых оболочек специальной стеклянной лопаткой, шпателем или с помощью марлевых (ватных) тампонов (салфеток) 1-3 раза в сутки. На смазанные мазью поврежденные участки кожи накладывать асептическую повязку.

Длительность лечения – 7-15 суток, но в случае необходимости его можно продолжить.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные эффекты

При лечении поврежденных слизистых оболочек ротовой полости возможны кратковременные проявления раздражения в месте нанесения мази – покраснение зоны аппликации, ощущение жжения с последующим онемением (легкий местный обезболивающий эффект), зуд, отек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении с салицилатами, производными пиразолона и другими противовоспалительными средствами лечебные эффекты суммируются, а аналгетическое действие усиливается.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 г или 40 г в тубе. По 1 тубе в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дозировка Мефенат мазь по 15 г в тубах
Производитель Фармак, ПАО, г.Киев, Украина
МНН Comb drug
Фарм. группа Засоби для лікування ран і виразкових уражень. Препарати, що сприяють загоєнню ран.
Регистрация № UA/7845/01/01 от 07.03.2013. Приказ № 190 от 07.03.2013
Код АТХ

Найдено 688 аптек

Киев, ул.Полярная 20Д (Эпицентр)
  (044) 594-70-XX
Мефенат мазь туб.15г
Фармак
3065
Киев, ул.Половецкая 14
  (044) 484-49-XX
Мефенат мазь 15г туба
ВАТ "Фармак",Україна
2777
Найдено 688 аптек Все аптеки

и 3 аптеки с доставкой

www.add.ua
  (044) 538-07-XX
Доставка по Украине "Новой почтой" 15-20 грн
Мефенат мазь 15 г
ПАТ"Фармак", Україна
3087
lf.ua
  (098) 994-00-XX
Доставка по Украине "Новой почтой"
Мефенат мазь 5% 15г
Фармак ПАО (Украина, Киев)
2600
paniapteka.ua
  (044) 353-81-XX
Доставка по Украине "Новой почтой" 15-20 грн
Мефенат мазь 15г
Фармак (Украина, Киев)
2839
Top