Нугрел таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №30 (10х3)

Цены в аптеках

Склад

діюча речовина: 1 таблетка містить клопідогрелю бісульфату, еквівалентно клопідогрелю 75 мг;

допоміжні речовини: лактоза безводна, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль прежелатинізований, олія рицинова гідрогенізована, поліетиленгліколь, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, кросповідон, гіпромелоза, титану діоксид (Е 171), пропіленгліколь, заліза оксид червоний (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, рожевого кольору, круглі, двоопуклі.

Фармакотерапевтична група. Антитромботичні засоби. Антиагреганти.

Код АТХ B01A C04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Клопідогрель належить до групи антитромботичних засобів. Клопідогрель селективно інгібує зв’язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоциту і активацію комплексу GP IIb/IIІа під дією АДФ, інгібуючи таким чином агрегацію тромбоцитів. Клопідогрель також інгібує агрегацію тромбоцитів, спричинену іншими факторами. Клопідогрель необоротно змінює АДФ-рецептори тромбоцитів. Як наслідок, тромбоцити, що вступили з ним у взаємодію, виявляються пошкодженими (нормальна функція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає швидкості утворення нових тромбоцитів).

При застосуванні препарату повторними дозами по 75 мг на добу відзначається значне гальмування агрегації тромбоцитів з першого дня застосування. Інгібуючий ефект агрегації тромбоцитів посилюється і стабільний стан досягається через 3-7 днів. При цьому в середньому рівень пригнічення агрегації під дією добової дози 75 мг був від 40 % до 60 %. Агрегація тромбоцитів і час кровотечі повертаються до початкового рівня у середньому через 5 днів після припинення лікування.

Фармакокінетика.

Після перорального прийому повторних доз 75 мг на добу клопідогрель швидко всмоктується. Середні пікові концентрації у плазмі крові незміненого клопідогрелю приблизно

2,2-2,5 мг/мл після однократної дози 75 мг перорально досягалися приблизно через 45 хвилин після прийому дози.

На основі метаболітів клопідогрелю що екскретуються із сечею, можна стверджувати, що всмоктування становить не менше 50 %.

Клопідогрель швидко метаболізується у печінці. Його основний метаболіт – карбоксильна похідна є неактивним, становить 85 % сполуки, що циркулює у плазмі крові.

Клопідогрель є попередником діючої речовини. Його активний метаболіт, тріольна похідна, утворюється шляхом окиснення клопідогрелю в 2-оксо-клопідогрель і гідролізу. Ступінь окислення регулюється у першу чергу ізоферментами цитохрому P450 2В6 і ЗА4, рідше−1А2 і 1С19. Активний тіольний метаболіт швидко та необоротно зв’язується з тромбоцитарними рецепторами, пригнічуючи агрегацію тромбоцитів. Цей метаболіт у плазмі крові не виявляється.  

Клопідогрель та основний циркулюючий метаболіт оборотно зв’язуються in vitro з білками плазми крові (98 % та 94 % відповідно). Даний зв’язок залишається ненасиченим in vitro у широкому діапазоні концентрацій.

Майже 50 % препарату виділяється з сечею та приблизно 46 % − з калом протягом 120 годин після введення. Час напіввиведення головного циркулюючого метаболіту становить 8 годин після одноразового та повторного прийому.

Концентрації основного циркулюючого метаболіту у плазмі крові при прийомі 75 мг клопідогрелю на добу виявились нижчими у пацієнтів із тяжким захворюванням нирок (кліренс креатиніну від

5 до 15 мл/хв), порівняно з хворими, у яких кліренс креатиніну становить 30-60 мл/хв, та здоровими добровольцями. При цьому інгібуючий ефект відносно АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у пацієнтів із тяжкими захворюваннями нирок виявився зниженим (25 %) порівняно з таким же ефектом у здорових добровольців, час кровотечі був такий, що й у здорових добровольців, які отримували 75 мг клопідогрелю на добу.

Печінкова недостатність.

Після регулярного прийому 75 мг клопілогрелю на добу впродовж 10 днів пацієнтам із тяжкою недостатністю інгібування АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів було таким самим, як і у здорових добровольців. Середнє подовження часу кровотечі також було однаковим в обох групах.

Расова приналежність.

Поширеність алелей СYР2С19, які спричиняють проміжну та слабку метаболічну активність СYР2С19, відрізняється залежно від расової/етнічної приналежності. Існують обмежені дані щодо пацієнтів монголоїдної раси, які дають змогу оцінити клінічне значення генотипування цього СYР з точки зору клінічних результатів.

Клінічні характеристики

Показання

 Профілактика проявів атеротромбозу у дорослих:
  • у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (початок лікування − через кілька днів, але не пізніше ніж через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування − через 7 днів, але не пізніше ніж через 6 місяців після виникнення), або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій та атеротромбоз судин нижніх кінцівок);
  • у хворих із гострим коронарним синдромом:
  • із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК);
  • із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія). 
Профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь. Клопідогрель у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам із фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у тому числі інсульту.

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату. Тяжка печінкова недостатність. Гостра кровотеча (наприклад, пептична виразка або внутрішньочерепний крововилив).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Пероральні антикоагулянти. Одночасне застосування препарату з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки така комбінація може посилити інтенсивність кровотечі (див. розділ «Особливості застосування»). Хоча застосування клопідогрелю у дозі 75 мг на добу не змінює фармакокінетичний профіль S-варфарину або міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) у пацієнтів, які впродовж тривалого часу отримують лікування варфарином, одночасне застосування клопідогрелю та варфарину збільшує ризик кровотечі через існування незалежного впливу на гемостаз.

Інгібітори глікопротеїнових рецепторів ІІb/IIІа. Клопідогрель слід з обережністю призначати пацієнтам, які отримують інгібітори глікопротеїнових рецепторів ІІb/IIІа (див. розділ «Особливості застосування»).

Ацетилсаліцилова кислота (АСК). Ацетилсаліцилова кислота не змінює інгібіторної дії клопідогрелю на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, але клопідогрель посилює дію АСК на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном. Проте одночасне застосування 500 мг АСК 2 рази на добу протягом одного дня не спричиняло значущого збільшення часу кровотечі, подовженого внаслідок прийому клопідогрелю. Оскільки можлива фармакодинамічна взаємодія між клопідогрелем та ацетилсаліциловою кислотою з підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності (див. розділ «Особливості застосування»). Незважаючи на це, клопідогрель і АСК сумісно застосовували до 1 року.

Гепарин. Клопідогрель не потребував корегування дози гепарину та не змінював дію гепарину на коагуляцію. Одночасне застосування гепарину не змінювало інгібуючої дії клопідогрелю на агрегацію тромбоцитів. Оскільки можлива фармакодинамічна взаємодія між клопідогрелем і гепарином із підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності.

Тромболітичні засоби. Безпека одночасного застосування клопідогрелю, фібриноспецифічних або фібринонеспецифічних тромболітичних агентів та гепарину була досліджена у хворих із гострим інфарктом міокарда. Частота розвитку клінічно значущих кровотеч була аналогічною тій, що спостерігалася при одночасному застосуванні тромболітичних препаратів та гепарину з АСК (див. розділ «Побічні реакції»).

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Одночасне застосування клопідогрелю та напроксену збільшувало кількість прихованих шлунково-кишкових кровотеч. Однак через відсутність досліджень щодо взаємодії препарату з іншими НПЗП дотепер не з’ясовано, чи зростає ризик шлунково-кишкових кровотеч при застосуванні з усіма НПЗП. Тому необхідна обережність при одночасному застосуванні НПЗП, зокрема інігібіторів ЦОГ-2, з клопідогрелем (див. розділ «Особливості застосування»).

Одночасне застосування інших препаратів. Оскільки клопідогрель перетворюється у свій активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, що знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зниження концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі крові. Клінічне значення цієї взаємодії не з’ясоване. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосування сильних та помірних інгібіторів CYP2C19 (див. розділи «Особливості застосування»

До препаратів, що пригнічують активність CYP2C19, належать омепразол, езомепразол, флувоксамін, флуоксетин, моклобемід, вориконазол, флуконазол, тиклопідин, ципрофлоксацин, циметидин, карбамазепін, окскарбазепін та хлорамфенікол.

Інгібітори протонної помпи (ІПП). Омепразол у дозі 80 мг 1 раз на добу, при супутньому застосуванні з клопідогрелем або у межах 12 годин між прийомами цих двох препаратів, знижував концентрацію активного метаболіту у крові на 45 % (навантажувальна доза) і 40 % (підтримуюча доза). Це зниження супроводжувалося зменшенням пригнічення агрегації тромбоцитів на 39 % (навантажувальна доза) і 21 % (підтримуюча доза). Очікується, що в аналогічну взаємодію з клопідогрелем вступатиме й езомепразол.

За результатами обсерваційного та клінічного випробувань отримані суперечливі дані щодо клінічних наслідків цих фармакокінетичних (ФК) та фармакодинамічних (ФД) взаємодій з точки зору розвитку основних кардіоваскулярних подій. Як запобіжний захід не слід одночасно з Клопідогрелем застосовувати омепразол або езомепразол (див. розділ «Особливості застосування»).

Менш виражене зниження концентрацій метаболіту у крові спостерігалося при застосуванні пантопразолу або лансопразолу.

При одночасному застосуванні пантопразолу у дозі 80 мг 1 раз на добу плазматичні концентрації активного метаболіту зменшилися на 20 % (навантажувальна доза) та на 14 % (підтримуюча доза). Це зниження супроводжувалося зменшенням середнього показника пригнічення агрегації тромбоцитів на 15 % та 11 % відповідно. Отримані результати вказують на можливість одночасного застосування клопідогрелю та пантопразолу.

Немає доказів того, що інші лікарські засоби, які зменшують продукування кислоти у шлунку, такі як, наприклад, Н2 блокатори (за винятком циметидину, який є інгібітором CYP2C9) або антациди, впливають на антитромбоцитарну активність клопідогрелю.

Комбінація з іншими лікарськими засобами. Було проведено ряд клінічних досліджень з клопідогрелем та іншими препаратами для вивчення потенційних фармакодинамічних і фармакокінетичних взаємодій. Клінічно значущої фармакодинамічної взаємодії при застосуванні клопідогрелю одночасно з атенололом, ніфедипіном або з обома препаратами виявлено не було. Крім того, фармакодинамічна активність клопідогрелю залишилася практично незміненою при одночасному застосуванні з фенобарбіталом та естрогеном.

Фармакокінетичні властивості дигоксину або теофіліну не змінювалися при одночасному застосуванні з клопідогрелем.

Антацидні засоби не впливали на рівень абсорбції клопідогрелю.

Карбоксильні метаболіти клопідогрелю можуть пригнічувати активність цитохрому Р450 2С9. Це може потенційно підвищувати рівні у плазмі крові таких лікарських засобів як фенітоїн і толбутамід та НПЗП, які метаболізуються за допомогою цитохрому Р450 2С9. Фенітоїн і толбутамід можна безпечно застосовувати одночасно з клопідогрелем.

За винятком інформації щодо взаємодії зі специфічними лікарськими засобами, наведеної вище, дослідження щодо взаємодії клопідогрелю з лікарськими засобами, що зазвичай призначають хворим на атеротромбоз, не проводилися. Однак пацієнти, які брали участь у клінічних дослідженнях клопідогрелю, застосовували одночасно інші препарати, включаючи діуретики, бета-блокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, антагоністи кальцію, засоби, що знижують рівень холестерину, коронарні вазодилататори, антидіабетичні засоби (включаючи інсулін), протиепілептичні засоби та антагоністи GPIIb/IIIa, без ознак клінічно значущої побічної дії.

Особливості застосування

Кровотеча та гематологічні розлади. Через ризик розвитку кровотечі та гематологічних побічних дій слід негайно провести розгорнутий аналіз крові та/або інші відповідні тести, якщо під час застосування препарату спостерігаються симптоми, що свідчать про можливість кровотечі (див. розділ «Побічні реакції»). Як і інші антитромбоцитарні засоби, клопідогрель слід обережно застосовувати пацієнтам із підвищеним ризиком кровотечі внаслідок травми, хірургічного втручання або інших патологічних станів, а також у разі застосування пацієнтами АСК, гепарину, інгібіторів глікопротеїну IIb/IIІа або нестероїдних протизапальних препаратів, включаючи інгібітори ЦОГ-2. Необхідно уважно стежити за проявами у хворих симптомів кровотечі, у тому числі прихованої кровотечі, особливо у перші тижні лікування та/або після інвазійних процедур на серці та хірургічних втручань. Одночасне застосування клопідогрелю з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки це може посилити інтенсивність кровотеч (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

У випадку планового хірургічного втручання, що тимчасово не потребує застосування антитромбоцитарних засобів, лікування клопідогрелем слід припинити за 7 днів до операції. Пацієнти повинні повідомляти лікаря (у т.ч. стоматолога) про те, що вони приймають клопідогрель, перед призначенням їм будь-якої операції чи перед застосуванням нового лікарського засобу. Клопідогрель подовжує тривалість кровотечі, тому його слід обережно застосовувати пацієнтам із підвищеним ризиком кровотечі (особливо шлунково-кишкової та внутрішньоочної).

Хворих слід попередити, що під час лікування клопідогрелем (окремо або у комбінації з АСК) кровотеча може зупинятися пізніше, ніж зазвичай і що вони повинні повідомляти лікаря про кожен випадок незвичної (за місцем чи тривалістю) кровотечі.

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП). Дуже рідко спостерігалися випадки тромботичної тромбоцитопенічної пурпури (ТТП) після застосування клопідогрелю, іноді навіть після його короткочасного застосування. ТТП проявляється тромбоцитопенією та мікроангіопатичною гемолітичною анемією з неврологічними проявами, нирковою дисфункцією або гарячкою. ТТП є потенційно небезпечним станом, що може призводити до летального наслідку, і тому потребує негайного лікування, у тому числі і проведення плазмаферезу.

Нещодавно перенесений ішемічний інсульт. Через недостатність даних не рекомендується призначати клопідогрель у перші 7 днів після гострого ішемічного інсульту.

Цитохром Р450 2 С19 (CYP2C19). Фармакогенетика: у пацієнтів із генетично зниженою функцією CYP2C19 спостерігається менша концентрація активного метаболіту клопідогрелю у плазмі крові та менш виражений антитромбоцитарний ефект. Зараз існують тести, що дають змогу виявити генотип CYP2C19 у пацієнта.

Оскільки клопідогрель перетворюється у свій активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, що знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зменшення концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі крові. Однак клінічне значення цієї взаємодії не з’ясоване. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосування сильних та помірних інгібіторів CYP2C19 (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»; перелік інгібіторів CYP2C19 наведено у розділі «Фармакокінетика»).

Алергічні перехресні взаємодії. Пацієнтів слід перевірити щодо наявності в анамнезі гіперчутливості до інших тієнопіридинів (таких як тіклопідин, прасугрель), тому що надходили повідомлення про перехрестну алергію поміж тієнопіридинів (див. розділ «Побічні реакції»).

Порушення функції нирок. Терапевтичний досвід застосування клопідогрелю пацієнтам з нирковою недостатністю обмежений, тому таким пацієнтам препарат слід призначати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Порушення функції печінки. Досвід застосування препарату пацієнтам із захворюваннями печінки середньої тяжкості та можливістю виникнення геморагічного діатезу обмежений, тому таким хворим клопідогрель слід призначати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Допоміжні речовини. Препарат містить лактозу. Пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або порушення мальабсорбції глюкози-галактози не слід приймати цей препарат.

Нугрел містить олію рицинову гідрогенізовану, що може спричинити розлади шлунка та діарею.

Особливі застереження щодо видалення залишків та відходів. Будь-який невикористаний препарат або відходи потрібно знищити відповідно до місцевих вимог.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Через відсутність клінічних даних щодо застосування клопідогрелю у період вагітності небажано призначати препарат вагітним жінкам (застережний захід).

Досліди на тваринах не виявили прямого або опосередкованого негативного впливу на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи та постнатальний розвиток.

Невідомо, чи екскретується клопідогрель у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах було показано, що він екскретується у грудне молоко, тому під час лікування препаратом годування груддю слід припинити.

Фертильність. Під час досліджень на лабораторних тваринах не було виявлено негативного впливу клопідогрелю на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Клопідогрель не впливає або має незначний вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дорослі та пацієнти літнього віку. Препарат призначати по 75 мг 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі.

У хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q на ЕКГ) лікування клопідогрелем розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300 мг, а потім продовжувати дозою 75 мг 1 раз на добу (з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) у дозі 75-325 мг на добу). Оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу ацетилсаліцилової кислоти 100 мг. Оптимальна тривалість лікування формально не встановлена. Результати клінічних досліджень свідчать на користь застосування препарату до 12 місяців, а максимальний ефект спостерігався через 3 місяці лікування.

Хворим із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST клопідогрель призначати по 75 мг

1 раз на добу, починаючи з одноразової навантажувальної дози 300 мг у комбінації з АСК, з застосуванням тромболітичних препаратів або без них. Лікування хворих віком від 75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелю. Комбіновану терапію слід розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тижні. Користь від комбінації клопідогрелю з АСК понад 4 тижні при цьому захворюванні не вивчалася.

Пацієнтам із фібриляцією передсердь клопідогрель застосовувати в однократній добовій дозі 75 мг. Разом із клопідогрелем слід розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75-100 мг на добу).

У випадку пропуску дози:

  • якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 годин: пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичний час;
  • якщо минуло більше 12 годин, пацієнт має приймати наступну чергову дозу у звичний час та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

Діти. Клопідогрель не слід застосовувати дітям, оскільки немає даних щодо ефективності препарату.

Ниркова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам із нирковою недостатністю обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

Печінкова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам із захворюваннями печінки середньої тяжкості та можливістю виникнення геморагічного діатезу обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

Діти

Клопідогрель не слід застосовувати дітям, оскільки немає даних щодо ефективності препарату.

Передозування

Передозування клопідогрелю може призвести до подовження часу кровотечі та подальших ускладнень. При виявленні кровотечі слід застосовувати відповідне симптоматичне лікування.

Специфічного антидоту немає. Якщо необхідна швидка корекція подовженого часу

кровотечі − рекомендоване переливання тромбоцитарної маси.

Побічні реакції

Кровотеча була найпоширенішою побічною реакцією (найчастіше вона виникала у перший місяць лікування).

З боку крові та лімфатичної системи: тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, еозинофілія, нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію, тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП) (див. розділ «Особливості застосування»), апластична анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, тяжка тромбоцито-пенія, гранулоцитопенія, анемія, набута гемофілія.

З боку імунної системи: сироваткова хвороба, анафілактоїдні реакції, перехрестна гіперчутливість поміж тієнопіридинів (таких як тіклопідин, прасугрель) (див. розділ «Особливості застосування»).

З боку психіки: галюцинації, сплутаність свідомості, депресія, втомлюваність.

З боку нервової системи: внутрішньочерепні кровотечі (у деяких випадках – з летальним наслідком), головний біль, парестезія, запаморочення, зміна смакового сприйняття.

З боку органів зору: кровотеча у ділянку ока (кон’юнктивальна, окулярна, ретинальна).

З боку органів слуху та лабіринту: вертиго.

Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: носова кровотеча, кровотечі респіраторного шляху (кровохаркання, легеневі кровотечі), бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, еозинофільна пневмонія, інфекція верхніх дихальних шляхів, задишка, риніт, бронхіт, кашель.

З боку шлунково-кишкового тракту: шлунково-кишкові кровотечі, діарея, абдомінальний біль, диспепсія Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм, ретроперитонеальний крововилив, шлунково-кишкові та ретроперитонеальні кровотечі з летальним наслідком, панкреатит, коліт (зокрема виразковий або лімфоцитарний), стоматит.

З боку гепатобіліарної системи: гостра печінкова недостатність, гепатит, аномальні результати показників функції печінки, гіперхолестеронемія.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: підшкірний крововилив, висипання, свербіж, внутрішньошкірні крововиливи (пурпура), бульозний дерматит (токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, набряк, еритематозне висипання, кропив’янка, медикаментозний синдром гіперчутливості, медикаментозна висипка з еозинофілією та системними проявами (DRESS синдром), екзема, плескатий лишай.

З боку судинної системи: гематома, тяжкий крововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, артеріальна гіпотензія, гіпертензія.

З боку кістково-м`язової системи, сполучної та кісткової тканини: кістковом‘язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія, міалгія, біль у спині, біль у грудях.

З боку нирок та сечовидільної системи: гематурія, гломерулонефрит, підвищення рівня креатиніну у крові, інфекція сечовивідних шляхів.

Загальний стан і реакції у місці введення: кровотечі у місці ін’єкції, гарячка.

Лабораторні дослідження: подовження часу кровотечі, зниження кількості нейтрофілів і тромбоцитів.

Інше: випадкові пошкодження, грипоподібні симптоми.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. У недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом. 

Виробник

Мікро Лабс Лімітед, Індія.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

92, Сіпкот, Індастриал Комплекс, Хосур - 635 126, Таміл Наду, Індія.

Дата последнего обновления: 23.03.2015
Инструкция по применению Нугрел, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Нугрел, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Нугрел с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Участвует в программе "Доступные лекарства"
Форма выпуска таблетки
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/9682/01/01 от 03.03.2015 (приказ 105(2))
АТХ-классификация B01AC04 - Клопидогрел
Действующие вещества клопидогрель
Производитель Микро Лабс Лтд, Индия
Взрослые Разрешено
Дети Запрещено
Беременные Запрещено
Кормящие мамы Запрещено
Аллергики с осторожностью
Диабетики с осторожностью
Водители Разрешено

Найдено 248 аптек

Аптека
Полтава, ул.Ивана Мазепы 49
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека
Харьков, ул.Пушкинская 20
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Мариуполь, пр.Металлургов 64
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека
Ирпень, ул.Тараса Шевченко 7Н
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека низкие цены №
Чернигов, ул.1 Мая 167
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека низкие цены №1
Никополь, ул.Шевченко 188
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул.Рокоссовского 15
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека
Кривой Рог, ул.Каткова 2
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Киев, пл.Гостомельская 1 (ТЦ Novus)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, пл.Львовская 8Б
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Киквидзе 2/34
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека низкие цены №1
Харьков, пр.Героев Сталинграда 171
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Киев, пр.Булгакова 16
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
1 Социальная Аптека
Мостиска, пл.Рынок 7
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 73,20
Аптека Доброго Дня
Судовая Вишня, ул.Петра Сагайдачного 5
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,15
1 Социальная Аптека
Хмельницкий, ул.Каменецкая 82
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 77,41
Аптека 911
Карловка, ул.Полтавский шлях 48В
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека 911
Тарасовка, ул.Железнодорожная 8А/1
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Харьков, ул.Культуры 8 (ТЦ Сумской рынок)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, пр.Броварской 18Д (ТЦ Novus)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, пер.Политехнический 1/37
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
1 Социальная Аптека
Киев, пр.Владимира Маяковского 75Б
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 76,90
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Прорезная 10
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
1 Социальная Аптека
Ивано-Франковск, ул.Довга 76
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 76,00
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Гната Хоткевича 1А (ТЦ Novus)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
1 Социальная Аптека
Киев, ул.Александра Кошица 10/21
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 77,41
Аптека Доброго Дня
Харьков, ул.23-го Августа 34
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Семьи Сосниных 17 (ТЦ Караван)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 78,76
Аптека Доброго Дня
Киев, пр.Академика Палладина 22
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека Доброго Дня
Киев, пр.Петра Григоренко 18А (ТЦ Novus)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 82,30
Аптека оптовых цен
Краматорск, ул.Дворцовая 13
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Новомиргород, ул.Соборности 103А
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Токмак, ул.Гоголя 50
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Ярославов Вал /Олеся Гончара 28/31 (Пом.45)
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 82,30
Аптека оптовых цен
Сартана, ул.Челюскинцев 30
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,70
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Маршала Тимошенко 18
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 82,30
Аптека низкие цены №1
Глухов, ул.Терещенков 28
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Купянск, пл.Центральная 38
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Константиновская 71
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека оптовых цен
Херсон, ул.Мира 17
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Кременчуг, ул.Первомайская 43А
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул.Каменецкая 80
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Николаев, ул.Космонавтов 142/5
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека Доброго Дня
Киев, ул.Гната Юры 9А
Нугрел табл. в/о 75 мг №30 тб.
Micro Labs (Индия) (м)
от 84,31
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул.Гетьмана Мазепы 1
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул.Русская 21
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Рождественская 29б
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Владимир-Волынский, ул.Князя Василько 1
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Ковель, ул.Независимости 57/70
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94
Аптека оптовых цен
Луцк, ул.Евгения Сверстюка 1
Нугрел табл. п/о 75мг №30
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
от 71,94

Рекомендуем посмотреть

Клопидогрел-Тева таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №90 (10х9)
Клопидогрел-Тева таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №30 (10х3)
Клопидогрел-Тева
таблетки
ТЕВА Фармацевтикал Индастриз Лтд, Израиль
Цены в аптеках
Тромбонет таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №30 (10х3)
Тромбонет таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №60 (10х6)
Тромбонет таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №10 (10х1)
Тромбонет таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №80 (10х8)
Тромбонет
таблетки
Фармак
Цены в аптеках
Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №28 (14х2)
Плавикс таблетки, п/плен. обол. по 300 мг №10
Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №14
Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №56 (14х4)
Плавикс
таблетки
Санофи
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Нугрел таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №30 (10х3)
Нугрел
таблетки
Микро Лабс
Цены в аптеках

Новинки

Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Вы беременны?
Вы беременны? Цель будущей мамы - родить здорового ребенка! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Живите на полную, потому что движение - это жизнь! Подробней
Болить вухо?
Болить вухо? Швидка допомога за 5 хвилин. Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Top