Ципрофлоксофарм инструкция и цена в аптеках

Цены в аптеках

Склад

діюча речовина: сіprofloxacin;

1 мл розчину містить ципрофлоксацину гідрохлориду 3,5 мг, що еквівалентно 3 мг ципрофлоксацину;

допоміжні речовини: натрію ацетат тригідрат, маніт, динатрію едетат, бензалконію хлорид, кислота оцтова льодяна 10%, вода очищена.

Лікарська форма

Краплі очні/вушні, розчин

Основні фізико-хімічні властивості: розчин практично прозорий і практично вільний від видимих часток.

Фармакотерапевтична група

Засоби для застосування в офтальмології та отології. Протимікробні засоби.

Код АТХ

S0ЗА А07.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Ципрофлоксофарм містить ципрофлоксацину гідрохлорид із класу хінолонів. Бактерицидна дія хінолонів, що, головним чином, впливає на синтез ДНК бактерій, виражається шляхом пригнічення ДНК-гірази.

Ципрофлоксацин має високу активність in vitro відносно більшості грамнегативних мікроорганізмів, включаючи Pseudomonas aeruginosa. Він також ефективний відносно аеробних грампозитивних мікроорганізмів, таких як стафілококи і стрептококи.

Чутливість до мікроорганізмів

Офтальмологічне застосування

Як при дослідженнях in vitro, так і при клінічному застосуванні при очних інфекціях було доведено, що ципрофлоксацин активний відносно більшості штамів нижченаведених організмів.

Аеробні грампозитивні мікроорганізми:

Staphylococcus aureus (включаючи як чутливі, так і резистентні до метициліну штами);

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus spp., інші коагулазонегативні види Staphylococcus spp., включаючи

S. haemolyticus та S. hominis;

Corynebacterium spp.;

Streptococcus pneumonіае;

Streptococcus групи Viridans.

Аеробні грамнегативні мікроорганізми: 

Acinetobacter spp.;

Haemophilus influenzae;

Pseudomonas aeruginosa;

Moraxella spp. (включаючи M. catarrhalis).

Застосування в отології.

Ципрофлоксацин має високу активність in vitro відносно більшості аеробних грамнегативних мікроорганізмів, включаючи Pseudomonas aeruginosa. Він також ефективний відносно аеробних грампозитивних мікроорганізмів, таких як стафілококи і стрептококи.

Ципрофлоксацин є також активним проти патогенних мікроорганізмів, виділених у пацієнтів з гострим отитом середнього вуха з застосуванням тимпаностомічних трубок.

Офтальмологічне застосування

Ципрофлоксацин виявився активним in vitro відносно більшості штамів нижчезазначених мікроорганізмів; однак клінічна значимість цих даних при офтальмологічних інфекціях невідома. Безпека та ефективність ципрофлоксацину при лікуванні виразок рогівки або кон’юнктивітів, спричинених цими мікроорганізмами, в адекватних та добре контрольованих клінічних дослідженнях не встановлені.

Нижченаведені бактерії вважаються чутливими за оцінкою із використанням системних граничних значень діаметрів зон пригнічення росту мікроорганізмів. Однак взаємозв’язок між системними значеннями діаметрів зон пригнічення росту мікроорганізмів in vitro та офтальмологічною ефективністю не встановлений. Ципрофлоксацин in vitro демонструє мінімальні пригнічувальні концентрації (МПК) 1 мкг/мл або менше (системні граничні значення діаметрів зон чутливості щодо пригнічення росту мікроорганізмів) проти більшості (90 %) штамів нижченаведених очних патогенних мікроорганізмів.

Аеробні грампозитивні мікроорганізми:

види Bacillus.

Аеробні грамнегативні мікроорганізми:

Acinetobacter calcoaceticus;

Enterobacter aerogenes;

Escherichia coli;

Haemophilus parainfluenzae;

Klebsiella pneumoniae;

Neisseria gonorrhoeae;

Proteus mirabilis;

Proteus vulgaris;

Serratia marcescens.

Інші

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes та Clostridium perfringens є чутливими мікроорганізмами.

Нечутливі

Деякі штами Burkholderia cepacia та Stenotrophomonas maltophilia є резистентними до ципрофлоксацину, як і деякі анаеробні бактерії, особливо Bacteroides fragilis.

Інша інформація

Мінімальна бактерицидна концентрація (МБК), як правило, не перевищує мінімальну пригнічувальну концентрацію (МПК) більше ніж на коефіцієнт 2.

Застосування в отології

Ципрофлоксацин виявився активним in vitro відносно більшості штамів нижченаведених мікроорганізмів; однак клінічна значимість цих даних при вушних інфекціях невідома. Безпека та ефективність ципрофлоксацину при лікуванні гострого зовнішнього отиту, спричиненого цими мікроорганізмами, в адекватних та добре контрольованих клінічних дослідженнях не встановлювались.

Нижченаведені бактерії вважаються чутливими за оцінки із використанням граничних системних значень діаметрів зон пригнічення росту мікроорганізмів. Проте взаємозв’язок між системними значеннями діаметрів зон пригнічення росту мікроорганізмів in vitro та ефективністю при  застосуванні у вухо не встановлений. Ципрофлоксацин демонструє in vitro мінімальну пригнічувальну концентрацію (МПК) 1 мкг/мл або менше (системні граничні значення діаметрів зон чутливості щодо пригнічення росту мікроорганізмів) проти більшості (90 %) штамів нижченаведених патогенних мікроорганізмів.

Аеробні грампозитивні мікроорганізми:

види Bacillus;

види Corynebacterium;

Enterococcus faecalis;

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus caprae;

Staphylococcus capitis;

Staphylococcus haemolyticus;

Streptococcus pneumonіае;

Streptococcus групи Viridans.

Аеробні грамнегативні мікроорганізми:

Achromobacter xylosoxidans subsp. хуlosoxidans;

Acinetobacter baumanii;

Acinetobacter junii;

Acinetobacter Iwoffi;

Acinetobacter radioresistans;

геновиди Acinetobacter 3;

Citrobacter freundii;

Citrobacter koseri;

Enterobacter aerogenes;

Enterobacter cloacae;

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Klebsiella oxytoca;

Klebsiella pneumoniae;

Moraxella catarrhalis;

Proteus mirabilis;

Pseudomonas stutzeri;

Serratia marcescens.

Також ципрофлоксацин виявився активним in vitro проти більшості штамів нижченаведених мікроорганізмів, які спричиняють отит середнього вуха.

Аеробні грампозитивні мікроорганізми:

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pneumoniae.

Аеробні грамнегативні мікроорганізми:

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Moraxella catarrhalis;

Pseudomonas aeruginosa.

Резистентність до ципрофлоксацину, як правило, розвивається повільно. Однак у цієї групи інгібіторів гірази спостерігається паралельна резистентність.

У результаті досліджень чутливості бактерій виявлено, що більшість мікроорганізмів, резистентних до ципрофлоксацину, є резистентними також до інших фторхінолонів. У ході клінічних досліджень частота виділення штамів із набутою резистентністю до ципрофлоксацину була низькою.

Завдяки особливому способу дії не існує перехресної резистентності між ципрофлоксацином та іншими антибактеріальними засобами з різними хімічними структурами, такими як бета-лактамні антибіотики, аміноглікозиди, тетрацикліни, макроліди та пептиди, а також сульфонаміди, похідні триметоприму та нітрофурану. Таким чином, мікроорганізми, резистентні до цих лікарських засобів, можуть бути чутливими до ципрофлоксацину.

Доклінічні дані з безпеки

Ципрофлоксацин та інші хінолони призводять до виникнення артропатії у молодих тварин більшості видів, які досліджувалися після перорального застосування препарату. При застосуванні ципрофлоксацину у дозі 30 мг/кг дія на суглоби була мінімальною. Ця доза у 27 разів перевищує рекомендовану дозу для клінічного застосування у вухо при лікуванні дитини з масою тіла 10 кг із застосуванням 0,27 мг ципрофлоксацину в кожне вухо двічі на день. Повідомлялось, що при місцевому застосуванні очних крапель Ципрофлоксофарм у тварин не було виявлено жодних уражень суглобів. Також не було виявлено жодних доказів того, що місцеве застосування якимось чином впливає на суглоби. Окрім цього, у 634 дітей, які перорально приймали ципрофлоксацин, при клінічному та рентгенологічному дослідженні не було виявлено будь-якого токсичного впливу на скелет.

Повідомлялось, що дослідження репродуктивної функції, які проводилися на тваринах із застосуванням доз, що у 50 разів перевищували максимальну офтальмологічну добову дозу для людини, а також у 900 разів перевищували рекомендовану дозу для закапування у вухо (при лікуванні дитини з масою тіла 10 кг або дорослої людини з масою тіла 50 кг із застосуванням 0,27 мг або 0,36 мг ципрофлоксацину відповідно у кожне вухо двічі на день), не виявили жодних доказів порушення фертильності або шкідливого впливу на плід, спричинених застосуванням ципрофлоксацину.

Ципрофлоксацин при пероральному застосуванні у дозах 30 та 100 мг/кг не призвів до тератогенних ефектів у тварин, хоча при застосуванні обох цих доз спостерігався значний токсичний вплив на самок. Після внутрішньовенного застосування доз до 20 мг/кг токсичного впливу на самок, ембріональної токсичності або тератогенних ефектів не спостерігалося.

Фармакокінетика.

Після місцевого застосування в око людини ципрофлоксацин добре всмоктується. Концентрація ципрофлоксацину, виявлена у слізній плівці, рогівці та передній камері ока, від десяти до декількох сотень разів вища за МПК90 для чутливих очних патогенних мікроорганізмів.

Системна абсорбція ципрофлоксацину після місцевого застосування в око низька. Рівень ципрофлоксацину у плазмі після 7-денного місцевого застосування коливався від такого, що не піддається кількісному визначенню (<1,25 нг/мл), до 4,7 нг/мл. Максимальна концентрація ципрофлоксацину у плазмі, після місцевого застосування в око була приблизно у 450 разів меншою за концентрацію, що спостерігалося після перорального застосування одноразової дози 250 мг ципрофлоксацину.

У дітей з отореєю із застосуванням тимпаностомічної трубки або з перфорацією барабанної перетинки після місцевого застосування ципрофлоксацину у вухо його концентрація у плазмі не піддавалася кількісному визначенню при межі виявлення 5 нг/мл. У тварин ципрофлоксацин розподілявся у плазмі та рідині середнього вуха після внутрішньом’язової ін’єкції та всмоктувався у внутрішнє вухо після місцевого застосування у середнє вухо.

Системні фармакокінетичні властивості ципрофлоксацину добре вивчені.

Ципрофлоксацин добре розподіляється у тканинах організму; його вміст у тканинах, як правило, вищий за вміст у плазмі. Об’єм розподілу у стабільному стані становить 1,7-2,71 л/кг. Зв’язування з білком сироватки становить 16-43 %. Період напіввиведення ципрофлоксацину з сироватки крові становить 3-5 годин. Після перорального застосування однократної дози, що коливається від 250 до 750 мг, у дорослих пацієнтів з нормальною функцією нирок 15-50 % дози виділяється у сечу у вигляді незміненої лікарської речовини та 10-15 % – у вигляді метаболітів протягом 24 годин. Як ципрофлоксацин, так і його чотири первинні метаболіти виділяються у сечу та кал. Нирковий кліренс ципрофлоксацину, як правило, становить 300-479 мл/хв. Приблизно 20-40 % дози виводиться з калом у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів протягом 5 днів.

Показання

Виразки рогівки та поверхневі інфекції ока (очей) і його придатків, спричинені штамами бактерій, чутливими до ципрофлоксацину.

Гострий отит зовнішнього вуха, а також гострий отит середнього вуха з дренажем через тимпаностомічну трубку, спричинені штамами бактерій, чутливими до ципрофлоксацину.

Протипоказання

Підвищена чутливість до ципрофлоксацину або до інших хінолонів, або до будь-якого з компонентів препарату.

Взаємодії з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Оскільки ципрофлоксацин при місцевому офтальмологічному або отологічному застосуванні має низьку системну концентрацію, взаємодія з іншими лікарськими засобами малоймовірна. Якщо одночасно призначають кілька лікарських засобів для місцевого застосування в око, інтервал між їх застосуванням повинен становити щонайменше 5 хвилин. Очні мазі слід застосовувати останніми.

Особливості застосування

Загальні

  • У пацієнтів, які отримували терапію хінолоном, спостерігалися серйозні, у т.ч. летальні, (анафілактичні) реакції підвищеної чутливості, іноді - після застосування першої дози. Деякі реакції супроводжувались серцево-судинною недостатністю, втратою свідомості, шумом у вухах, набряком глотки або обличчя, диспное, кропив’янкою та свербежем.
  • Серйозні випадки гострої гіперчутливості до ципрофлоксацину можуть потребувати невідкладного лікування. При клінічних показаннях слід здійснити кисневу терапію та відновлення прохідності дихальних шляхів.
  • Слід припинити застосування ципрофлоксацину при перших проявах висипу на шкірі або будь-яких інших ознаках підвищеної чутливості.
  • Як і при застосуванні всіх антибактеріальних препаратів, тривале застосування може призвести до надмірного росту нечутливих до антибіотиків бактеріальних штамів або грибів. У разі розвитку суперінфекції слід провести відповідну терапію.
  • Запалення та розрив сухожилля можливі при системній терапії фторхінолонами, включаючи ципрофлоксацин, особливо у пацієнтів літнього віку, а також у пацієнтів, яким супутньо проводять лікування із застосуванням кортикостероїдів. Таким чином, застосування очних/вушних крапель Ципрофлоксофарм слід припинити при перших ознаках запалення сухожилля.

Очні краплі

  • Клінічний досвід застосування дітям віком до 1 року, особливо новонародженим, досить обмежений.
  • Не рекомендується застосування очних крапель Ципрофлоксофарм новонародженим з бленореєю новонароджених гонококового та хламідійного походження, оскільки не оцінювалося у пацієнтів даної категорії. Новонароджені з бленореєю новонароджених повинні отримувати лікування, що відповідає їх стану.
  • При застосуванні очних крапель Ципрофлоксофарм слід брати до уваги ризик потрапляння препарату у носоглотку, що може сприяти виникненню та поширенню бактеріальної резистентності.
  • Очні краплі Ципрофлоксофарм містять бензалконію хлорид, який може спричиняти подразнення та знебарвлювати м’які контактні лінзи.
  • Не рекомендується носити контактні лінзи під час лікування очної інфекції.

Таким чином, пацієнтам слід рекомендувати не носити контактні лінзи під час лікування очними краплями Ципрофлоксофарм.

Вушні краплі

Ефективність та безпека застосування дітям віком до 1 року не оцінювалися.

При закапуванні у вухо необхідний частий медичний моніторинг для можливості своєчасного проведення інших терапевтичних заходів.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Репродуктивна функція

Досліджень впливу на репродуктивну функцію при місцевому застосуванні препарату Ципрофлоксофарм не проводили.

Вагітність

Немає адекватних даних щодо застосування препарату Ципрофлоксофарм вагітним жінкам.

Бажано уникати застосування препарату Ципрофлоксофарм під час вагітності.

Годування груддю

При пероральному застосуванні ципрофлаксацин було виявлено у грудному молоці. Невідомо, чи виділяється ципрофлаксацин у грудне молоко після місцевого застосування в око або вухо. Слід з обережністю застосовувати Ципрофлоксофарм жінкам, які годують груддю.

Здатність впливати на швидкість при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Даний препарат не має або має незначний вплив на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами. Тимчасове затуманення зору або інші порушення зору можуть впливати на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами. Якщо затуманення зору виникає під час закапування, пацієнту необхідно зачекати, доки зір проясниться, перш ніж керувати автотранспортом або іншими механізмами.

Немає жодних даних щодо впливу на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами, при застосуванні у вухо крапель Ципрофлоксофарм.

Спосіб застосування та дози

Застосування в офтальмології

Дозування для підлітків та дорослих, включаючи пацієнтів літнього віку

Виразки рогівки:

Ципрофлоксофарм слід застосовувати з такими інтервалами, включаючи нічний час:

у 1-й день закапувати по 2 краплі у кон’юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока(очей) кожні 15 хв протягом перших 6 годин, потім – по 2 краплі кожні 30 хв протягом першої доби;

на 2-й день закапувати по 2 краплі у кон’юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока (очей) щогодини;

з 3-го по 14-й день закапувати по 2 краплі у кон’юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока (очей) кожні 4 години.

При виразці рогівки лікування може тривати більше 14 днів; схему дозування та тривалість лікування визначає лікар.

Бактеріальні поверхневі інфекції ока та його придатків

Стандартна доза становить 1-2 краплі у кон’юнктивальний мішок(-ки) ураженого ока (очей) 4 рази на день.

При тяжких інфекціях доза може становити 1-2 краплі кожні 2 години у перші два дні протягом денного часу.

Як правило, лікування триває 7-14 днів.

Після інстиляції рекомендується щільне закриття повік або нососльозова оклюзія. Це знижує системну абсорбцію ліків, введених в око, що зменшує вірогідність системних побічних ефектів.

У разі супутньої терапії із застосуванням інших місцевих офтальмологічних препаратів слід дотримуватись інтервалу 10-15 хвилин між їх застосуванням.

Дозування для дітей віком від 1 року є таким же, як і для дорослих.

У результаті клінічного дослідження новонароджених та дітей віком до одного місяця виявлено, що Ципрофлоксофарм є клінічно та мікробіологічно ефективним для лікування бактеріального кон’юнктивіту у цієї категорії пацієнтів при застосуванні 3 рази на день протягом 4 днів.

Пацієнтам з порушеннями функції печінки та нирок

Застосування препарату Ципрофлоксофарм цій категорії пацієнтів не вивчалося.

Застереження щодо застосування

Щоб попередити забруднення кінчика крапельниці та розчину, необхідно бути обережними і не торкатися повік, прилеглих ділянок або інших поверхонь кінчиком флакона-крапельниці.

Застосування в отології

Дозування для дорослих, включаючи пацієнтів літнього віку

Для дорослих доза становить 4 краплі препарату Ципрофлоксофарм у вушний канал двічі на день.

Для пацієнтів, яким потрібне застосування вушних тампонів, дозу можна подвоїти тільки при першому застосуванні (тобто 6 крапель для дітей та 8 крапель для дорослих).

Загалом тривалість лікування не повинна перевищувати 5-10 днів. У деяких випадках лікування можна продовжити, але у такому разі рекомендується перевірити чутливість місцевої флори.

У разі супутньої терапії іншими місцевими лікарськими засобами слід дотримуватись інтервалу 10-15 хв між їх застосуванням.

Дозування для дітей.

Доза становить 3 краплі препарату Ципрофлоксофарм у вушний канал двічі на день.

Пацієнти з порушенням функції печінки та нирок

Застосування препарату Ципрофлоксофарм цій категорії пацієнтів не вивчалося.

Застереження щодо застосування

Слід ретельно прочистити зовнішній слуховий канал. Щоб запобігти вестибулярній стимуляції, рекомендується вводити розчин кімнатної температури або температури тіла.

Пацієнт повинен перебувати в положенні лежачи на протилежному боці відносно ураженого вуха. Бажано перебувати у такому положенні протягом 5 – 10 хв. Також після місцевого очищення у слуховий прохід можна вводити змочений тампон із марлі або з гігроскопічної вати на 1-2 дні, але його необхідно змочувати для насичення препаратом 2 рази на день.

Щоб попередити забруднення кінчика крапельниці та розчину, необхідно бути обережними і не торкатися вушної раковини або зовнішнього вушного проходу, прилеглих ділянок або інших поверхонь кінчиком флакона-крапельниці.

Діти

Очні краплі

Застосовувати дітям від народження.

Не повідомлялося про жодну серйозну побічну реакцію, пов’язану із застосуванням препарату, у цієї категорії пацієнтів.

Вушні краплі

Застосовувати дітям віком від 1 року.

Не повідомлялося про жодну серйозну побічну реакцію, пов’язану із застосуванням препарату, у цієї категорії пацієнтів.

Безпека та ефективність при застосуванні препарату дітям віком до 1 року не встановлені.

Передозування

Зважаючи на характеристики даного препарату, призначеного для зовнішнього застосування, не очікується будь-якого токсичного ефекту при його застосуванні в офтальмології/отології в рекомендованих дозах, а також при випадковому ковтанні вмісту одного флакона.

Побічні реакції

Нижченаведені побічні реакції класифікувалися таким чином: дуже часті (≥1/10), часті (≥1/100 до <1/10), нечасті (≥1/1000 до <1/100), поодинокі (≥1/10000 до <1/1000), рідкісні (<1/10000) або невідомі (неможливо оцінити частоту їх виникнення з існуючих даних). У межах кожної групи побічні ефекти представлені у порядку зменшення їх ступеня тяжкості.

Таблиця 1

Побічні ефекти, які спостерігалися після застосування ципрофлоксацину в око

Класи систем органів
Побічні реакції згідно з класифікатором MedDRA
Інфекції та інвазії
Поодинокі: ячмінь, риніт
 З боку імунної системи
Поодинокі: підвищена чутливість
 З боку нервової системи
Часті: дисгевзія
Нечасті: головний біль
Поодинокі: запаморочення
З боку органів зору
Часті: відкладення на рогівці, відчуття дискомфорту в оці, гіперемія ока
Нечасті: кератопатія, інфільтрати рогівки, забарвлення рогівки, світлобоязнь, зниження гостроти зору, набряк повік, затуманення зору, біль в оці, сухість ока, припухлість очей, свербіж ока, відчуття стороннього тіла в оці, підвищена сльозотеча, виділення з ока, утворення лусочок по краях повік, лущення повік, набряк кон’юнктиви, еритема повік
Поодинокі: токсичність ока, точковий кератит, кератит, кон’юнктивіт, порушення функції рогівки, дефект епітелію рогівки, диплопія, гіпестезія ока, астенопія, подразнення ока, запалення ока, гіперемія кон’юнктиви 
З боку органів слуху
Поодинокі: біль у вусі
З боку респіраторної системи, торакальні та медіастинальні порушення
Поодинокі: гіперсекреція приносових пазух
З боку шлунково-кишкового тракту
Нечасті: нудота
Поодинокі: діарея, біль у животі
З боку шкіри та підшкірних тканин
Поодинокі: дерматит
Порушення загального характеру та стани, пов’язані із місцем введення
Поодинокі: гіпертермія
Лабораторні дослідження
Поодинокі: відхилення від норми результатів лабораторних досліджень

Таблиця 2

Побічні реакції, про які повідомлялося при застосуванні ципрофлоксацину у вухо

Класи систем органів
Побічні реакції згідно з класифікатором MedDRA
З боку нервової системи
Нечасті: плаксивість, головний біль
З боку органів слуху та лабіринту
Нечасті: біль у вусі, закладеність вуха, оторея, свербіж у вусі
Невідомі: дзвін у вухах
З боку шкіри та підшкірних тканин
Нечасті: дерматит
Порушення загального характеру та стани, пов’язані із місцем введення
Нечасті: гіпертермія

Опис окремих побічних реакцій

При місцевому нанесенні фторхінолонів дуже рідко виникали такі реакції, як (генералізований) висип, токсичний епідермоліз, ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса – Джонсона та кропив’янка.

В окремих випадках при застосуванні ципрофлоксацину в око спостерігалися випадки затуманення зору, зниження гостроти зору та ознаки залишку препарату (білий преципітат).

Рідко компоненти препарату можуть спричинити реакцію підвищеної чутливості при застосуванні у вухо. Однак, як і при нанесенні на шкіру будь-якої речовини, завжди є ймовірність виникнення алергічної реакції на будь-який з компонентів препарату (тільки для вушних крапель Ципрофлоксофарм).

Про серйозні, а у деяких випадках – летальні (анафілактичні) реакції підвищеної чутливості, іноді після першої дози, повідомлялося у пацієнтів, яким здійснювалася терапія системними хінолонами. Деякі реакції супроводжувалися серцево-судинним колапсом, втратою свідомості, поколюванням, набряком глотки або обличчя, диспное, кропив’янкою та свербежем.

У пацієнтів, які отримували системні фторхінолони, повідомлялося про розриви сухожилля плеча, кисті, ахіллова сухожилля або інших сухожиль, що потребувало хірургічного відновлення або призводило до тривалої недієздатності. Дослідження та постмаркетинговий досвід застосування системних фторхінолонів вказують на те, що ризик виникнення таких розривів може збільшуватися у пацієнтів, які отримують кортикостероїди, особливо у пацієнтів літнього віку, та при великому навантаженні на сухожилля, включаючи ахіллове сухожилля. На сьогодні клінічні та постмаркетингові дані не продемонстрували чіткого зв’язку між застосуванням ципрофлоксацину та побічними реакціями з боку скелетно-м’язової та сполучної тканин.

У пацієнтів з виразкою рогівки при частому застосуванні препарату Ципрофлоксофарм  спостерігався білий преципітат в оці (залишок препарату), який зникав після подальшого застосування. Наявність преципітату не потребує припинення застосування препарату Ципрофлоксофарм, а також не має негативного впливу на клінічну картину процесу видужання.

Термін придатності

3 роки.

Термін зберігання після першого відкриття флакона – 4 тижні.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 мл у флаконі-крапельниці із поліетилену. По 1 флакону-крапельниці у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л./ S.C. Rompharm Company S.R.L

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вул. Ероілор № 1А, м. Отопень, 075100, округ Ілфов, Румунія / Eroilor str. No 1А, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania.

Дата последнего обновления: 24.03.2017

Характеристики

Форма выпуска капли
Условия отпуска по рецепту
Регистрация UA/15845/01/01 от 02.03.2017 (приказ 236(1))
АТХ-классификация S03AA07 - Ципрофлоксацин
Действующие вещества ципрофлоксацин

Найдено 455 аптек

Линда-Фарм
Днепр, пл.Соборная 14Г
Ципрофлоксацин капли ушные/глазные флакон 5мл №1
РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л. К.О. РУМЫНИЯ
от 54,10
Линда-Фарм
Каменское, ул.Каштанов 22/2
Ципрофлоксацин капли ушные/глазные флакон 5мл №1
РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л. К.О. РУМЫНИЯ
от 52,60
Аптека НЦ
Киев, ул.Бориспольская 9
Ципрофлоксофарм капли глазн./ушн., р-р 0,3 % фл. 5 мл №1
Ромфарм Компани С.Р.Л. К.О. Румыния
от 51,20
Аптека НЦ
Киев, ул.Иорданская 20
Ципрофлоксофарм капли глазн./ушн., р-р 0,3 % фл. 5 мл №1
Ромфарм Компани С.Р.Л. К.О. Румыния
от 51,13
Линда-Фарм
Днепр, пр.Дмитрия Яворницкого 57
Ципрофлоксацин капли ушные/глазные флакон 5мл №1
РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л. К.О. РУМЫНИЯ
от 54,70
Домашняя аптека
Днепр, ул.Героев Сталинграда 119
Ципрофлоксофарм кап глаз/уш 0.3% 5мл /n/ |
ROMPHARM COMPANY
есть
Досвід Довіра Допомога
Харьков, ул.Евгения Котляра 8/10А
Ципрофлоксофарм гл/ушн.капли 0.3% 5мл
Ромфарм Компани С.Р.Л.
от 52,21
Аптека АКС Социальная
Подольск, ул.Соборная 117/1
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,67
Аптека АКС Социальная
Подольск, ул.Соборная 101
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,92
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Генерала Бочарова 30
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Фонтанская дорога 19
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, пр.Академика Глушка 19А
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Люстдорфская дорога 123
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,55
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Академика Королева 65
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Генерала Петрова 46
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Черноморск, ул.Спортивная 14Д
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Черноморск, пр.Мира 31Д
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Южное, пр.Григорьевского Десанта 30/16Е
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,60
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Святослава Рихтера 125/3
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека ENTER
Одесса, ул.Пантелеймоновская 70
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Греческая 45
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Большая Арнаутская 99
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,74
АКС
Одесса, ул.Академика Филатова 53
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека оптовых цен
Гадяч, ул.Полтавская 13
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Мясоедовская 32
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Академика Глушко 32А
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,29
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Космонавтов 33
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека оптовых цен
Сумы, ул.Мира 30
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Маршала Малиновского 1/1
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Семена Палия 133
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, ул.Семена Палия 119
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека оптовых цен
Опошня, ул.Независимости 2А
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
АКС
Одесса, ул.Давида Ойстраха 1
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 48,73
Аптека АКС Социальная
Одесса, пр.Добровольского 73
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, ул.Марсельская 32/3
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Генерала Петрова 33
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, пр.Добровольского 128
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, ул.Семена Палия 68
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, ул.Генерала Бочарова 1
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Генерала Бочарова 47
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека
Чутово, ул.Полтавский путь 114
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
АКС
Одесса, ул.Академика Корольова 33
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Академика Заболотного 31
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 41,31
АКС
Одесса, ул.Добровольского 159
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Семена Палия 118
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
Аптека АКС Социальная
Одесса, ул.Одесса-Главная 35
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 49,43
АКС
Одесса, пр.Добровольского 98
Ципрофлоксофарм гл/ушн 0,3%5мл №1 фл кап
Румыния
от 44,10
Аптека
Липовая Долина, ул.Полтавская 31А
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
Аптека оптовых цен
Тростянец, ул.Мира 1А
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
Аптека
Полтава, ул.Ивана Мазепы 49
Ципрофлоксофарм кап. глаз./ушн. р-р 0.3% фл. 5мл
РОМФАРМ КОМПАНИ К.О.
от 44,65
Инструкция по применению Ципрофлоксофарм, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Ципрофлоксофарм, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Ципрофлоксофарм с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Рекомендуем посмотреть

Ципронекс капли глаз./уш., р-р 0.3 % по 5 мл во флак.-кап.
Ципронекс
капли
Польфарма С.А.,Фармацевтический завод, Польша
Цены в аптеках
Флоксимед капли глаз./уш., р-р 0.3 % по 5 мл во флак.-кап.
Флоксимед капли глаз./уш., р-р 3 мг/мл по 5 мл во флак.-кап.
Флоксимед
капли
2 производителя
Цены в аптеках
Ципрофарм капли глаз./уш. 0.3 % по 10 мл во флак.
Ципрофарм капли глаз./уш. 0.3 % по 5 мл во флак.
Ципрофарм
раствор, капли
Фармак
Цены в аптеках

Просмотренные товары

Ципрофлоксофарм капли глаз./уш., р-р 0.3 % по 5 мл во флак.-кап.
Ципрофлоксофарм
капли
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л. для "Фарма Лтд, ООО", Румыния/Украина
Цены в аптеках

Новинки

Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Живите на полную, потому что движение - это жизнь! Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Болить вухо?
Болить вухо? Швидка допомога за 5 хвилин. Подробней
Вы беременны?
Вы беременны? Цель будущей мамы - родить здорового ребенка! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Ви разом. Ви кохаєте?
Ви разом. Ви кохаєте? Відчуйте одне одного по справжньому! Подробней
Top