Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 0.3 мл №10 в тюб.-кап.

Цены в аптеках

Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 0.3 мл №10 в тюб.-кап.

Склад

діюча речовина: 1 мл крапель очних містить левофлоксацину напівгідрат 5,12 мг еквівалентно 5 мг левофлоксацину;

допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид, вода для ін’єкцій;

1 тюбик-крапельниця (0,3 мл) містить 1,5 мг левофлоксацину.

Лікарська форма

Краплі очні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, від світло-жовтого до зеленувато-жовтого кольору розчин, практично вільний від видимих механічних включень.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються в офтальмології. Левофлоксацин.

Код АТХ S01A E05.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Левофлоксацин є L-ізомером рацемічної лікарської речовини офлоксацину. Антибактеріальну дію має переважно L-ізомер офлоксацину.

Механізм дії

Левофлоксацин ̶ антибактеріальний засіб з групи фторохінолонів, пригнічує активність бактеріальних топоізомераз II типу ̶ ДНК-гіраз та топоізомераз IV. Дія левофлоксацину у грамнегативних бактерій спрямована переважно на ДНК-гіразу, а у грампозитивних бактерій – на топоізомеразу IV.

Механізм виникнення резистентності

Існують два основні механізми виникнення резистентності бактерій до левофлоксацину: зниження концентрації препарату всередині бактеріальної клітини або зміни в наборі ферментів, проти яких спрямована дія препарату. Такі зміни виникають унаслідок мутацій у хромосомальних генах, які кодують ДНК-гіразу (gyrA and gyrB) та топоізомеразу IV (parC та parE; grlA та grlB у Staphylococcus aureus). Причинами виникнення резистентності через зниження концентрації препарату всередині бактеріальної клітини є зміни поринів зовнішньої мембрани (OmpF), що зменшує можливість проникнення фторохінолонів всередину грам- негативних бактерій, або насоси, що сприяють відтоку речовин. Резистентність через відтік речовин описана у пневмококів (PmrA), стафілококів (NorA), анаеробних та грамнегативних бактерій. Повідомляється про резистентність до хінолонів через плазму крові (що визначається геном qnr) у Klebsiella pneumoniae та E. coli.

Перехресна резистентність

Можливе виникнення перехресної резистентності між фторохінолонами. Одинична мутація не спричиняє клінічної резистентності, але множинні мутації зазвичай спричиняють клінічну резистентність до всіх лікарських засобів класу фторохінолонів. Зміни поринів зовнішньої мембрани та системи відтоку речовин можуть мати широку специфічність до субстратів, можуть бути спрямовані проти кількох класів протибактеріальних засобів і призвести до виникнення множинної резистентності.

Контрольні точки

Контрольні точки мінімальної пригнічуючої концентрації, що відділяють чутливі організми, та організми з проміжною чутливістю від резистентних мають такі значення:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G: чутливі ≤ 1 мг/л, резистентні  > 2мг/л;

Streptococcus pneumoniae: чутливі ≤ 2 мг/л, резистентні > 2 мг/л;

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: чутливі ≤ 1 мг/л, резистентні > 1 мг/л.

Решта патогенних мікроорганізмів: чутливі ≤ 1 мг/л, резистентні > 2 мг/л.

Спектр антибактеріальної дії

Поширеність набутої резистентності в окремих видів може варіювати у різних географічних точках та в часі, тому бажано мати місцеву інформацію щодо резистентності, особливо під час лікування тяжких інфекцій.

Невідомо, чи може кінетика препарату після місцевого застосування в око змінити антибактеріальну дію левофлоксацину і яким чином.

Таким чином, представлена інформація надає лише приблизні керівні вказівки та рекомендації щодо можливої чутливості або відсутньої чутливості мікроорганізмів до левофлоксацину. Якщо поширеність резистентності на місці є такою, що застосування лікарського препарату проти принаймні деяких видів інфекцій є сумнівним, у разі необхідності слід звернутися за консультацією до фахівця.

У наведеній нижче таблиці представлені тільки ті види бактерій, що зазвичай спричиняють зовнішні інфекційні захворювання очей, такі як кон’юнктивіт.

Спектр антибактеріальної дії – категорії чутливості та характеристики резистентності згідно з вимогами EUCAST.

Категорія I: поширені чутливі види
Аеробні грампозитивні мікроорганізми
Staphylococcus aureus (MSSA)* – золотистий стафілокок
Streptococcus pneumoniae – стрептокок пневмонії
Streptococcus pyogenes – піогенний стрептокок
Viridans group streptococci – стрептококи групи віріданс
Аеробні грамнегативні мікроорганізми
Escherichia coli – кишкова паличка
Haemophilus influenzae – гемофільна паличка, паличка інфлюенци
Moraxella catarrhalis – мораксела катараліс
Pseudomonas aeruginosa – синьогнійна паличка
(Ізоляти з громадських місць)
Інші мікроорганізми
Chlamydia trachomatis – хламідія трахоматіс
(При лікуванні пацієнтів із хламідійним кон’юнктивітом слід одночасно проводити системне антимікробне лікування)
Категорія II: види, для яких набута резистентність може створювати проблему
Аеробні грампозитивні мікроорганізми
Staphylococcus aureus (MRSA)** –золотистий стафілокок
Staphylococcus epidermidis – епідермальний стафілокок
Аеробні грамнегативні мікроорганізми
Pseudomonas aeruginosa – синьогнійна паличка
(Ізоляти з лікарень)

* MSSA = штами Staphylococcus aureus (золотистого стафілококу), чутливі до метициліну

** MRSA = штами Staphylococcus aureus (золотистого стафілококу), резистентні до метициліну

Дані з резистентності, зазначені у таблиці, базуються на результатах багатоцентро­во­го наглядового дослідження (офтальмологічне дослідження) з поширеності резистентності серед ізолятів бактерій, отриманих від пацієнтів з очними інфекціями в Німеччині, червень – листопад 2004 року.

Мікроорганізми класифікували як чутливі до левофлоксацину на підставі чутливості, визначеної in vitro, та концентрацій у плазмі крові після системної терапії. При місцевому застосуванні були досягнуті більш високі максимальні концентрації, ніж у плазмі крові. Проте невідомо, чи може кінетика препарату після місцевого закапування в око змінити антибактеріальну дію левофлоксацину, і яким чином.

Діти

Фармакодинамічні властивості однакові у дорослих та дітей віком від 1 року.

Фармакокінетика.

Після застосування левофлоксацин добре зберігається у слізній плівці. 

Середні концентрації левофлоксацину у слізній плівці, виміряні через 4 і 6 годин після місцевого дозування, становили 17 і 6,6 мкг/мл відповідно. Через 4 години після введення дози у п’яти з шести досліджуваних добровольців концентрації становили 2 мкг/мл і вище; у чотирьох із шести досліджуваних добровольців ця концентрація спостерігалася і через 6 годин після введення дози.

Концентрацію левофлоксацину у плазмі крові вимірювали у 15 здорових добровольців у різні моменти часу протягом 15-денного курсу застосування препарату. Середня концентрація левофлоксацину у плазмі крові через 1 годину після застосування дози варіювалася від 0,86 нг/мл у 1-й день до 2,05 нг/мл на 15-й день. Найвищу максимальну концентрацію левофлоксацину – 2,25 нг/мл – було зафіксовано на 4-й день після 2 днів прийому кожні 2 години (загалом 8 доз на добу).

Максимальні концентрації левофлоксацину зростали від 0,94 нг/мл у 1-й день до 2,15 нг/мл на 15-й день, що у 1000 разів менше, ніж повідомлені концентрації після стандартних доз при прийомі левофлоксацину внутрішньо.

Концентрація левофлоксацину у плазмі крові після застосування в уражене око поки що невідома.

Показання

Місцеве лікування бактеріальних зовнішніх очних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, чутливими до левофлоксацину.

Протипоказання

Гіперчутливість до активної речовини левофлоксацину, на інші хіноліни або до будь-якого іншого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не проводили спеціальних досліджень щодо взаємодії цього препарату з іншими ліками.

Тим не менше, системне застосування деяких хінолонів продемонструвало збільшення плазмової концентрації теофіліну, інтрерферування метаболізму кофеїну, посилювання впливу перорального антикоагулянту варфарину і його похідних, а також асоціювався з тимчасовим збільшенням креатиніну в сироватці крові у пацієнтів, які одночасно отримують системний циклоспорин.

Оскільки максимальні концентрації левофлоксацину у плазмі крові після закапування в очі щонайменше у 1000 разів менші за ті, що спостерігалися після стандартних пероральних доз, тому взаємодії, зазначені для системного застосування, навряд чи будуть клінічно значущими при застосуванні очних крапель Офтаквікс®.

При паралельному застосуванні різних місцевих очних лікарських засобів інтервал між закапуваннями має становити щонайменше 15 хвилин.

Пацієнти дитячого віку.

Ніяких досліджень щодо взаємодії лікарських препаратів не проводили.

 Особливості застосування.

Препарат не можна вводити під кон’юнктиву. Розчин не слід вводити безпосередньо у передній відділ ока.

Системні фторхінолони пов’язані з серйозними та інколи з летальним результатом, алергічними (анафілактичними) реакціями, навіть після застосування однократної дози.

Деякі реакції супроводжувалися серцево-судинною недостатністю, втратою свідомості, ангіоневротичним набряком (у тому числі гортані, глотки або набряком обличчя), обструкції дихальних шляхів, диспное, кропив’янкою та свербежем.

При появі алергічної реакції на левофлоксацин застосування препарату слід припинити.

Як і у випадку з протиінфекційними лікарськими засобами, тривале застосування може призвести в результаті до надмірного розмноження нечутливих мікроорганізмів, у тому числі грибів. При погіршенні стану пацієнта через інфекцію або відсутності клінічного покращення впродовж відповідного періоду часу, слід припинити застосування препарату та розпочати альтеративний метод лікування.

За клінічними показаннями хворого слід провести обстеження з використанням збільшувальних приладів, таких як, наприклад, біомікроскопія із застосуванням щілинної лампи та, у разі потреби, фарбування флуоресцеїном.

Застосування пацієнтам літнього віку.

Немає необхідності коригувати дозування для пацієнтів літнього віку.

Контактні лінзи.

Пацієнтам із бактеріальною зовнішньою очною інфекцією не слід носити контактні лінзи.

Діти.

Особливі застереження та запобіжні заходи при використанні однакові для дорослих і дітей віком від 1 року.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність.

Відповідних даних щодо застосування левофлоксацину у період вагітності немає. Досліди на тваринах є недостатніми щодо впливу на перебіг вагітності та розвиток плода та ембріона, пологів та постнатального розвитку. Можливий ризик для людини невідомий. Препарат слід застосовувати у період вагітності лише у випадку, якщо потенційна користь для матері переважає можливий ризик для плода.

Гоування груддю.

Левофлоксацин проникає у грудне молоко. Проте у терапевтичних дозах Офтаквікс® не впливає на дитину. Очні краплі Офтаквікс® у період годування груддю слід застосовувати лише у випадку, якщо потенційна користь переважає можливий ризик для дитини.

Фертільність

Левофлоксацин не спричиняє погіршення фертильності щурів при експозиції, що значно перевищує максимальний вплив на людину після застосування в очі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Офтаквікс® чинить незначний вплив на здатність керувати транспортним засобом і використовувати різні механізми.

Якщо спостерігається будь-який тимчасовий вплив на зір, пацієнту необхідно зачекати, поки зір проясниться перед тим, як керувати автомобілем або використовувати механізми.

Спосіб застосування та дози

Офтальмологічне застосування. Для одноразового використання.

По 1-2 краплі в уражене око (очі) кожні 2 години до 8 разів на добу протягом перших двох днів після пробудження, а потім 4 рази на добу з 3-го по 5-й день.

Тривалість лікування залежить від тяжкості гостроти розладу і від клінічного та бактеріологічного перебігу хвороби. Зазвичай термін лікування становить 5 днів.

Для запобігання забрудненню піпетки та розчину край піпетки не повинен контактувати з повіками або навколишньою ділянкою ока.

Вміст тюбика-капельниці є достатнім для закапування обох очей.

Краплі очні слід використати одразу ж після відкриття тюбик-капельниці.

Використаний тюбик-капельницю слід викинути.

Діти.

Безпека та ефективність лікування виразки рогівки та офтальмії новонароджених не встановлені. Препарат не можна призначати дітям віком до 1 року.

Передозування

Кількість левофлоксацину у флаконі крапель очних занадто мала, щоб спричиняти токсичні ефекти після випадкового прийому внутрішньо. Якщо необхідно, пацієнта слід клінічно обстежити та вжити підтримуючих заходів.

Після місцевого передозування препарату очі необхідно промити чистою водою кімнатної температури.

Діти.

Вживання заходів у випадку передозування подібне до таких, що вживаються для дорослих і дітей віком до 1 року.

Побічні реакції

Приблизно у 10 % пацієнтів можна очікувати побічні реакції. Ці реакції зазвичай слабкі або помірні, є тимчасовими і в основному обмежуються ділянкою ока.

Нижче наведені побічні реакції, визначені як точно, імовірно або можливо пов’язані з лікуванням, про які повідомлялося під час клінічних досліджень та післяреєстраційного застосування очних крапель, що містять левофлоксацин:

З боку імунної системи

Рідко (>1/10000 до <1/1000): реакції гіперчутлівості, включаючи зовнішні алергічні реакції, у тому числі висипання на шкірі.

Дуже рідко (< 1/10000), невідомо (не можна оцінити, виходячи з існуючих даних): анафілаксія, включаючі анафілактичні реакції та анафілактичний шок.

З боку нервової системи

Нечасто (>1/1000 до <1/100): головний біль.

З боку органу зору

Часто (>1/100 до <1/10): печіння в очах, послаблення зору та поява тяжів слизу.

Нечасто (>1/1000 до <1/100): матування повік, хемоз, папілярна реакція кон’юнктиви, блефарит із симптомами набряку та еритеми повік, дискомфорт в очах, свербіж в очах, біль в очах, кон’юнктивальна інфекція, гіперемія кон’юнктиви, кон’юнктивальні фолікули, сухість очей та фотофобія.

Дуже рідко (<1/10000), невідомо (не можна оцінити, виходячи з існуючих даних): подразнення ока, сльозотеча, гіперемія сльозової оболонки ока, поверховий точковий кератит.

Відкладення на рогівці під час клінічних досліджень не спостерігалися.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

Нечасто (>1/1000 до <1/100): риніт, фарингіт.

Дуже рідко (<1/10000), невідомо (не можна оцінити, виходячи з існуючих даних): набряк гортані.

Порушення  загального характеру та стани, пов’язані з місцем введення

Дуже рідкісно (<1/10000), невідомо (не можна оцінити, виходячи з існуючих даних): гарячка.

Діти.

Частоту, тип і тяжкість побічних реакцій у дітей можна очікувати подібними до тих, що виникають у дорослих.

Термін придатності

2 роки.

Після відкриття пакета з тюбик-крапельницями:

  • краплі очні слід використати протягом 3 місяців після розкриття пакета;
  • зберігати тюбик-крапельниці у пакеті для захисту від світла;
  • після однократного використання тюбик-крапельницю слід викинути разом із залишком.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 0,3 мл крапель очних у тюбик-крапельниці; по 10 тюбик-капельниць у пакеті із фольги. По 1 пакету з фольги у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Сантен АТ, Фінляндія/Santen Oy, Finland.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Нііттихаанкату, 20, 33720 Тампере, Фінляндія/Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland.
Дата последнего обновления: 20.05.2016
Инструкция по применению Офтаквикс, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Офтаквикс, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Офтаквикс с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Форма выпуска капли
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/11401/01/01 от 04.05.2016 (приказ 406(2))
АТХ-классификация S01AE05 - Левофлоксацин
Действующие вещества левофлоксацин
Производитель Сантен АО, Финляндия

Найдено 760 аптек

Ліки Полтавщини
Полтава, ул.Героев-Чернобыльцев 1
Офтаквикс кап. глаз. 5 мгмл фл. пэ с капельницей 0,3 мл №10 santen `(финляндия)
Santen
от 222,30
Аптека низкие цены №1
Херсон, пр.Ушакова 46
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Изюм, ул.Соборная 33/3
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Антоновка, ш.Вячеслава Черновола 30
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Киев, ул.Большая Васильковская 138
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека Оптовых Цен
Ржищев, ул.Соборная 23
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Новая Каховка, ул.Энтузиастов 5
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Харьков, ул.Космическая 25
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Славянск, пл.Привокзальная 6
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Новомиргород, ул.Соборности 103А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Киев, пр.Владимира Маяковского 75/2
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Кролевец, ул.Леси Украинки 2Б
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека від складу
Киев, пр.Владимира Маяковского 73А
Офтаквікс® крап. оч. 5 мг/мл тюбик-крапельн. 0,3 мл №10
Santen
от 218,30
Аптека низькі ціни №1
Лозовая, ул.Розы Люксембург 37
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Новопсков, ул.Украинская 118
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул.Московская 15В
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Валентиновская 31
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Полтава, ул.Чураевны 3/2
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Харьков, ул.Академика Павлова 323А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Першотравенск, ул.Чайковского 15/1
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Харьков, ул.Академика Павлова 120
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Нежин, пл.Гоголя 2А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Лисичанск, пр.Победы 149
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низькі ціни №1
Харьков, пр.Героев Сталинграда 27
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Токмак, ул.Гоголя 50
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Полтава, ул.Европейская 17
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Народная аптека
Запорожье, ул.Гудыменко 3
Офтаквикс к-ли глазн. 5 мг/мл 0,3 мл №10
Сантен Ои ФИНЛЯНДИЯ
от 202,67
Аптека 911
Харьков, ул.23-го Августа 43
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
ХМПА
Хмельницкий, ул.Проскуровская 70
Офтаквікс оч. краплі 0.5% 5мг/мл №10
САНТЕН АО/ФІНЛЯНДІЯ
от 213,60
Аптека оптовых цен
Ромны, бул.Московский 21/3
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Балаклея, ул.Октябрьская 41
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Героев Труда 13
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, пр.Науки 64
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев 83/26
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Харьков, ул.Ощепкова 3
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Дергачи, ул.Сумской шлях 155
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Харьков, пр.Александровский 81
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Славянск, ул.Генерала Батюка 31А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека Ласкава
Киев, ул.Анатолия Петрицкого 21
Офтаквікс краплі очні 5 мг/мл по 0,3 мл у крапельницях №10
Сантен
от 261,20
Аптека низкие цены №1
Винница, ул.Пирогова 49
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Шевченково, ул.Парковая 17/9
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека Дешево
Харьков, ул.Рождественская 29А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Полтавский Шлях 140А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека
Кривой Рог, ш.Днепровское 41
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Харьков, пр.Людвига Свободы 41
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Миргород, ул.Гоголя 98/6
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека 911
Купянск-Узловой, пл.Советская 5В
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, пр.Гагарина 167
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека оптовых цен
Киев, ул.Даниила Щербаковского 47А
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть
Аптека низкие цены №1
Лубны, пр.Владимирский 42/1
Офтаквикс г/к.0.3мл тюб-кап#10
САНТЕН АТ ФИНЛЯНДИЯ
есть

Рекомендуем посмотреть

Сигницеф капли глаз. 0.5 % по 5 мл во флак.-кап.
Сигницеф
капли
Сентисс Фарма Пвт. Лтд, Индия
Цены в аптеках
Тайгерон таблетки, п/о по 500 мг №10
Тайгерон раствор д/инф. 500 мг/100 мл по 100 мл во флак.
Тайгерон таблетки, п/о по 750 мг №5
Тайгерон таблетки, п/о по 500 мг №5
Тайгерон
таблетки, раствор
2 производителя
Цены в аптеках
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 500 мг №5
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 250 мг №5
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 500 мг №10 (5х2)
Левомак таблетки, п/плен. обол. по 250 мг №10 (5х2)
Левомак
таблетки
Маклеодс Фармасьютикалс Лтд, Индия
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 5 мл во флак.-кап.
Офтаквикс капли глаз. 5 мг/мл по 0.3 мл №10 в тюб.-кап.
Офтаквикс
капли
Сантен АО, Финляндия
Цены в аптеках

Новинки

Болить вухо?
Болить вухо? Швидка допомога за 5 хвилин. Подробней
Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Вы беременны?
Вы беременны? Цель будущей мамы - родить здорового ребенка! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Живите на полную, потому что движение - это жизнь! Подробней
Top