Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 5 мл во флак.-кап.

Цены в аптеках

Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 5 мл во флак.-кап.

Склад

діюча речовина: левофлоксацин;

1 мл крапель очних містить 5 мг левофлоксацину у вигляді левофлоксацину напівгідрату;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію хлорид, кислота хлористоводнева концентрована, натрію гідроксид, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Краплі очні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, від світло-жовтого до світло-зеленувато-жовтого кольору розчин, практично вільний від видимих механічних часток.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються в офтальмології. Левофлоксацин. Код АТХ S01A Е05.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Левофлоксацин є L-ізомером рацемічної лікарської речовини офлоксацину. Антибактеріальну дію має переважно L-ізомер офлоксацину.

Механізм дії.

Левофлоксацин − це антибактеріальний засіб групи фторхінолонів, який пригнічує активність бактеріальних топоізомераз II типу − ДНК-гірази та топоізомерази IV. Дія левофлоксацину в грамнегативних бактеріях спрямована переважно на ДНК-гіразу, а в грампозитивних бактеріях на топоізомеразу IV.

Механізми виникнення резистентності.

Існують два основні механізми виникнення резистентності бактерій до левофлоксацину, а саме: зниження концентрації препарату всередині бактеріальної клітини або зміни в наборі ферментів, проти яких спрямована дія препарату. Такі зміни виникають внаслідок мутацій у хромосомальних генах, які кодують ДНК-гіразу (gyrA та gyrB) та топоізомеразу IV (parC та parE; grlA та grlB у Staphylococcus aureus). Причинами виникнення резистентності через зниження концентрації препарату всередині бактеріальної клітини є зміни поринів зовнішньої мембрани (OmpF), що зменшує можливість проникнення фторхінолонів всередину грам- негативних бактерій, або насоси, які сприяють відтоку речовин. Резистентність через відтік речовин описана у пневмококів (PmrA), стафілококів (NorA), анаеробних та грамнегативних бактерій. Нарешті, повідомляється про резистентність до хінолонів через плазму крові (яка визначається геном qnr) у Klebsiella pneumoniae та E. coli.

Перехресна резистентність.

Можливе виникнення перехресної резистентності між фторхінолонами. Одиничні мутації у результаті не спричиняють клінічної резистентності, але множинні мутації зазвичай дійсно спричиняють клінічну резистентність до всіх лікарських засобів класу фторхінолонів. Зміни поринів зовнішньої мембрани та системи відтоку речовин можуть мати широку специфічність субстрату, бути спрямовані проти кількох класів антибактеріальних засобів і призвести до виникнення множинної резистентності.

Граничні значення.

Граничні значення MIC (мінімальної пригнічуючої концентрації), які відділяють чутливі та помірно резистентні організми від резистентних згідно з граничним значенням EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – Європейський Комітет з Тестування Чутливості до Антимікробних Препаратів), такі:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A, B, C, G:

чутливі ≤ 1мг/л, резистентні > 2мг/л;

Streptococcus pneumoniae: чутливі ≤ 2 мг/л, резистентні > 2мг/л;

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: чутливі ≤ 1мг/л, резистентні > 1мг/л.

Решта патогенних мікроорганізмів: чутливі ≤ 1мг/л, резистентні > 2мг/л.

Спектр антибактеріальної дії.

Поширеність набутої резистентності в окремих видів може варіювати в різних географічних точках та в часі, тому бажано мати місцеву інформацію щодо резистентності, особливо в ході лікування тяжких інфекцій. Отже, представлена інформація надає лише приблизні керівні вказівки та рекомендації щодо можливої чутливості мікроорганізмів до левофлоксацину. Якщо поширеність резистентності на місці є такою, що застосування лікарського препарату проти, принаймні, деяких видів інфекцій є сумнівним, у разі необхідності слід звернутися до фахівця.

У наведеній нижче таблиці представлені тільки ті види бактерій, які зазвичай спричиняють зовнішні інфекційні захворювання очей, такі як кон’юнктивіт.

Спектр антибактеріальної дії – категорії чутливості та характеристики резистентності згідно з вимогами EUCAST.

Категорія I: поширені чутливі види
Аеробні грампозитивні мікроорганізми
Staphylococcus aureus (MSSA)*
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Viridans group streptococci
Аеробні грамнегативні мікроорганізми
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Pseudomonas aeruginosa
(Ізоляти з громадських місць)
Інші мікроорганізми
Chlamydia trachomatis
(При лікуванні пацієнтів із хламідійним кон’юнктивітом слід одночасно проводити системне антимікробне лікування)
Категорія II: види, для яких набута резистентність може створювати проблему
Аеробні грампозитивні мікроорганізми
Staphylococcus aureus (MRSA)**
Staphylococcus epidermidis
Аеробні грамнегативні мікроорганізми
Pseudomonas aeruginosa
(Ізоляти з лікарень)

* MSSA = штами Staphylococcus aureus, чутливі до метициліну.

** MRSA = штами Staphylococcus aureus, резистентні до метициліну.

Дані з резистентності, представлені у таблиці, базуються на результатах багатоцентро­во­го наглядового дослідження (офтальмологічне дослідження) з поширеності резистентності серед ізолятів бактерій, отриманих від пацієнтів із очними інфекціями в Німеччині, червень – листопад 2004 року.

Мікроорганізми класифікували як чутливі до левофлоксацину на підставі чутливості, визначеної in vitro, та концентрацій у плазмі крові після системної терапії. При місцевому застосуванні були досягнуті більш високі максимальні концентрації, ніж у плазмі крові. Проте невідомо, чи може кінетика препарату після місцевого закапування в око змінити антибактеріальну дію левофлоксацину і яким чином.

Пацієнти дитячого віку.

Фармакодинамічні властивості однакові у дорослих та дітей віком від 1 року.

Фармакокінетика.

Після закапування в очі левофлоксацин добре зберігається у слізній плівці.

У ході дослідження здорових добровольців середні концентрації левофлоксацину у слізній плівці, виміряні через 4 і 6 годин після місцевого дозування, становили 17,0 і 6,6 мкг/мл відповідно. Через 4 години після введення дози у п’яти з шести досліджуваних добровольців концентрації становили 2 мкг/мл або вище. У чотирьох із шести досліджуваних добровольців ця концентрація спостерігалась і через 6 годин після введення дози.

Концентрацію левофлоксацину в плазмі крові вимірювали у 15 здорових дорослих добровольців у різні моменти часу впродовж 15-денного курсу лікування препаратом. Середня концентрація левофлоксацину в плазмі крові через 1 годину після застосування дози варіювала від 0,86 нг/мл у день 1-й до 2,05 нг/мл у день 15-й. Найвища максимальна концентрація левофлоксацину − 2,25 нг/мл − була зафіксована у день 4-й після 2 днів застосування дози кожні 2 години (загалом 8 доз на добу). Максимальні концентрації левофлоксацину збільшилися від 0,94 нг/мл у день 1-й до 2,15 нг/мл у день 15-й, що у 1000 разів менше, ніж концентрації, про які повідомлялося після застосування стандартних пероральних доз левофлоксацину.

Концентрації левофлоксацину в плазмі крові, що були досягнуті після застосування препарату в уражене око, невідомі.

Показання

Місцеве лікування зовнішніх бактеріальних очних інфекцій у пацієнтів від 1 року, спричинених мікроорганізмами, чутливими до левофлоксацину.

Протипоказання

Гіперчутливість до активної речовини левофлоксацину, підвищена чутливість до інших хінолонів, або до будь-якого з компонентів препарату.

Пацієнти віком до 1 року.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не проводилися спеціальні дослідження щодо взаємодії цього препарату з іншими ліками.

Тим не менш, системне застосування деяких хінолонів, продемонструвало збільшення плазмової концентрації теофіліну, інтрерферування метаболізму кофеїну, посилювання впливу перорального антикоагулянту варфарину і його похідних, а також асоціювався з тимчасовим збільшенням креатиніну в сироватці крові у пацієнтів, які одночасно отримують системний циклоспорин.

Оскільки максимальні концентрації левофлоксацину в плазмі крові після закапування в очі щонайменше у 1000 разів менші за ті, що спостерігалися після стандартних пероральних доз, тому взаємодії, зазначені для системного застосування, навряд чи будуть клінічно значущими при застосуванні очних крапель Офтаквікс®.

При паралельному застосуванні різних місцевих очних лікарських засобів інтервал між закапуваннями має становити щонайменше 15 хвилин.

Пацієнти дитячого віку.

Ніякі дослідження щодо взаємодії лікарських препаратів не проводилися.

Особливості застосування.

Препарат не можна вводити під кон’юнктиву. Розчин не слід вводити безпосередньо у передній відділ ока.

Системні фторхінолони пов’язані з серьойзними та інколи зі смертельним результатом алергічними (анафілактичними) реакціями, навіть після застосування однократної дози.

Деякі реакції супроводжувались серцево-судинною недостатністю, втратою свідомості, ангіоневротичним набряком (у тому числі гортані, глотки або набряком обличчя), обструкції дихальних шляхів, диспное, кропив’янкою та свербежем.

При появі алергічної реакції на левофлоксацин, застосування препарату слід припинити.

Як і у випадку з протиінфекційними лікарськими засобами, тривале застосування може призвести в результаті до надмірного розмноження нечутливих мікроорганізмів, у тому числі грибів. При погіршенні стану пацієнта через інфекцію або відсутності клінічного покращення впродовж відповідного періоду часу, слід припинити застосування препарату та розпочати альтеративний метод лікування.

За клінічними показаннями хворого слід провести обстеження з використанням збільшувальних приладів, таких як, наприклад, біомікроскопія із застосуванням щілинної лампи та, при потребі, фарбування флуоресцеїном.

Застосування у пацієнтів літнього віку.

Немає необхідності коригувати дозу для пацієнтів літнього віку.

Контактні лінзи.

Пацієнтам із бактеріальною зовнішньою очною інфекцією не слід носити контактні лінзи. Очні краплі містять консервант бензалконію хлорид, що може спричинити подразнення очей.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність.

Немає достатніх даних про використання левофлоксацину у вагітних жінок. Дослідження на тваринах не свідчать про прямий або непрямий шкідливий вплив на репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий. Очні краплі Офтаквікс® 5 мг/мл слід використовувати в період вагітності тільки, якщо очікувана користь для матері виправдовує потенційний ризик для плода.

Годування груддю.

Левофлоксацин проникає у материнське молоко. Однак не передбачається ніякого впливу на дитину, що знаходиться на грудному годуванні, при терапевтичних дозах препарату Офтаквікс®. Очні краплі Офтаквікс® слід використовувати в період годування груддю тільки, якщо очікувана користь для матері виправдовує потенційний ризик для немовляти.

Здатність до запліднення.

Левофлоксацин не спричиняв зниження здатності до запліднення щурів при експозиціях, що значно перевищують максимальний вплив на людину після офтальмологічного застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Офтаквікс® чинить незначний вплив на здатність керувати транспортним засобом і використовувати різні механізми.

Якщо спостерігається будь-який тимчасовий вплив на зір, пацієнту необхідно зачекати, доки зір проясниться, перед тим, як керувати автомобілем або використовувати механізми.

Спосіб застосування та дози

По 1-2 краплі в уражене(-ні) око (очі) кожні 2 години до 8 разів на добу, відразу після пробудження впродовж перших 2 днів, потім − 4 рази на добу з 3-го по 5-й день.

Для запобігання забрудненню кінчика піпетки та розчину, кінчик піпетки не повинен контактувати з повіками або оточуючими ділянками ока.

Тривалість лікування залежить від тяжкості розладу, а також від клінічного та бактеріологічного перебігу хвороби. Зазвичай термін лікування становить 5 днів.

При паралельному застосуванні різних місцевих очних лікарських засобів, інтервал між закапуваннями має становити щонайменше 15 хвилин.

Безпека й ефективність лікування виразки рогівки та офтальмії новонароджених не встановлені.

Спосіб застосування.

Офтальмологічне застосування.

Діти.

Дози препарату для таких пацієнтів подібні тим, що застосовуються для дорослих і дітей віком від 1 року.

Безпека та ефективність препарату Офтаквікс у дітей віком від 1 року встановлені.

Безпека та ефективність препарату Офтаквікс® у дітей віком до 1 року ще не встановлені. Немає відповідних даних.

Передозування

Загальна кількість левофлоксацину у флаконі очних крапель занадто мала, щоб спричинити токсичні ефекти після випадкового перорального застосування. Якщо необхідно, пацієнта слід клінічно обстежити та вжити підтримуючих заходів. Після місцевого передозування препарату очі необхідно промити чистою водою кімнатної температури.

Пацієнти дитячого віку.

Вживання заходів у випадку передозування подібне до тих, що вживаються у дорослих і дітей віком від 1 року.

Побічні реакції

Приблизно у 10 % пацієнтів можна очікувати побічні реакції. Ці реакції зазвичай слабкі або помірні, є тимчасовими, в основному обмежуються ділянкою ока.

Оскільки препарат містить бензалконію хлорид, активна речовина цього консерванту може спричинити контактну екзему та/або подразнення.

Нижче наведені побічні реакції визначені, як точно, ймовірно або можливо пов’язані з лікуванням, про які повідомлялося у ході клінічних досліджень та післяреєстраційного нагляду.

З боку імунної системи.

Рідкісні (>1/10000, <1/1000): екстраокулярні очні алергічні реакції, у тому числі висипання на шкірі.

Дуже рідкісні (< 1/10000), невідомі (не можна оцінити виходячи з існуючих даних): анафілаксія.

З боку нервової системи.

Непоширені (>1/1000, <1/100): головний біль.

З боку органів зору.

Поширені (>1/100, <1/10): печіння в очах, послаблення зору та поява тяжів слизу.

Непоширені (>1/1000, <1/100): матування повік, хемоз, папілярна реакція кон’юнктиви, набряк повік, дискомфорт в очах, відчуття стороннього тіла, свербіж в очах, біль в очах, кон’юнктивальна інфекція, кон’юнктивальні фолікули, сухість очей, еритема повік та фотофобія.

Відкладення на рогівці у ході клінічних досліджень не спостерігалися.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння.

Непоширені (>1/1000, <1/100): риніт, фарінгіт.

Дуже рідкісні (<1/10000), невідомі (не можна оцінити виходячи з існуючих даних): набряк гортані.

Порушення  загального характеру та стани, пов’язані з місцем введення

Дуже рідкісні (<1/10000), невідомі (не можна оцінити виходячи з існуючих даних): лихоманка.

Пацієнти дитячого віку.

Частоту, тип і тяжкість побічних реакцій у дітей можна очікувати подібними до тих, що виникають у дорослих.

Термін придатності

3 роки.

Відкритий флакон слід використати впродовж 1 місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 мл у флаконі з крапельницею. По 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Сантен АТ/ Santen Oy.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Нііттихаанкату 20, 33720 Тампере, Фінляндія/ Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland.
Дата последнего обновления: 04.08.2015
Инструкция по применению Офтаквикс, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Офтаквикс, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Офтаквикс с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Форма выпуска капли
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/3755/01/01 от 15.07.2015 (приказ 432(2))
АТХ-классификация S01AE05 - Левофлоксацин
Действующие вещества левофлоксацин
Производитель Сантен АО, Финляндия
Взрослые Разрешено
Дети с 1-го года
Беременные Запрещено
Кормящие мамы Запрещено
Аллергики с осторожностью
Диабетики Разрешено
Водители с осторожностью, возможно временное нарушение зрения

Найдено 3270 аптек

Аптека №22
Мерефа, ул.Игоря Савченко 18
Офтаквікс® краплі оч., 5 мг/мл по 5 мл у флак.-крап.
Сантен
от 164,74
Аптека @
Красноград, ул.Полтавская 91
Офтаквикс® капли глаз., 5 мг/мл по 5 мл во флак-кап.
Сантен АТ, Фінляндія
от 164,84
Витамин
Киев, пр.Воссоединения 5
Офтаквікс краплі оч. 5мг/мл фл. 5мл
Santen
есть
Домашняя аптека
Кривой Рог, пр.Южный 30
Офтаквикс кап глаз 5мг/мл 5мл |
SANTEN
есть
Аптека интернет цен
Запорожье, пр.Соборный 149
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 164,28
Фармасити
Киев, ул.Верховинная 6А
Офтаквикс кап. глаз. 0,5% фл.-капельн. 5 мл №1
Santen (Финляндия)
от 167,48
Аптека 911
Харьков, ул.Академика Вальтера 6А
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Народная аптека №5
Запорожье, ул.Ладожская 9
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 148,29
Аптека Ласкава
Киев, ул.Киквидзе 1/2
Офтаквікс краплі очні 5мг/мл по 5мл
Сантен
от 172,33
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Бекетова 21
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Аптека 911
Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев 108
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Аптечный супермаркет "Элитфарм"
Запорожье, бул.Шевченко 16
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 154,86
ХМПА
Виньковцы, ул.Октябрьская 13/2
Офтаквікс оч. краплі 0.5% 5мг/мл 5мл
SANTEN OY/ФИНЛЯНДИЯ
от 155,90
Досвід Довіра Допомога
Харьков, пр.Александровский 140
Офтаквикс гл.капли 5мг/мл 5мл
Santen OY/Ursapharm
от 154,63
Аптека Рецепти Здоров'я
Вышгород, пр.Мазепы 8
Офтаквикс гл капли 5мл 0,5%
Сантэн
от 182,75
Народная аптека
Вольнянск, ул.Соборная 6 А
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 158,36
Витамин
Бородянка, ул.Ленина 337
Офтаквікс краплі оч. 5мг/мл фл. 5мл
Santen
есть
Домашняя аптека
Днепр, пр.Ивана Мазепы 51Б
Офтаквикс кап глаз 5мг/мл 5мл |
SANTEN
есть
Аптека интернет цен
Запорожье, ул.Счастливая 3 (Левое крыло дома)
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 150,23
Аптека Гелиантус
Киев, ул.Братиславская 3 (Аптечный пункт2)
Офтаквикс гл.капли 5мл
Сантэн
от 176,40
Линда-Фарм
Днепр, ул.Космическая 13
Офтаквикс глазные капли 0,5% 5мг мл,по 5мл
Santen (Финляндия)
от 157,70
Досвід Довіра Допомога
Харьков, ул.Евгения Котляра 8/10А
Офтаквикс гл.капли 5мг/мл 5мл
Santen OY/Ursapharm
от 156,24
Аптека низькі ціни №1
Харьков, ул.Отакара Яроша 21
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Аптека оптовых цен
Харьков, пр.Московский 124А
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Аптека 911
Харьков, ул.Академика Павлова 160к
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Полимед
Одесса, ул.Люстдорфская дорога 31
Офтаквикс капли глаз. 0,5% 5мл
SANTEN OY
от 167,07
Аптека Рецепты здоровья
Киев, ул.Даниила Щербаковского 56/7
Офтаквикс гл капли 5мл 0,5%
Сантэн
от 176,52
Аптека №2 "Исток-Плюс"
Запорожье, ул.Украинская 42
Офтаквикс гл. капли 5мл
Сантен Ои
от 173,85
Аптека Столица
Киев, ул.Братиславская 3 (БСП, Приемное отделение)
Офтаквикс капли глазн.5мл фл.-капельница
Santen
от 177,50
Аптека №101 КП Фармация
Киев, пр.Соборности 6
Офтаквікс 5 мг/мл 5 мл краплі очні фл.-крап.
Сантен
от 160,03
Країна здоров'я
Киев, ул.Елизаветы Чавдар 18
Офтаквикс капли глазные 5мл
Сантен
от 164,60
Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14
Офтаквикс глазные капли 0,5% 5мг мл,по 5мл
Santen (Финляндия)
от 155,30
D.S.
Киев, ул.Елены Пчелки 6А
Офтаквікс очні краплі 5 мл
Сантен Фінляндія
от 175,33
Народная аптека
Мелитополь, ул.Университетская 4
Офтаквикс к-ли глазные 5 мг/мл 5 мл
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 152,89
Аптека 75 КП Фармация
Киев, пр.Победы 104
Офтаквікс 5 мг/мл 5 мл краплі очні фл.-крап.
Сантен
есть
Мировая аптека
Киев, бул.Чоколовский 1А
Офтаквикс кап. глаз. 0,5% фл.-капельн. 5 мл
Santen (Финляндия)
есть
АПТЕКА «3і»
Львов, ул.Стрыйская 76-А (2)
Офтаквiкс 5мг/мл 5мл фл-кр.очнi краплi
Сантен, Фiнляндiя
от 171,95
АПТЕКА «3і»
Львов, ул.Научная 47
Офтаквiкс 5мг/мл 5мл фл-кр.очнi краплi
Сантен, Фiнляндiя
от 161,36
Витамин
Киев, ул.Маршала Тимошенко 14А
Офтаквікс краплі оч. 5мг/мл фл. 5мл
Santen
есть
Аптека НЦ
Харьков, ул.Кольцевая дорога 4А
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 145,11
Аптека НЦ
Киев, пр.Свободы 17
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 144,67
Аптека НЦ
Киев, ул.Бориспольская 9
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 145,12
Аптека НЦ
Киев, пр.Науки 42/1
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 145,54
Аптека НЦ
Киев, ул.Иорданская 20
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 144,92
Аптека НЦ
Киев, пр.Владимира Маяковского 68
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 143,74
Аптека НЦ
Киев, ул.Раисы Окипной 4
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 143,67
Аптека НЦ
Киев, ул.Елены Телиги 11
Офтаквикс кап. глаз. 5 мг/мл фл. с капельницей 5 мл №1
Сантен Ат Финляндия
от 145,57
Аптека оптовых цен
Киев, ш.Харьковское 166 (пом.3)
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Амвросия Бучмы 2А
Офтаквикс кап. глаз. 5мг/мл фл. 5мл
САНТЕН АТ
от 140,06
Домашняя аптека
Днепр, ул.Героев Сталинграда 119
Офтаквикс кап глаз 5мг/мл 5мл |
SANTEN
есть

Рекомендуем посмотреть

Сигницеф капли глаз. 0.5 % по 5 мл во флак.-кап.
Сигницеф
капли
Сентисс Фарма Пвт. Лтд, Индия
Цены в аптеках
Тайгерон таблетки, п/о по 500 мг №10
Тайгерон раствор д/инф. 500 мг/100 мл по 100 мл во флак.
Тайгерон таблетки, п/о по 750 мг №5
Тайгерон таблетки, п/о по 500 мг №5
Тайгерон
таблетки, раствор
2 производителя
Цены в аптеках
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 500 мг №5
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 250 мг №5
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 500 мг №10 (5х2)
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 250 мг №10 (5х2)
Левомак
таблетки
Маклеодс Фармасьютикалс Лтд, Индия
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 5 мл во флак.-кап.
Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 0.3 мл №10 в тюб.-кап.
Офтаквикс
капли
Сантен АО, Финляндия
Цены в аптеках

Новинки

Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Болить вухо?
Болить вухо? Швидка допомога за 5 хвилин. Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Вы беременны?
Вы беременны? Цель будущей мамы - родить здорового ребенка! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Живите на полную, потому что движение - это жизнь! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Top