Платогрил инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Платогрил таблетки, п/о по 75 мг №28 (14х2)

Склад

діюча речовина: clopidogrel;

1 таблетка містить клопідогрелю бісульфату у перерахуванні на клопідогрель 75 мг;

допоміжні речовини: повідон K-30, маніт (Е 421), целюлоза мікрокристалічна, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, олія рицинова гідрогенізована, заліза оксид червоний (Е 172); покриття Opadry Y-1-7000 білий: гіпромелоза, поліетиленгліколь, титану діоксид (Е 171).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки, вкриті оболонкою рожевого кольору, круглої форми, двоопуклі та гладенькі з обох боків.

Фармакотерапевтична група

Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів за виключенням гепарину. Код АТХ B01A C04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Клопідогрель селективно пригнічує зв’язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та подальшу активацію комплексу GPIIb/IIIa під дією АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів. Для утворення активної інгібіції агрегації тромбоцитів необхідна біотрансформація клопідогрелю. Клопідогрель також пригнічує агрегацію тромбоцитів, індуковану іншими агоністами, шляхом блокування підвищення активності тромбоцитів вивільненим АДФ. Клопідогрель необоротно модифікує АДФ-рецептори тромбоцитів. Отже, тромбоцити, що увійшли у взаємодію з клопідогрелем, змінюються до кінця їх життєвого циклу. Нормальна функція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає швидкості оновлення тромбоцитів.

Фармакодинамічні ефекти. З першого дня застосування у повторних добових дозах 75 мг препарату виявляється суттєве уповільнення АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Ця дія прогресивно посилюється і стабілізується між 3 і 7 днями. При стабільному стані середній рівень пригнічення агрегації під дією добової дози 75 мг становить від 40 % до 60 %. Агрегація тромбоцитів і тривалість кровотечі повертаються до початкового рівня у середньому через 5 днів після припинення лікування.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Після перорального прийому разової та багаторазових доз 75 мг на добу клопідогрель швидко всмоктується. Середні пікові концентрації у плазмі незміненого клопідогрелю (близько 2,2-2,5 нг/мл після однократної дози 75 мг перорально) досягалися приблизно через 45 хв після прийому дози. Абсорбція становить не менше 50 % за даними екскреції метаболітів клопідогрелю із сечею.

Розподіл. Клопідогрель та основний (неактивний) метаболіт, що циркулює в крові, in vitro оборотно зв’язуються з білками плазми людини (98 % і 94 % відповідно). Цей зв’язок залишається ненасичуваним in vitro у межах широкого діапазону концентрацій.

Метаболізм. Клопідогрель екстенсивно метаболізується у печінці. In vitro та in vivo існує два основних шляхи його метаболізму: один відбувається з участю естераз та призводить до гідролізу з утворенням неактивного похідного карбонової кислоти (яке становить 85 % від усіх метаболітів, що циркулюють у плазмі), а до іншого залучені ферменти системи цитохрому P450. Спочатку клопідогрель перетворюється на проміжний метаболіт 2-оксо-клопідогрель. У результаті подальшого метаболізму 2-оксо-клопідогрелю утворюється тіолове похідне – активний метаболіт. In vitro цей метаболічний шлях опосередкований ферментами CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 та CYP2B6. Активний метаболіт клопідогрелю (тіолове похідне), який був виділений in vitro, швидко та незворотно зв’язується з рецепторами на тромбоцитах, тим самим перешкоджаючи агрегації тромбоцитів.

Виведення. Через 120 годин після прийому внутрішньо міченого 14C-клопідогрелю у людини приблизно 50 % мітки виводилося із сечею і близько 46 % – із калом. Після перорального прийому разової дози 75 мг період напіввиведення клопідогрелю становить близько 6 годин. Період напіввиведення основного (неактивного) метаболіта, що циркулює в крові, становить 8 годин після однократного і багатократного застосування препарату.

Показання

Профілактика проявів атеротромбозу у дорослих:

  • у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (початок лікування − через кілька днів, але не пізніше ніж через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування − через 7 днів, але не пізніше ніж через 6 місяців після виникнення), або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій та атеротромбоз судин нижніх кінцівок);
  • у хворих із гострим коронарним синдромом:
  • із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК);
  • із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія). 

Профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь. Клопідогрель у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у тому числі інсульту.

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату. Тяжка печінкова недостатність. Гостра кровотеча (наприклад, пептична виразка або внутрішньочерепний крововилив).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Пероральні антикоагулянти. Одночасне застосування клопідогрелю з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки така комбінація може посилити інтенсивність кровотечі (див. розділ «Особливості застосування»). Хоча застосування клопідогрелю у дозі 75 мг на добу не змінює фармакокінетичний профіль S-варфарину або міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) у пацієнтів, які впродовж тривалого часу отримують лікування варфарином, одночасне застосування клопідогрелю та варфарину збільшує ризик кровотечі через існування незалежного впливу на гемостаз.

Інгібітори глікопротеїнових рецепторів ІІb/IIІа. Клопідогрель слід з обережністю призна-чати пацієнтам, які отримують інгібітори глікопротеїнових рецепторів ІІb/IIІа (див. розділ «Особливості застосування»).

Ацетилсаліцилова кислота (АСК). Ацетилсаліцилова кислота не змінює інгібіторної дії клопідогрелю на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, але клопідогрель посилює дію АСК на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном. Проте одночасне застосування 500 мг АСК 2 рази на добу протягом одного дня не спричиняло значущого збільшення часу кровотечі, подовженого внаслідок прийому клопідогрелю. Оскільки можлива фармако-динамічна взаємодія між клопідогрелем та ацетилсаліциловою кислотою з підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності (див. розділ «Особливості застосування»).

Гепарин. Застосування клопідогрелю не потребувало корегування дози гепарину та не змінювало дію гепарину на коагуляцію у здорових добровольців. Одночасне застосування гепарину не змінювало інгібуючої дії клопідогрелю на агрегацію тромбоцитів. Оскільки можлива фармакодинамічна взаємодія між клопідогрелем і гепарином із підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності.

Тромболітичні засоби. Частота розвитку клінічно значущих кровотеч у хворих з інфарктом міокарда при одночасному застосуванні клопідогрелю, фібриноспецифічних або фібринонеспецифічних тромболітичних агентів та гепарину була аналогічною тій, що спостерігалася при одночасному застосуванні тромболітичних препаратів та гепарину з АСК (див. розділ «Побічні реакції»).

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Одночасне застосування клопідогрелю та напроксену збільшувало кількість прихованих шлунково-кишкових кровотеч. Невідомо, чи зростає ризик шлунково-кишкових кровотеч при застосуванні клопідогрелю з усіма НПЗП. Тому необхідна обережність при одночасному застосуванні НПЗП, зокрема інігібіторів ЦОГ-2, з клопідогрелем (див. розділ «Особливості застосування»).

Одночасне застосування інших препаратів. Оскільки клопідогрель перетворюється у свій активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, які знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зниження концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі крові. Клінічне значення цієї взаємодії не з’ясоване. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосування сильних та помірних інгібіторів CYP2C19 (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакокінетика»).

До препаратів, що пригнічують активність CYP2C19, належать омепразол, езомепразол, флувоксамін, флуоксетин, моклобемід, вориконазол, флуконазол, тиклопідин, ципрофлоксацин, циметидин, карбамазепін, окскарбазепін та хлорамфенікол.

Інгібітори протонної помпи (ІПП).

Хоча докази свідчать про те, що ступінь пригнічення активності CYP2C19 під дією різних препаратів, що належать до класу інгібіторів протонної помпи, не є однаковим, клінічні дослідження вказують на існування взаємодії практично з усіма представниками цього класу. Тому слід уникати одночасного застосування інгібіторів протонної помпи, за винятком випадків, коли це є абсолютно необхідним. Як запобіжний захід не слід одночасно з клопідогрелем застосовувати омепразол або езомепразол.

Менш виражене зниження концентрацій активного метаболіту клопідогрелю у крові спостерігалося при одночасному застосуванні клопідогрелю з пантопразолом або лансопразолом. Отримані результати вказують на можливість одночасного застосування клопідогрелю та пантопразолу.

Немає доказів того, що інші лікарські засоби, які зменшують продукування кислоти у шлунку, такі як Н2 блокатори (за винятком циметидину, який є інгібітором CYP2C9) або антациди, впливають на антитромбоцитарну активність клопідогрелю.

Комбінація з іншими лікарськими засобами. Клінічно значущої фармакодинамічної взаємодії при застосуванні клопідогрелю одночасно з атенололом, ніфедипіном або з обома препаратами виявлено не було. Крім того, фармакодинамічна активність клопідогрелю залишилася практично незміненою при одночасному застосуванні з фенобарбіталом та естрогеном.

Фармакокінетичні властивості дигоксину або теофіліну не змінювалися при одночасному застосуванні з клопідогрелем.

Антацидні засоби не впливали на рівень абсорбції клопідогрелю.

Існують дані про те, що карбоксильні метаболіти клопідогрелю можуть пригнічувати активність цитохрому Р450 2С9. Це може підвищувати рівні у плазмі таких лікарських засобів, як фенітоїн і толбутамід, та НПЗП, які метаболізуються за допомогою цитохрому Р450 2С9. Незважаючи на це, результати досліджень свідчать, що фенітоїн і толбутамід можна безпечно застосовувати одночасно з клопідогрелем.

Немає даних щодо ознак клінічно значущої побічної дії при одночасному застосуванні клопідогрелю з діуретиками, бета-блокаторами, інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту, антагоністами кальцію, засобами, що знижують рівень холестерину, коронарними вазодилататорами, антидіабетичними засобами (включаючи інсулін), протиепілептичними засобами та антагоністами GPIIb/IIIa.

Особливості застосування

Кровотеча та гематологічні розлади. Через ризик розвитку кровотечі та гематологічних побічних дій слід негайно провести розгорнутий аналіз крові та/або інші відповідні тести, якщо під час застосування препарату спостерігаються симптоми, що свідчать про можливість кровотечі (див. розділ «Побічні реакції»). Як і інші антитромбоцитарні засоби, клопідогрель слід обережно застосовувати пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі внаслідок травми, хірургічного втручання або інших патологічних станів, а також у разі застосування пацієнтами АСК, гепарину, інгібіторів глікопротеїну IIb/IIІа або нестероїдних протизапальних препаратів, включаючи інгібітори ЦОГ-2. Необхідно уважно стежити за проявами у хворих симптомів кровотечі, у тому числі прихованої кровотечі, особливо у перші тижні лікування та/або після інвазійних процедур на серці та хірургічних втручань. Одночасне застосування клопідогрелю з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки це може посилити інтенсивність кровотеч (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

У випадку планового хірургічного втручання, що тимчасово не потребує застосування антитромбоцитарних засобів, лікування клопідогрелем слід припинити за 7 днів до операції. Пацієнти повинні повідомляти лікаря (у т.ч. стоматолога) про те, що вони приймають клопідогрель, перед призначенням їм будь-якої операції чи перед застосуванням нового лікарського засобу. Клопідогрель подовжує тривалість кровотечі, тому його слід обережно застосовувати пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі (особливо шлунково-кишкової та внутрішньоочної).

Хворих слід попередити, що під час лікування клопідогрелем (окремо або у комбінації з АСК) кровотеча може зупинятися пізніше, ніж зазвичай і що вони повинні повідомляти лікаря про кожен випадок незвичної (за місцем чи тривалістю) кровотечі.

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП). Дуже рідко спостерігалися випадки тромботичної тромбоцитопенічної пурпури (ТТП) після застосування клопідогрелю, іноді навіть після його короткочасного застосування. ТТП проявляється тромбоцитопенією та мікроангіопатичною гемолітичною анемією з неврологічними проявами, нирковою дисфункцією або гарячкою. ТТП є потенційно небезпечним станом, який може призводити до летального наслідку і тому потребує негайного лікування, у тому числі і проведення плазмаферезу.

Набута гемофілія. Є повідомлення про випадки розвитку набутої гемофілії після застосування клопідогрелю. У випадках підтвердженого ізольованого збільшення АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу), що супроводжується або не супроводжується кровотечею, питання про діагностування набутої гемофілії повинно бути розглянуто. Пацієнти, з підтвердженим діагнозом набутої гемофілії повинні знаходитися під наглядом лікаря і отримувати лікування, застосування клопідогрелю повинно бути припинено.

Нещодавно перенесений ішемічний інсульт. Через недостатність даних не рекомендується призначати клопідогрель у перші 7 днів після гострого ішемічного інсульту.

Цитохром Р450 2 С19 (CYP2C19). Фармакогенетика: у пацієнтів із генетично зниженою функцією CYP2C19 спостерігається менша концентрація активного метаболіту клопідогрелю у плазмі та менш виражений антитромбоцитарний ефект. Зараз існують тести, які дають змогу виявити генотип CYP2C19 у пацієнта.

Оскільки клопідогрель перетворюється у свій активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів, які знижують активність цього ферменту, найімовірніше, призведе до зменшення концентрації активного метаболіту клопідогрелю у плазмі. Однак клінічне значення цієї взаємодії не з’ясоване. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосування сильних та помірних інгібіторів CYP2C19 (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»; перелік інгібіторів CYP2C19 наведено у розділі «Фармакокінетика»).

Алергічні перехресні взаємодії. Слід перевірити наявність в анамнезі пацієнта гіперчутливості до інших тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель), тому що надходили повідомлення про перехресну алергію поміж тієнопіридинів (див. розділ «Побічні реакції»).

Застосування тієнопіридинів може призвести до виникнення від легких до важких алергічних реакцій, таких як висип, набряк Квінке, або гематологічних реакцій, таких як тромбоцитопенія і нейтропенія. Пацієнти, які в минулому мали в анамнезі алергічні реакції і/або гематологічні реакції на один тієнопіридин можуть мати підвищений ризик розвитку тієї ж або іншої реакції на інший тієнопіридин. Моніторинг на перехресну реактивність рекомендується.

Порушення функції нирок. Терапевтичний досвід застосування клопідогрелю пацієнтам з нирковою недостатністю обмежений, тому таким пацієнтам препарат слід призначати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Порушення функції печінки. Досвід застосування препарату пацієнтам із захворюваннями печінки середньої тяжкості та ризиком виникнення геморагічного діатезу обмежений, тому таким хворим клопідогрель слід призначати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Платогріл® містить олію рицинову гідрогенізовану, яка може спричиняти розлад шлунка та діарею.

Особливі застереження щодо знищення залишків та відходів. Невикористані таблетки або відходи потрібно знищити відповідно до місцевих вимог.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Через відсутність клінічних даних про застосування клопідогрелю у період вагітності небажано призначати препарат вагітним жінкам (застережний захід).

Досліди на тваринах не виявили прямого або опосередкованого негативного впливу на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи та постнатальний розвиток.

Невідомо, чи екскретується клопідогрель у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах було показано, що він екскретується в грудне молоко, тому під час лікування препаратом Платогріл® годування груддю слід припинити.

Фертильність. Під час досліджень на лабораторних тваринах не було виявлено негативного впливу клопідогрелю на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Клопідогрель не впливає або має незначний вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дорослі та хворі літнього віку.

Платогріл® призначати по 75 мг 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі.

Для хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q на ЕКГ) лікування клопідогрелем слід розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300 мг, а потім продовжувати дозою 75 мг 1 раз на добу (з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) у дозі 75-325 мг на добу). Оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу ацетилсаліцилової кислоти 100 мг. Оптимальна тривалість лікування формально не встановлена. Існують опубліковані дані про користь застосування препарату до 12 місяців (максимальний ефект спостерігався через 3 місяці лікування).

Хворим із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST клопідогрель призначати по 75 мг 1 раз на добу, починаючи з одноразової навантажувальної дози 300 мг у комбінації з АСК, з застосуванням тромболітичних препаратів або без них. Лікування хворих віком від 75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелю. Комбіновану терапію слід розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тижні. Користь від комбінації клопідогрелю з АСК понад чотири тижні при цьому захворюванні не вивчалася.

Пацієнтам з фібриляцією передсердь клопідогрель застосовувати в однократній добовій дозі 75 мг. Разом із клопідогрелем слід розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75-100 мг на добу).

У випадку пропуску прийому дози:

  • якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 годин: пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичний час;
  • якщо минуло більше 12 годин, пацієнт має приймати наступну чергову дозу у звичний час та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

Ниркова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам з нирковою недостатністю обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

Печінкова недостатність. Терапевтичний досвід застосування препарату пацієнтам із захворюваннями печінки середньої тяжкості та ризиком виникнення геморагічного діатезу обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

Діти.

Клопідогрель не слід застосовувати дітям, оскільки немає даних щодо ефективності препарату.

Передозування

Симптоми: може спостерігатися подовження часу кровотечі з подальшими ускладненнями. Лікування: симптоматичне.

Антидот фармакологічної активності клопідогрелю невідомий. При необхідності негайного корегування подовженого часу кровотечі дія клопідогрелю може бути припинена шляхом переливання тромбоцитарної маси.

Побічні реакції

З боку системи крові та лімфатичної системи: тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, еозинофілія, нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію, тромботична тромбоцитопенічна пурпура, апластична анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, тяжка тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, анемія, набута гемофілія А.

З боку імунної системи: сироваткова хвороба, анафілактоїдні реакції, перехресна гіперчутливість поміж тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель) (див. розділ «Особливості застосування»).

З боку психіки: галюцинації, сплутаність свідомості.

З боку нервової системи: внутрішньочерепні кровотечі (у деяких випадках з летальним наслідком), головний біль, парестезія, запаморочення, зміна смакового сприйняття.

З боку органів зору: кровотеча в ділянку ока (кон’юнктивальна, окулярна, ретинальна).

З боку органів слуху та лабіринту: запаморочення.

З боку судинної системи: гематома, тяжкий крововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, артеріальна гіпотензія.

З боку дихальної системи: носова кровотеча, кровотечі респіраторного тракту (кровохаркання, легеневі кровотечі), бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, еозинофільна пневмонія.

З боку шлунково-кишкового тракту: шлунково-кишкові кровотечі, діарея, абдомінальний біль, диспепсія, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм, ретроперитонеальний крововилив, шлунково-кишкові та ретроперитонеальні кровотечі з летальним наслідком, панкреатит, коліт (зокрема виразковий або лімфоцитарний), стоматит.

Гепатобіліарні розлади: гостра печінкова недостатність, гепатит, аномальні результати показників функції печінки.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: підшкірний крововилив, висипання, свербіж, внутрішньо-шкірні крововиливи (пурпура), бульозний дерматит (токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, еритематозне висипання, кропив’янка, медикаментозний синдром гіперчутливості, медикаментозний висип з еозинофілією та системними проявами (DRESS синдром), екзема, плескатий лишай.

З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: кістково-м’язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія, міальгія.

З боку нирок та сечовидільної системи: гематурія, гломерулонефрит, підвищення рівня креатиніну в крові.

Загальні порушення: гарячка, кровотечі у місці ін’єкції.

Лабораторні показники: подовження часу кровотечі, зниження кількості нейтрофілів і тромбоцитів.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після схвалення лікарського засобу дозвільними органами є важливою процедурою. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг співвідношення «користь/ризик» застосування цього лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про усі підозрювані побічні реакції через національні системи повідомлень.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 14 таблеток у блістері; по 2 або по 4 або по 6 блістерів у картонній упаковці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ТОВ «КУСУМ ФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

40020, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 54

Дата последнего обновления: 13.04.2016

Характеристики

Программа "Доступные лекарства" участвует в программе "Доступные лекарства"
Форма выпуска таблетки
Условия отпуска по рецепту
Категория Для разжижения крови
Регистрация UA/11433/01/01 от 31.03.2016 (приказ 288(2))
АТХ-классификация B01AC04 - Клопидогрел
МНН Клопидогрель
Фармгруппа Антитромботические средства. Ингибиторы агрегации тромбоцитов исключением гепарина.
Действующие вещества клопидогрель
Производитель Кусум Фарм, ООО, г.Сумы, Украина
Взрослые разрешено
Дети запрещено
Беременные запрещено
Кормящие мамы запрещено
Аллергики с осторожностью
Диабетики с осторожностью
Водители разрешено

Найдено 3195 аптек

Аптека Здравица
Краматорск, ул.Дружбы 24
Платогрил таб п/о 75мг №84 /z/ /n/ |
КУСУМ ФАРМ ООО
есть
СВ Аптека
Машевка, ул.Независимости 117-Г
Платогрил® таблетки, п/о, по 75 мг №84 (14х6)
Кусум Фарм, ТОВ, м.Суми, Україна
есть
Добрі ліки
Соледар, ул.Соледарская 1а
Платогрил таб п/о 75мг №84 /z/ /n/ |
КУСУМ ФАРМ ООО
есть
Аптека низкие цены №1
Харьков, пр.Людвіга Свободи 52
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
ХМПА
Хмельницкий, ул.Проскуровская 13
Платогріл таб. 75мг №28
КУСУМ ФАРМ, УКРАЇНА
от 68,85
Платогріл таб. 75мг №84 (14х6)
Кусум Фарм, ТОВ, м.Суми, Україна
от 127,04
Аптека БАМ
Тернополь, пр.Степана Бандеры 96
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 125,48
Аптека Подорожник
Каменец-Подольский, пр.Грушевского 25
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека Подорожник
Ивано-Франковск, ул.Новгородская 30
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 66,32
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека 911
Харьков, ул.Валентиновская 21
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Ровно, ул.Гагарина 39
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека оптовых цен
Новая Водолага, ул.Кооперативная 3
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Витамин
Белая Церковь, ул.Леваневского 53Г
Платогріл табл. в/о 75мг №28**
Kusum Healthcare
есть
Платогріл табл. в/о 75мг №84**
Kusum Healthcare
есть
Аптека БАМ
Новый Роздол, бул.Александра Довженка 12
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,26
Аптека Фармавин
Винница, ул.Зодчих 16
Платогріл таб. в/о 75мг №28
Кусум Фарм ООО
от 63,61
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул.Вечірньокутська 1
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Аптека Подорожник
Немиров, ул.Евдокименко 24А
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека Подорожник
Коцюбинское, ул.Доковская 1
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 69,75
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Амосова 27
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Вышгород, пр.Мазепы 1
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека БАМ
Винница, ул.Грибоедова 3
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 131,62
Аптека оптовых цен
Авдеевка, пр.Карла Маркса 15А
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Аптека 911
Харьков, пл.Конституции 1
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
ХМПА
Хмельницкий, ул.Шевченко 56/1
Платогріл таб. 75мг №28
КУСУМ ФАРМ, УКРАЇНА
от 66,78
Платогріл таб. 75мг №84 (14х6)
Кусум Фарм, ТОВ, м.Суми, Україна
от 128,39
Аптека Подорожник
Зборов, ул.Б.Хмельницкого 8Б
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека оптовых цен
Вольногорск, ул.Центральная 50А
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Аптека Подорожник
Ковель, ул.Леси Украинки 35
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека 911
Харьков, ул.Евгения Котляра 12
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Ивано-Франковск, ул.Гетьмана Мазепы 89
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 131,81
D.S.
Луцк, ул.Станиславского 50
Платогріл табл в/о 75 мг н 84
от 121,54
Аптека
Изюм, въезд.Рыночный 3
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Аптека 911
Ракитное, ул.Первомайская 9
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Киев, пр.Правды 94
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека Подорожник
Рахов, ул.Мира 5
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 72,96
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека Подорожник
Косов, ул.Независимости 44/1
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека 911
Покотиловка, ул.Калинина 51
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека 911
Харьков, пр.Московский 276Б
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 118,20
Аптека Подорожник
Тернополь, ул.Анатолия Живова 37
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 67,65
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул.Рождественская 29б
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека БАМ
Крыжополь, ул.Петра Шмидта 14А
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,35
Аптека Подорожник
Тульчин, ул.Леонтовича 106
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 66,32
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека-2
Харьков, пл.Конституции 20 (со стороны кукольного театра)
Платогрил таб. п/о 75мг №28 (14х2)
Кусум Фарм
от 66,57
Аптека Подорожник
Гайсин, ул.1-го Мая 71
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека 911
Харьков, пр.Победы 62
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Надворная, ул.Михаила Грушевского 11
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека Подорожник
Ровно, ул.Гагарина 67
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека Подорожник
Борщев, ул.Шевченко 34
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека Подорожник
Хмельницкий, ул.Шевченко 64
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
Аптека оптовых цен
Луцк, пр.Соборности 38
Платогрил табл. п/о 75мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
от 59,80
Платогрил табл. п/о 75мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
от 120,00
Аптека Подорожник
Ровно, пр.Генерала Безручка 5
Платогрил табл. п/о 75мг №28
Кусум Фарм Україна Суми
от 67,65
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,27
Аптека Подорожник
Ровно, ул.Богоявленская 41
Платогрил табл. п/о 75мг №84
Кусум Фарм Україна Суми
от 135,36
  • Платогрил таблетки, п/о по 75 мг №28 (14х2)
  • Платогрил таблетки, п/о по 75 мг №84 (14х6)
Инструкция по применению Платогрил, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Платогрил, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Платогрил с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Рекомендуем посмотреть

Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №28 (14х2)
Плавикс таблетки, п/плен. обол. по 300 мг №10
Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №14
Плавикс таблетки, п/о по 75 мг №56 (14х4)
Плавикс
таблетки
Санофи
Цены в аптеках
Клопидогрель таблетки, п/о по 75 мг №10
Клопидогрель таблетки, п/о по 75 мг №30 (10х3)
Клопидогрель таблетки, п/о по 75 мг №20 (10х2)
Клопидогрель таблетки, п/о по 75 мг №30 (10х3)
Клопидогрель
таблетки
4 производителя
Цены в аптеках
Атрогрел таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №30 (10х3)
Атрогрел таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №10
Атрогрел таблетки, п/плен. обол. по 75 мг №60 (10х6)
Атрогрел
таблетки
2 производителя
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Платогрил таблетки, п/о по 75 мг №28 (14х2)
Платогрил таблетки, п/о по 75 мг №84 (14х6)
Платогрил
таблетки
Гледфарм ЛТД
Цены в аптеках

Новинки реклама

Мечтаешь выглядеть на миллион?
Мечтаешь выглядеть на миллион? Поддержи красоту волос, кожи и ногтей Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Осенний авитаминоз?
Осенний авитаминоз? Жизненно необходимые компоненты для будущей мамы и малыша Подробней
Я беременна, что дальше?
Я беременна, что дальше? . Подробней
Запор?
Запор? Устрани не симптомы, а причину Подробней
Top