Париет инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Париет таблетки киш./раств. по 10 мг №14
Перевести на русский язык:
Перевести

Склад:

діюча речовина: рабепразол натрію;

1 таблетка містить 10 або 20 мг рабепразолу натрію, що відповідає 9,42 або 18,85 мг рабепразолу;

допоміжні речовини: маніт (Е 421); магнію оксид; гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена; гідроксипропілцелюлоза; магнію стеарат; етилцелюлоза; гіпромелози фталат; діацетильований моногліцерид; тальк; титану діоксид (Е 171); заліза оксид жовтий (Е 172) (для таблеток 20 мг); заліза оксид червоний (Е 172) (для таблеток 10 мг); віск карнаубський; чорнило Edible Ink Gray F6 (для таблеток 10 мг); чорнило Edible Ink Red A1 (для таблеток 20 мг).

Лікарська форма. Таблетки кишковорозчинні.

Основні фізико-хімічні властивості:

таблетки 10 мг: рожеві двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою з маркуванням «Є» і «241» чорним кольором на одній зі сторін;

таблетки 20 мг: світло-жовті двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою з маркуванням «Є» і «243» червоним кольором на одній зі сторін.

Фармакотерапевтична група. Інгібітори протонної помпи. Код АТХ А02В С04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Рабепразол натрію належить до класу антисекреторних сполук, заміщених бензимідазолів, не має антихолінергічних властивостей і не є антагоністом гістамінових Н2-рецепторів, але пригнічує секрецію шлункової кислоти шляхом специфічного пригнічення ферменту Н++-АТФ-ази на секреторній поверхні парієтальних клітин шлунка (кислотний, або протонний насос). Ефект є дозозалежним та призводить до інгібування як базального, так і стимульованого виділення кислоти, незалежно від подразника. Дослідження на тваринах показали, що після введення в організм рабепразол натрію швидко зникає як із плазми, так і зі слизової оболонки шлунка. Рабепразол натрію має слабколужні властивості, в усіх дозуваннях швидко абсорбується і концентрується у парієтальних клітинах. Рабепразол натрію перетворюється в активну сульфенамідну форму шляхом протонування і, таким чином, реагує з доступними залишками цистеїну протонної помпи.

Антисекреторна активність. Після перорального прийому 20 мг рабепразол натрію антисекреторний ефект спостерігається через 1 годину і досягає максимуму через 2-4 години. Ефект пригнічення базальної функції та стимулювання їжею секреції кислоти через 23 години після прийому першої дози рабепразолу натрію становив 69 та 82 % відповідно, а тривалість цього ефекту досягала 48 годин. Ефективність рабепразолу натрію щодо пригнічення секреції кислоти дещо посилюється у процесі щоденного прийому 1 таблетки, але стабільне пригнічення секреції досягається через 3 дні після початку прийому цього препарату. Після завершення прийому рабепразолу натрію секреторна активність нормалізується протягом 2-3 днів.

Зниження кислотності шлунка незалежно від будь-яких чинників, включаючи інгібітори протонної помпи, такі як рабепразол, збільшує кількість бактерій у шлунково-кишковому тракті. Лікування інгібіторами протонної помпи може збільшувати ризик шлунково-кишкових інфекцій, таких як Salmonella, Campylobacter та Clostridium difficile.

Вплив на концентрацію гастрину у сироватці крові. У ході клінічних випробувань пацієнти приймали 10 або 20 мг рабепразолу натрію 1 раз на добу протягом 43 місяців. У перші 2-8 тижнів терапії концентрація гастрину у сироватці крові збільшувалась, що відображало пригнічення секреції кислоти. Концентрації гастрину повертались до початкових рівнів, як правило, протягом 1-2 тижнів після припинення лікування.

Вивчення біоптатів дна та антрального відділу шлунка більш ніж у 500 пацієнтів, які отримували рабепразол або препарат порівняння протягом 8 тижнів, не виявило ніяких гістологічних змін, вираженого гастриту, збільшення частоти атрофічного гастриту, метаплазії кишечнику та розповсюдження інфекції Н. pylori. При проведенні тривалого лікування більш ніж 250 пацієнтів протягом 36 місяців не було виявлено жодних істотних змін у результатах зазначених аналізів.

Інші ефекти. На даний час немає даних щодо системних ефектів з боку центральної нервової системи (ЦНС), серцево-судинної і дихальної системи, спричинених прийомом рабепразолу натрію. Пероральний прийом 20 мг рабепразолу натрію на добу протягом 2 тижнів не впливав на функцію щитовидної залози, метаболізм вуглеводів, а також на концентрації у крові паратиреоїдного гормону, кортизону, естрогену, тестостерону, пролактину, холецистокініну, секретину, глюкагону, фолікулостимулюючого гормону (FSH), лютеїнізуючого гормону (LH), реніну, альдостерону та соматотропного гормону.

Дослідження з участю здорових добровольців показали відсутність клінічно значущих взаємодій між рабепразолом та амоксициліном.

Рабепразол не має негативного впливу на рівні у плазмі крові амоксициліну та кларитроміцину при одночасному застосуванні з метою ерадикації інфекції H. pylori у верхньому відділі шлунково-кишкового тракту.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Парієт® – таблетка рабепразолу натрію, вкрита кишковорозчинною оболонкою. Абсорбція рабепразолу натрію розпочинається лише після того, як таблетка минає шлунок. Рабепразол натрію швидко абсорбується з кишечнику. Пікові концентрації рабепразолу у плазмі досягаються приблизно через 3,5 години після прийому дози у 20 мг. Пікові концентрації у плазмі крові (Сmах) та AUC рабепразолу мають лінійний характер у діапазоні доз від 10 до 40 мг. Абсолютна біодоступність після перорального прийому 20 мг (порівняно з внутрішньовенним введенням) становить близько 52 % в основному – через метаболізм першого проходження. Крім того, біодоступність не збільшується при багаторазовому прийомі рабепразолу натрію. У здорових добровольців період напіввиведення з плазми крові становив приблизно 1 годину (від 0,7 до 1,5 години), а сумарний кліренс становить відповідно до оцінок 283±98 мл/хв.

Розподіл. У людини ступінь зв’язування рабепразолу натрію з білками плазми крові становить близько 97 %.

Метаболізм та екскреція. Як і інші представники класу інгібіторів протонної помпи, рабепразол метаболізується цитохромом Р450 (CYP450) печінкової системи метаболізму ліків. Дослідження in vitro з людськими печінковими мікросомами показали, що рабепразол натрію метаболізується ізоензимами CYP450 (CYP2C19 та CYP3A4). При очікуваному рівні у плазмі крові людини рабепразол не індукує і не пригнічує CYP3A4. Однак дослідження in vitro не можуть завжди бути екстрапольовані відносно ситуацій in vivo, ці результати показують, що взаємодія між рабепразолом та циклоспорином не очікується. У людини головними метаболітами, присутніми у плазмі крові, є тіоефір (М1) і карбонова кислота (М6), а другорядні метаболіти, присутні у низьких концентраціях, представлені сульфоном (М2), диметилтіоефіром (М4) і кон’югатом меркаптурової кислоти (М5). Незначну антисекреторну активність має тільки диметиловий метаболіт (МЗ), однак він не присутній у плазмі крові.

Після одноразового прийому 20 мг міченого 14С рабепразолу натрію, незміненого рабепразолу у сечі не виявляли. Приблизно 90 % вказаної дози елімінувалося з сечею переважно у вигляді двох метаболітів: кон’юганта меркаптурової кислоти (М5) та карбонової кислоти (М6), а також двох неідентифікованих метаболітів. Частина дози, що залишилась, була знайдена у калових масах.

Статеві особливості. Оскільки разова доза 20 мг рабепразолу натрію підібрана за масою тіла та зростом людини, статеві особливості не впливають на фармакокінетичні параметри.

Ниркова недостатність. У пацієнтів з термінальною хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на підтримуючому гемодіалізі (кліренс креатиніну <5 мл/хв/1,73 м2), розподіл рабепразолу натрію був дуже подібний до такого у здорових добровольців. AUC рабепразолу натрію та Сmах для таких пацієнтів були майже на 35 % підвищені порівняно з такими у здорових добровольців. Середнє значення періоду напіввиведення становить 0,82 години у здорових добровольців, 0,95 години у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, та 3,6 години у постдіалізних хворих. Кліренс лікарського засобу для пацієнтів з нирковою недостатністю, які перебувають на гемодіалізі, був приблизно вдвічі більшим, ніж у здорових добровольців.

Печінкова недостатність. Після прийому одноразової дози 20 мг рабепразолу натрію у пацієнтів з помірним хронічним ураженням печінки AUC збільшена вдвічі і спостерігалось 2-3 разове збільшення періоду напіввиведення рабепразолу порівняно з такими у здорових добровольців. Таким чином, при щоденному прийомі препарату у дозі 20 мг протягом 7 днів AUC повинно збільшуватися не менш ніж у 1,5 раза, а зміни пікових концентрацій у плазмі С,=х – до 1,2. Період напіввиведення у пацієнтів з ураженням печінки становив 12,3 години, порівняно з 2,1 годинами для здорових добровольців. Фармакодинамічна відповідь (рН-метрія шлункового вмісту) для двох груп пацієнтів була подібна за терапевтичними показниками.

Пацієнти літнього віку. У пацієнтів літнього віку елімінація рабепразолу натрію дещо знижена. Після 7 днів прийому рабепразолу натрію по 20 мг на добу у осіб літнього віку AUC була приблизно двічі більшою, Сmах збільшувалася на 60 %, а Т1/2 збільшувався на 30 % порівняно з такими у молодих здорових добровольців. Однак слід відзначити відсутність ознак акумуляції рабепразолу натрію.

Поліморфізм CYP2C19. Після прийому протягом 7 днів дози 20 мг рабепразолу натрію на добу, у пацієнтів, які мають сповільнений метаболізм CYP2C19, рівні AUC (площі під кривою) та Т1/2 (час напіввиведення) були вищі приблизно в 1,9 та 1,6 рази відповідно, порівняно з такими у пацієнтів зі швидким метаболізмом; у той же час Сmах збільшувалася лише на 40 %.

Клінічні характеристики.

Показання.

 • Активна пептична виразка дванадцятипалої кишки;
 • активна доброякісна виразка шлунка;
 • ерозивна або виразкова гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ);
 • довготривале лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (підтримуюча терапія ГЕРХ);
 • симптоматичне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби від помірного до дуже тяжкого ступеня (симптоматичне лікування ГЕРХ);
 • синдром Золлінгера-Еллісона;
 • у комбінації з відповідними антибактеріальними терапевтичними схемами для ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori) у пацієнтів з пептичною виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки.

Протипоказання.

Парієт® протипоказаний пацієнтам з гіперчутливістю до рабепразолу натрію, заміщених бензимідазолів або будь-якого іншого інгредієнта препарату.

Парієт® протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Система CYP450

Рабепразол натрію метаболізується системою печінкових ферментів CYP450, а саме CYP2C19 та CYP3A4.

Дослідження виявили, що рабепразол натрію не має фармакокінетичних або клінічно значущих взаємодій з варфарином, фенітоїном, теофіліном чи діазепамом, кожен з яких метаболізується CYP450.

Взаємодії, спричинені пригніченням секреції шлункової кислоти

Рабепразол натрію спричиняє сильне та тривале зниження продукування шлункової кислоти. Таким чином рабепразол може взаємодіяти з препаратами, абсорбція яких залежить від показника рН шлункового вмісту. Одночасне застосування рабепразолу натрію та кетоконазолу або ітраконазолу може призвести до зниження концентрації останніх у плазмі крові, а застосування з дигоксином може призвести до підвищення концентрації останнього. Таким чином, окремим пацієнтам, які застосовують зазначені препарати разом із Парієтом®, слід перебувати під наглядом лікаря для визначення необхідності коригування дози.

Антациди

Під час клінічних досліджень пацієнти одночасно з Парієтом® приймали при необхідності антациди; у ході спеціального дослідження не спостерігалося взаємодії Парієту® з рідкими лікарськими формами антацидів.

Атазанавір

Одночасне застосування атазанавіру 300 мг/ритонавіру 100 мг з омепразолом (40 мг 1 раз на добу) або атазанавіру 400 мг з ланзопразолом (60 мг 1 раз на добу) у здорових добровольців призводило до значного зниження експозиції атазанавіру. Абсорбція атазанавіру залежить від рН. Хоча дослідження не проводилися, очікуються схожі результати застосування інших інгібіторів протонної помпи. Інгібітори протонної помпи, включаючи рабепразол, не слід застосовувати у комбінації з атазанавіром (див. розділ «Особливості застосування»).

Метотрексат

Повідомлення про побічні реакції, опубліковані дані популяційних фармакокінетичних досліджень та ретроспективні аналізи припускають, що одночасне застосування метотрексату та інгібіторів протонної помпи (переважно за високих доз) може призвести до збільшення рівнів метотрексату та/або його метаболіту гідроксиметотрексату у сироватці крові. Хоча жодних формальних досліджень не проводилося.

Клопідогрель

Одночасне застосування клопідогрелю та рабепразолу здоровими добровольцями не мало клінічно важливого впливу на концентрації активного метаболіту клопідогрелю. Корекція дози не потрібна.

Їжа

Дослідження показали, що вживання їжі з низьким вмістом жирів не впливає на абсорбцію рабепразолу натрію. Прийом рабепразолу натрію з жирною їжею може затримати абсорбцію на 4 години і більше, проте максимальна концентрація та рівень абсорбції залишаються незмінними.

Циклоспорин

Дослідження in vitro виявили, що рабепразол натрію інгібує метаболізм циклоспорину. Цей рівень інгібування аналогічний рівню інгібування омепразолом.

Лікарські засоби, не рекомендовані для одночасного застосування з Парієтом®

Лікарський засіб
Ознаки взаємодії
Механізм та фактори ризику
Атазанавіру сульфат
Терапевтична дія атазанавіру може зменшитися
Завдяки своїй антисекреторній дії Парієт® підвищує рН шлунка, зменшує розчинність атазанавіру сульфату і тим самим знижує його концентрацію у плазмі крові

Лікарські засоби, які слід призначати з обережністю

Лікарський засіб
Ознаки взаємодії
Механізм та фактори ризику
Дигоксин Метилдигоксин
Рівень концентрації дигоксину та метилдигоксину у крові може збільшитися
Завдяки свої антисекреторній дії Парієт® може збільшувати рН шлунка, що призводить до прискореної абсорбції дигоксину та метилдигоксину
Ітраконазол
Гефітиніб
Рівень концентрації ітраконазолу та гефітинібу у крові може зменшитися
Завдяки своїй антисекреторній дії Парієт® здатний збільшувати рН шлунка, що призводить до інгібування абсорбції ітраконазолу та гефітинібу
Антациди, що містять алюмінію гідроксид/магнію гідроксид
Концентрація рабепразолу може знижуватися при одночасному застосуванні з антацидами.

Особливості застосування.

Слід дотримуватися обережності при призначенні рабепразолу пацієнтам з відомою гіперчутливістю до ліків. Ризик перехресної гіперчутливості з іншими інгібіторами протонної помпи або заміщеними бензимідазолами не виключається.

Застосування пацієнтами літнього віку

Парієт® метаболізується виключно у печінці. Оскільки з віком фізіологічна функція печінки може послаблюватися у пацієнтів літнього віку можуть виникнути побічні реакції. Тому за пацієнтами літнього віку слід наглядати та дотримуватися рекомендацій щодо дозування та тривалості лікування.

Симптоматичне поліпшення від лікування рабепразолом не виключає наявності злоякісної пухлини шлунка або стравоходу, тому перед призначенням Парієту® слід виключити наявність злоякісної пухлини.

Пацієнтів, які проходять тривалий курс лікування (особливо тих, хто лікується більше 1 року), слід регулярно обстежувати.

Ризик розвитку реакцій перехресної гіперчутливості при застосуванні з іншими інгібіторами протонної помпи або заміщеними бензимідазолами не виключається.

Пацієнтів слід попередити, що таблетки Парієт® не можна розжовувати або дрібнити, а треба ковтати цілими.

Парієт® не рекомендується застосовувати дітям, оскільки немає досвіду застосування цій категорії пацієнтів.

Відзначались постмаркетингові повідомлення про патологічні зміни крові (тромбоцитопенія та нейтропенія). У більшості випадків іншої етіології не знаходили; зміни крові були неускладнені та зникали після припинення застосування рабепразолу.

Відхилення печінкових ферментів від норми спостерігались як у ході клінічних досліджень, так і під час постмаркетингового періоду. У більшості випадків іншої етіології не знаходили; порушення були неускладнені та зникали після припинення застосування рабепразолу.

У ході спеціального дослідження у пацієнтів з легкими або помірними порушеннями функції печінки не спостерігалося значної різниці частоти побічних ефектів при прийомі Парієту® порівняно з такою у контрольній групі відповідної статі та віку. Лікарю слід дотримуватися обережності при призначенні препарату Парієт® на ранніх стадіях терапії пацієнтам із тяжкими порушеннями функції печінки, оскільки відсутні клінічні дані щодо застосування препарату пацієнтам цієї групи.

Під час лікування Парієтом® рекомендується періодично проводити гематологічні та біохімічні тестування.

Одночасне застосування атазанавіру та Парієту® не рекомендується (див. розділ «Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Лікування інгібіторами протонної помпи, включаючи Парієт®, може підвищувати ризик виникнення шлунково-кишкових інфекцій, таких як Salmonella, Campylobacter та Clostridium difficile (див. розділ «Фармакодинаміка»).

Ризик переломів.

Інгібітори протонної помпи, особливо при застосуванні високих доз та протягом тривалого часу (більше 1 року), можуть підвищувати ризик переломів стегна, зап’ястка та хребців, переважно у пацієнтів літнього віку або у пацієнтів з наявними іншими факторами ризику. Обсерваційні дослідження припускають, що інгібітори протонної помпи можуть підвищувати загальний ризик переломів на 10-40 %. Також ризик може бути підвищеним через інші фактори. Пацієнтам з ризиком остеопорозу слід проходити відповідне лікування та приймати вітамін D та кальцій.

Гіпомагніємія.

Про випадки тяжкої гіпомагніємії повідомлялося у пацієнтів, які приймали інгібітори протонної помпи протягом щонайменше 3 місяців, та, у більшості випадків, протягом року. Можуть виникнути серйозні прояви гіпомагніємії, такі як слабкість, тетанія, делірій, судоми, запаморочення та вентрикулярна аритмія. У більшості пацієнтів гіпомагніємія зникала після припинення застосування інгібіторів протонної помпи та замісної терапії препаратами магнію.

Пацієнтам, при тривалому лікуванні або при одночасному застосуванні інгібіторів протонної помпи з таким препаратом як дигоксин, чи препаратами, які призводять до гіпомагніємії (наприклад з діуретиками), потрібно моніторувати рівень магнію у крові до початку та періодично протягом лікування.

Одночасне застосування з метотрексатом

Літературні дані припускають, що одночасне застосування інгібіторів протонної помпи та метотрексату (переважно у високих дозах) може підвищити рівень метотрексату та/або його метаболітів у сироватці крові, що може призвести до метотрексат-залежної токсичності. За необхідності застосування високих доз метотрексату слід розглянути питання про припинення лікування інгібіторами протонної помпи.

Вплив на поглинання вітаміну В12

Рабепразол натрію, як і всі препарати, що пригнічують секрецію шлункової кислоти, може зменшувати всмоктування вітаміну В12 (ціанокобаламіну) внаслідок гіпо- або ахлоргідрії. Це слід враховувати у разі зниженої маси тіла пацієнтів або наявності факторів ризику зниженої абсорбції вітаміну В12 при довготривалому лікуванні, або наявності відповідних клінічних симптомів.

Підгострий шкірний червоний вовчак

Застосування інгібіторів протонної помпи пов’язують з дуже рідкісними випадками підгострого шкірного червоного вовчаку. При виникненні уражень шкіри, особливо на ділянках, які підлягають сонячному впливу, що супроводжується артралгіями, пацієнту необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, а лікареві – розглянути питання про припинення лікування Парієтом®. Підгострий шкірний червоний вовчак після попереднього лікування інгібітором протонної помпи може збільшувати ризик виникнення підгострого шкірного червоного вовчаку при застосуванні інших ІПП.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітність

Немає даних щодо безпеки застосування рабепразолу у період вагітності.

Дослідження репродуктивної функції на щурах та кроликах не виявили доказів порушення фертильності чи шкоди плоду, пов’язаних із застосуванням рабепразолу натрію, проте у щурів спостерігалося незначне плацентарне проникнення.

Застосування Парієту® у період вагітності протипоказано.

Годування груддю

Рабепразол натрію проникає у грудне молоко щурів. Невідомо, чи проникає рабепразол натрію у грудне молоко жінок. Відповідні дослідження не проводились.

Парієт® не слід призначати жінкам у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

З огляду на фармакодинаміку рабепразолу натрію та властивий йому профіль побічних ефектів можна вважати, що Парієт® не повинен негативно впливати на керування автомобілем та роботу з потенційно небезпечними механізмами. Разом з тим у разі виникнення сонливості рекомендується уникати керування автомобілем та роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі, у тому числі пацієнти літнього віку.

Активна пептична виразка дванадцятипалої кишки та активна доброякісна виразка шлунка: рекомендована доза при цих захворюваннях становить 20 мг 1 раз на добу вранці.

У більшості пацієнтів з активною пептичною виразкою дванадцятипалої кишки час, необхідний для загоєння виразки, становить до 4 тижнів. Однак деяким пацієнтам для одужання слід приймати Парієт® додатково протягом ще 4 тижнів. У більшості пацієнтів з активною доброякісною виразкою шлунка загоєння відбувається за 6 тижнів, але деяким пацієнтам, нечутливим до лікування, для загоєння виразок слід приймати Парієт® додатково протягом ще 6 тижнів.

Ерозивна або виразкова гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: рекомендована доза при цих захворюваннях становить 20 мг 1 раз на добу протягом 4-8 тижнів.

Довготривале лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (підтримуюча терапія ГЕРХ): для тривалого лікування можна застосовувати підтримуючі дози Парієту® 10 мг або 20 мг 1 раз на добу (дозозалежно від ефективності лікування).

Симптоматичне лікування ГЕРХ від помірного до дуже тяжкого ступеня: пацієнтам без езофагіту Парієт® призначати у дозі 10 мг 1 раз на добу. Якщо після 4 тижнів лікування симптоми не зникають, слід провести додаткове обстеження пацієнта. Як тільки симптоми зникнуть, подальший контроль симптомів можна досягнути використанням режиму «за вимогою»: застосовувати 10 мг 1 раз на добу за потребою.

Синдром Золлінгера-Еллісона: дозу підбирають індивідуально.

Рекомендована початкова доза – 60 мг 1 раз на добу. Дозу можна поступово підвищувати до 120 мг на добу при клінічній необхідності. Можна застосовувати разову дозу до 100 мг на добу. При необхідності прийому 120 мг на добу дозу ділити на два прийоми по 60 мг. Тривалість лікування залежить від клінічної необхідності.

Деякі хворі на синдром Золлінгера-Еллісона отримували лікування рабепразолом натрію протягом 1 року.

Ерадикація Н. pylori: пацієнтам з Н. pylori слід застосовувати відповідні комбінації Парієту® з антибіотиками. Рекомендується призначення протягом 7 днів:

 • Парієт® 20 мг 2 рази на добу + кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу та амоксицилін 1 г 2 рази на добу.

За показаннями, що потребують прийому лише 1 раз на добу, таблетки Парієт® слід приймати вранці до їди. Хоча ні прийом у першу половину дня, ні вживання їжі не продемонстрували впливу на дію рабепразолу натрію, цей режим застосування є більш сприятливим для лікування.

Таблетки Парієт® не можна розжовувати або дрібнити, їх слід ковтати цілими.

Порушення функції нирок та печінки. Пацієнти з порушеннями функції нирок або печінки не потребують коригування дози Парієту®. Для інформації щодо застосування Парієту® для лікування пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки див. розділ «Особливості застосування».

Діти

Парієт® не рекомендується призначати дітям, оскільки на даний час немає достатнього досвіду його застосування пацієнтам цієї вікової групи.

Передозування.

Досвід навмисного або випадкового передозування обмежений. Жодних клінічних ознак або симптомів, пов’язаних із передозуванням, не виявлено. Максимальна досліджена доза не перевищувала 180 мг рабепразолу натрію 1 раз на день під час лікування синдрому Золлінгера-Еллісона. Специфічний антидот для Парієту® невідомий. Рабепразол натрію добре зв’язується з білками плазми та не виводиться під час діалізу. При передозуванні необхідно проводити симптоматичне та підтримуюче лікування.

Побічні реакції

Під час контрольованих клінічних досліджень найчастішими побічними реакціями, про які повідомлялося, були головний біль, діарея, абдомінальний біль, астенія, метеоризм, висипання та сухість у роті. Побічні ефекти, що спостерігались, були здебільшого незначними, помірними і швидко минали.

Про побічні реакції, наведені нижче, повідомлялося під час клінічних досліджень та постмаркетингового періоду.

Частота визначається як: часто (> 1/100, < 1/10), нечасто (> 1/1000, < 1/100), рідко (> 1/10000, < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000).

Інфекції та інвазії:

часто – інфекції.

З боку крові та лімфатичної системи:

рідко – анемія, еозинофілія, еритроцитопенія, лімфопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз.

З боку імунної системи:

рідко – гіперчутливість1,2

З боку метаболізму:

рідко – анорексія;

невідомо – гіпонатріємія, гіпомагніємія4;

З боку психіки:

часто – безсоння;

нечасто – знервованість;

рідко – депресія;

невідомо – сплутаність свідомості.

З боку нервової системи:

часто – головний біль, запаморочення;

нечасто – сонливість, слабкість у кінцівках, оніміння кінцівок, гіпестезія, зниження сили стиснення кисті, порушення мовлення, дезорієнтація;

невідомо – делірій, кома.

З боку органів зору:

рідко – розлади зору.

невідомо – збільшення внутрішньоочного тиску.

Судинні розлади:

невідомо – периферичні набряки, артеріальна гіпертензія, пальпітація.

З боку дихальної системи:

часто – кашель, фарингіт, риніт;

нечасто – бронхіт, синусит, глосит.

З боку травного тракту:

часто – діарея, блювання, нудота, біль у животі, запор, метеоризм, відчуття переповнення та тяжкості у шлунку, кандидоз;

нечасто – диспепсія, сухість у роті, відрижка;

рідко – гастрит, стоматит, порушення відчуття смаку;

невідомо – ентерит, езофагіт, хейліт, печія, геморой.

З боку гепатобіліарної системи:

рідко – гепатит, жовтяниця, печінкова енцефалопатія3.

З боку шкіри та підшкірних тканин:

нечасто – висип, еритема2 (бульозні реакції та реакції гіперчутливості, що зазвичай зникають після припинення лікування);

рідко – свербіж, пітливість, бульозні реакції2;

дуже рідко – мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), синдром Стівенса-Джонсона.

невідомо – підгострий шкірний червоний вовчак4;

З боку кістково-м’язової системи:

часто – неспецифічний біль, біль у спині;

нечасто – міальгія, судоми ніг, артралгія, перелом шийки стегна, зап’ястка або хребта4.

З боку нирок та сечовивідної системи:

нечасто – інфекції сечовивідних шляхів;

рідко – інтерстиціальний нефрит.

З боку репродуктивної системи:

невідомо – гінекомастія, посилення ерекції.

Загальні розлади:

часто – астенія, грипоподібний синдром, нездужання;

нечасто – біль у грудях, озноб, пірексія, спрага, алопеція.

Лабораторні дослідження:

нечасто – збільшення рівня печінкових ферментів3 (АЛТ, АСТ), ЛДГ, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, загального білірубіну;

рідко – збільшення маси тіла, протеїнурія;

невідомо – збільшення рівня загального холестерину, тригліцеридів, азоту сечовини, підвищення рівня ТСГ, КФК, сечової кислоти, глюкози сечі, гіперамоніємія.

1 Включаючи кропив’янку, набряк обличчя, артеріальну гіпотензію та диспное;

2 Включаючи еритему, бульозні реакції та гострі системні алергічні реакції, що зазвичай зникають після припинення лікування.

3 У поодиноких випадках печінкова енцефалопатія спостерігалась у пацієнтів із цирозом. Слід бути обережними при призначенні лікування препаратом Парієт® пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки (див. розділ «Особливості застосування»).

4 Дивись розділ «Особливості застосування».

Побічні реакції, які мають клінічне значення:

 • шок та анафілактичні реакції;
 • панцитопенія, лейкопенія, агранулоцитоз та гемолітична анемія;
 • фульмінантна форма гепатиту, порушення функції печінки, жовтяниця;
 • інтерстиціальна пневмонія;
 • токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівена-Джонсона, мультиформна еритема;
 • гостра ниркова недостатність, інтерстиційний нефрит;
 • гіпонатріємія;
 • рабдоміоліз.

Побічні реакції, які мають клінічне значення та властиві інгібіторам протонної помпи:

 • порушення зору;
 • ангіоневротичний набряк, бронхіальний спазм;
 • сплутаність свідомості.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Таблетки по 10 мг: по 7 або 14 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці;

Таблетки по 20 мг: по 7 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці;

по 14 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник

Відповідальний за випуск серії.

Сілаг АГ/Cilag AG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Хохштрассе 201, Шаффхаузен 8200, Швейцарія/Hochstrasse 201, 8200 Schaffhausen, Switzerland.

Дата последнего обновления: 01.01.2017
Аннотация (инструкция по применению) продукта Париет, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Париет, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Париет с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Характеристики

Форма выпуска таблетки
Условия отпуска по рецепту
АТХ-классификация A02BC04 - Рабепразол
Действующие вещества рабепразол

Найдено 735 аптек

Людмила Фарм Ко
Киев, ул.Юности 6А
Париет таб. 10мг №14
Янссен Силаг
от 356,10
Медобори
Каменец-Подольский, ул.Драгоманова 1
Паріет табл 20 мг н 14
Янсен Сілаг
от 547,08
Аптека АКС Социальная
Одесса, пр.Академика Глушка 19А
Париет 20мг №14 таб
ЯНСЕН
от 461,98
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Большая Арнаутская 99
Париет 10мг №14 таб
ЯНСЕН
от 369,96
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Мясоедовская 32
Париет 10мг №14 таб
ЯНСЕН
от 364,96
Аптека Ласкава
Киев, пр.Оболонский 22В
Паріет таблетки 20мг №14
Янссен-Силаг
от 532,46
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Генерала Бочарова 47
Париет 20мг №14 таб
ЯНСЕН
от 453,94
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Академика Заболотного 31
Париет 10мг №14 таб
ЯНСЕН
от 345,26
Париет 20мг №14 таб
ЯНСЕН
от 497,33
АКС
Одесса, пр.Добровольского 98
Париет 20мг №14 таб
ЯНСЕН
от 447,99
Витамин
Киев, пр.Воссоединения 5
Парієт табл. 20мг №14
Janssen-Cilag
есть
Аптека НЦ
Одесса, ул.Дворянская 28
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Харьков, ул.Кольцевая дорога 4А
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Киев, пр.Науки 42/1
Париет табл. кишечно-раств. 10 мг №14
Янссен
от 346,84
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Киев, ул.Бориспольская 9
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Киев, пр.Владимира Маяковского 68
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Киев, ул.Иорданская 20
Париет табл. кишечно-раств. 20 мг №14
Янссен
от 456,48
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Аптека НЦ
Киев, ул.Елены Телиги 11
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптека НЦ
Киев, ул.Большая Васильковская 81
Париет табл. кишечно-раств. 20 мг №14
Янссен
от 456,46
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Аптека НЦ
Киев, ул.Раисы Окипной 4
Париет таб.10мг #14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
есть
Париет таб.20мг #14
ЯНССЕН
есть
Аптекарь
Киев, ул.Преображенская 8б
Париет таб. 10мг №14
Janssen
от 346,79
Париет таб. 20мг №14
Janssen
от 463,51
Витамин
Киев, пр.Правды 3А
Парієт табл. 20мг №14
Janssen-Cilag
есть
Аптека "Не Болей!"
Днепр, ул.Калиновая 11Б
Париет таб 10мг n14
Ейсаі Ко ЛТД,Японія/Сілаг АГ,Швейцарія
от 320,00
Париет таб 20мг n14
Ейсаі Ко ЛТД,Японія/Сілаг АГ,Швейцарія
от 425,00
Аптека Портавик Мед-Фарм
Одесса, ул.Средняя 24
Париет® таблетки киш./раств. по 10 мг №14 (14х1)
Сілаг АГ для "Джонсон & Джонсон", Швейцарія/Російс
от 450,00
Мировая аптека
Киев, бул.Чоколовский 1А
Париет табл. п/о 10 мг №14
Asahi (Япония)
есть
Париет табл. п/о 20 мг №14
Asahi (Япония)
есть
АПТЕКА «3і»
Львов, ул.Гринченко 6
Парiєт 20мг №14 табл.
Ейсаi Ко ЛТД, Японiя
от 460,61
Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14
Париет табл.кишечнораст.20мг №14
Янссен-Силаг
от 451,60
Viridis
Киев, пр.Павла Тычины 2
Париет таб. 20мг №14
ЯНССЕН
от 432,40
Viridis
Киев, ул.Голосеевская 13А
Париет таб. 10мг №14
ЯНССЕН
от 343,90
Париет таб. 20мг №14
ЯНССЕН
от 435,70
Аптека Рецепты здоровья
Киев, ул.Даниила Щербаковского 56/7
Париет таб. 10мг №14
Янссен Силаг
от 368,18
Париет таб. 0.02 №14
Янссен Силаг
от 467,78
Сеть Аптек "Рецептика"
Киев, ул.Антоновича 115
Париет таблетки 10мг №14
СИЛАГ АГ ШВЕЙЦАРИЯ
от 430,70
Париет таблетки 20мг №14
Eisai (Япония)
от 603,20
Аптека №1 КП Фармация
Киев, ул.Владимирская 51-53
Парієт 20 мг №14 табл. в/о
Янссен-Сілаг
есть
Магнолия
Харьков, ул.Балакирева 17а
Париет таб. 20мг №14
Янссен Силаг
от 599,65
Аптекарь
Киев, ул.Антоновича 170/172
Париет таб. 10мг №14
Janssen
от 342,38
Париет таб. 20мг №14
Janssen
от 433,68
Viridis
Киев, ул.Ярославская 26
Париет таб. 10мг №14
ЯНССЕН
от 347,30
Аптека Рецепти Здоров'я
Киев, пр.Победы 77/1
Париет таб. 0.02 №14
Янссен Силаг
от 500,74
Аптека Ласкава
Киев, пр.Николая Бажана 10
Паріет таблетки 20мг №14
Янссен-Силаг
от 522,19
Витамин
Борисполь, ул.Киевский шлях 76А
Парієт табл. 20мг №14
Janssen-Cilag
есть
Нова Аптека мережа аптек
Киев, пр.Победы 89А
Парієт табл. 20мг №14
Janssen-Cilag
есть
Макси-фарм груп
Киев, пр.Лесной 39
Париет таб. 0.01 №14
Силаг
от 374,00
Макси-фарм груп
Киев, пр.Лесной 12
Париет таб. 0.01 №14
Силаг
от 356,15
Аптека Рецепты здоровья
Киев, ул.Ереванская 9/2
Париет таб. 10мг №14
Янссен Силаг
от 359,57
Париет таб. 0.02 №14
Янссен Силаг
от 507,18
Мед-Сервис
Киев, ш.Харьковское 158
Париет табл. 20мг №14
Силаг
от 424,47
Аптекарь
Ирпень, ул.Шевченко 3
Париет таб. 10мг №14
Janssen
от 364,97
Мед-Сервис
Каменское, ул.Строителей 7
Париет табл. 20мг №14
Силаг
от 424,47
Мед-Сервис
Днепр, ул.Глинки 15
Париет табл. 20мг №14
Силаг
от 424,47
Мед-Сервис
Львов, ул.Петра Дорошенко 8
Париет табл. 10мг №14
Силаг
от 320,20
Мед-Сервис
Днепр, ул.Глинки 2
Париет табл. 20мг №14
Силаг
от 424,47
D.S.
Львов, пл.Соборная 1
Паріет табл 10 мг н 14
Янсен Сілаг
от 367,63
Паріет табл 20 мг н 14
Янсен Сілаг
от 510,22
Мед-Сервис
Днепр, ул.20-летия Победы 29
Париет табл. 10мг №14
Силаг
от 320,20
Мед-Сервис
Миргород, ул.Гоголя 72
Париет табл. 10мг №14
Силаг
от 320,20
 • Париет таблетки киш./раств. по 20 мг №28 (14х2)
 • Париет таблетки киш./раств. по 10 мг №14
 • Париет таблетки киш./раств. по 20 мг №14

Рекомендуем посмотреть

Рабелок таблетки киш./раств. по 20 мг №10
Рабелок лиофилизат для р-ра д/ин. по 20 мг №1 во флак.
Рабелок таблетки киш./раств. по 10 мг №100 (10х10)
+2
Рабелок
таблетки, лиофилизат
Кадила Фармасьютикалз Лтд, Индия
Цены в аптеках
Рабифин таблетки киш./раств. по 20 мг №14
Рабифин таблетки киш./раств. по 10 мг №14
Рабифин
таблетки
Инд - Свифт Лтд, Индия
Цены в аптеках
Зульбекс таблетки киш./раств. по 10 мг №14
Зульбекс таблетки киш./раств. по 20 мг №28 (14х2)
Зульбекс таблетки киш./раств. по 10 мг №56 (14х4)
+3
Зульбекс
таблетки
КРКА
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Париет таблетки киш./раств. по 10 мг №14
Париет таблетки киш./раств. по 20 мг №14
Париет таблетки киш./раств. по 20 мг №28 (14х2)
+2
Париет
таблетки
Бушу Фарм Лтд/Силаг АГ для "Джонсон & Джонсон", Япония/Швейцария/Российская Федерация
Цены в аптеках

Новинки

Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Хотите бросить курить?
Хотите бросить курить? Снижение тяги к курению уже через 60 секунд Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Приливы? Потливость?
Приливы? Потливость? Лечение климакса без гормонов Подробней
Чтобы диарея не испортила отдых...
Чтобы диарея не испортила отдых... Возьмите с собой... Подробней
Top