Скайризи раствор д/ин. 75 мг по 0.83 мл №2 в предвар. запол. шпр. с салф.

Цены в Украине
Нет в наличии в Украине
найдено в 0 аптеках других городов

Характеристики

Торговое название
Действующие вещества
Форма выпуска
раствор д/ин.
Дозировка
рисанкизумаб: 75мг
Объём
0.83 мл
Условия продажи
по рецепту
Регистрация
UA/17970/01/01 от 06.03.2020 приказ №1327 от 02.07.2021
Производитель
Еббві С.р.л., Італія.
Все товары
Объём
0,83 мл
Страна происхождения бренда
Швейцария
Показать все

Инструкция для Скайризи раствор д/ин. 75 мг по 0.83 мл №2 в предвар. запол. шпр. с салф.

Склад

діюча речовина: рісанкізумаб;

1 попередньо наповнений шприц, що містить 75 мг рісанкізумабу у 0,83 мл розчину;

допоміжні речовини: сорбітол, динатрію сукцинату гексагідрат, бурштинова кислота, полісорбат-20, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний або злегка жовтуватий розчин від прозорого до злегка опалесцентного.

Фармакотерапевтична група

Імуносупресанти. Інгібітори інтерлейкіну. Рісанкізумаб.

Код АТХ L04A C18.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Рісанкізумаб – це гуманізоване моноклональне антитіло, імуноглобулін G1 (IgG1), з селективною дією відносно білка інтерлейкіну 23 (IL-23), вироблене з клітин яєчника китайського хом’яка з використанням технології рекомбінантної ДНК.

Механізм дії

Рісанкізумаб – це гуманізоване моноклональне антитіло, імуноглобулін G1 (IgG1), яке з високою спорідненістю зв’язується з субодиницею р19 цитокіну інтерлейкіну 23 (IL-23) людини без зв’язування з IL-12 і інгібує його взаємодію з рецепторним комплексом IL-23. IL-23 – це цитокін, задіяний у запальних та імунних відповідях. Блокуючи IL-23 від зв’язування з його рецептором, рісанкізумаб інгібує IL-23-залежну клітинну сигналізацію і вивільнення прозапальних цитокінів.

Фармакодинамічні ефекти

У дослідженні за участю пацієнтів із псоріазом експресія генів, пов’язаних з віссю IL-23/IL-17, знижувалася в шкірі після одноразових доз рісанкізумабу. Також при псоріатичних ураженнях спостерігали зниження товщини епідермісу, інфільтрації запальних клітин та експресії маркерів псоріатичного захворювання.

Клінічна ефективність та безпека

Ефективність та безпеку рісанкізумабу оцінювали за даними 2 109 пацієнтів з помірним або тяжким бляшковим псоріазом під час чотирьох багатоцентрових, рандомізованих, подвійно сліпих досліджень (ULTIMMA-1, ULTIMMA-2, IMMHANCE та IMMVENT). Включені у ці дослідження пацієнти були віком від 18 років, мали бляшковий псоріаз на ≥10% площі поверхні тіла (ППТ), статичну Глобальну оцінку лікарем (sPGA) ≥ 3 балів при загальній оцінці псоріазу (товщина бляшок/ індурація, еритема і лущення) за шкалою тяжкості від 0 до 4, оцінку за Індексом площі псоріазу та тяжкості стану (PASI) ≥ 12 балів і були кандидатами на системну терапію або фототерапію.

Загалом на момент оцінки вихідного стану пацієнтів медіана оцінки PASI становила 17,8 бала, медіана ураженої ППТ – 20,0%, а медіана DLQI – 13,0. При оцінці вихідного стану за sPGA стан класифіковано як тяжкий у 19,3% пацієнтів і як помірний у 80,7% пацієнтів. У цілому 9,8% суб’єктів дослідження мали в анамнезі діагностований псоріатичний артрит.

За даними всіх досліджень 30,9% пацієнтів не отримували раніше системної терапії (у т.ч. небіологічними та біологічними лікарськими засобами), 38,1% отримували попередню фототерапію чи фотохіміотерапію, 48,3% отримували раніше системну терапію небіологічними лікарськими засобами, 42,1% отримували попередню терапію біологічними лікарськими засобами, а 23,7% вже проходили лікування щонайменше одним інгібітором ФНП-альфа для лікування псоріазу.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Рісанкізумаб демонстрував лінійну фармакокінетику з дозозалежним збільшенням експозиції в межах доз від 18 до 300 мг та від 0,25 до 1 мг/кг при підшкірному введенні, а також від 200 до 1200 мг та від 0,01 до 5 мг/кг при внутрішньовенному введенні.

Після підшкірного застосування рісанкізумабу пікові концентрації в плазмі були досягнуті через 3–14 днів після введення дози, при цьому розрахункова абсолютна біодоступність становила 89%. При застосуванні рісанкізумабу в дозі 150 мг на тижні 0, тижні 4, а потім кожні 12 тижнів розрахункові концентрації рісанкізумабу в плазмі при досягненні рівноважного стану та залишкові концентрації рісанкізумабу в плазмі становили 12 і 2 мкг/мл відповідно.

Розподіл

Середній (± стандартне відхилення) об’єм розподілу (Vss) рісанкізумабу при досягненні рівноважного стану становив 11,4 (± 2,7) л у дослідженнях фази 3 за участю пацієнтів з псоріазом, що свідчить про те, що розподіл рісанкізумабу здебільшого обмежується судинними та інтерстиціальними просторами.

Біотрансформація

Терапевтичні моноклональні антитіла IgG зазвичай розкладаються на малі пептиди і амінокислоти катаболічними шляхами так само, як і ендогенні IgG. Не очікується, що рісанкізумаб метаболізуватиметься ферментами цитохрому Р450.

Виведення

Середній (± стандартне відхилення) системний кліренс (CL) рісанкізумабу становив 0,3 (± 0,1) л/добу у дослідженнях фази 3 за участю пацієнтів із псоріазом. Середній період напіввиведення рісанкізумабу варіював від 28 до 29 днів у дослідженнях фази 3 за участю пацієнтів із псоріазом.

Не очікується, що рісанкізумаб як моноклональне антитіло IgG1 фільтруватиметься шляхом клубочкової фільтрації в нирках або виводитиметься у вигляді незміненої молекули з сечею.

Лінійність/нелінійність

Рісанкізумаб демонстрував лінійну фармакокінетику з приблизно дозопропорційним збільшенням системної експозиції (Cmax та AUC) в оцінюваних діапазонах доз від 18 до 300 мг або від 0,25 до 1 мг/кг при підшкірному введенні здоровим добровольцям або пацієнтам із псоріазом.

Взаємодії з лікарськими засобами

Дослідження взаємодії з лікарськими засобами проводили за участю пацієнтів з бляшковим псоріазом з метою оцінки впливу повторного введення рісанкізумабу на фармакокінетику субстратів, чутливих до цитохрому Р450 (CYP). Вплив кофеїну (субстрат CYP1A2), варфарину (субстрат CYP2C9), омепразолу (субстрат CYP2C19), метопрололу (субстрат CYP2D6) та мідазоламу (субстрат CYP3A) після лікування рісанкізумабом був порівняним з їхньою експозицією до лікування рісанкізумабом, що вказує на відсутність клінічно значущої лікарської взаємодії через ці ферменти.

Популяційні фармакокінетичні аналізи показали, що на експозицію рісанкізумабу не впливали супутні лікарські засоби (метформін, аторвастатин, лізиноприл, амлодипін, ібупрофен, ацетилсаліцилат і левотироксин), які застосовували деякі пацієнти з бляшковим псоріазом під час клінічних досліджень.

Особливі популяції пацієнтів

Діти

Фармакокінетика рісанкізумабу у дітей встановлена не була.

Пацієнти літнього віку

З 2234 суб’єктів з бляшковим псоріазом, які отримували лікування рісанкізумабом, 243 мали вік від 65 років, а 24 – вік від 75 років. Загальних відмінностей в експозиції рісанкізумабу у пацієнтів старшого та молодшого віку, які отримували рісанкізумаб, не відмічали.

Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю

Не було проведено жодних спеціальних досліджень для визначення впливу ниркової або печінкової недостатності на фармакокінетику рісанкізумабу. За даними популяційних фармакокінетичних аналізів, рівень креатиніну в сироватці, кліренс креатиніну або маркери печінкової функції (АЛТ/АСТ/білірубін) не впливали на кліренс рісанкізумабу у пацієнтів із псоріазом.

Як моноклональне антитіло IgG1 рісанкізумаб переважно виводиться внутрішньоклітинним катаболізмом, а відтак не очікується метаболізму через печінкові ферменти цитохрому Р450 або елімінації нирками.

Маса тіла

Кліренс рісанкізумабу та об’єм розподілу підвищуються зі збільшенням маси тіла, що може призвести до зниження ефективності у пацієнтів з великою масою тіла (> 130 кг). Однак це спостереження базується на даних щодо обмеженої кількості пацієнтів. На даний час не рекомендовано коригувати дозу з огляду на масу тіла.

Стать або раса

У дорослих пацієнтів із бляшковим псоріазом стать або раса суттєво не впливали на кліренс рісанкізумабу. У клінічному фармакокінетичному дослідженні не виявлено клінічно значущих відмінностей в експозиції рісанкізумабу у китайців або японців порівняно з представниками європеоїдної раси.

Доклінічні дані з безпеки

На доклінічному етапі не виявлено особливої небезпеки для людини за даними досліджень токсичності при повторному застосуванні рісанкізумабу, зокрема при вивченні фармакології безпеки, а також репродуктивної токсичності у яванських макак, у дозах до 50 мг/кг на тиждень (що забезпечує експозицію, яка в 70 разів перевищує експозицію у людини при максимальній рекомендованій дозі для людини [МРДЛ]).

Дослідження мутагенності та канцерогенності рісанкізумабу не проводили. У 26-тижневому дослідженні токсикологічності при тривалому застосуванні рісанкізумабу в дозах до 50 мг/кг/тиждень (приблизно в 70 разів більше експозиції у людини при МРДЛ) не спостерігалося жодного передракового або неопластичного ураження, несприятливих проявів імунотоксичності або впливу на серцево-судинну систему.

Показання

Лікування помірного або тяжкого бляшкового псоріазу у дорослих, яким показана системна терапія.

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Клінічно важливі інфекції в активній формі (наприклад активна форма туберкульозу).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Не очікується, що рісанкізумаб метаболізуватиметься печінковими ферментами або виводитиметься нирками. Не очікується взаємодії рісанкізумабу з інгібіторами, індукторами чи субстратами ферментів, які метаболізують лікарські засоби, а тому коригування дози не потрібне.

Супутня імуносупресивна терапія або фототерапія

Безпека й ефективність рісанкізумабу при його застосуванні разом із імунодепресантами, зокрема біологічними лікарськими засобами або фототерапією, не оцінювалися.

Особливості щодо застосування

Відстежуваність Для покращення відстежуваності біологічних лікарських засобів слід чітко документувати назву і номер серії введеного лікарського засобу.

Інфекції

Рісанкізумаб може підвищити ризик інфекції.

Рісанкізумаб слід з обережністю застосовувати пацієнтам із хронічною інфекцією, рецидивуючою інфекцією в анамнезі або відомими факторами ризику інфекції. Лікування рісанкізумабом не слід розпочинати у пацієнтів з будь-якою клінічно важливою інфекцією в активній формі, допоки вона не минула або не була адекватно пролікована.

Пацієнтів, які отримують рісанкізумаб, слід проінструктувати про необхідність звернення до лікаря у разі появи симптомів клінічно важливої хронічної або гострої інфекції. У разі розвитку такої інфекції або за відсутності відповіді на стандартне лікування інфекції стан пацієнта необхідно ретельно контролювати, при цьому рісанкізумаб не призначають, допоки інфекція не минула.

Туберкульоз

Перед початком лікування рісанкізумабом стан пацієнтів слід оцінити на наявність інфекції туберкульозу. Стан пацієнтів, які отримують рісанкізумаб, слід контролювати щодо появи симптомів активної форми туберкульозу. До початку лікування рісанкізумабом слід розглянути необхідність застосування протитуберкульозної терапії пацієнтам з латентною або активною формою туберкульозу в анамнезі, стосовно яких проходження адекватного курсу лікування не підтверджено.

Імунізація

До початку терапії рісанкізумабом необхідно завершити всі відповідні імунізації згідно з поточними рекомендаціями щодо проведення імунізації. Якщо пацієнт отримав вакцинацію живою вакциною (вірусною чи бактеріальною), рекомендується почекати щонайменше 4 тижні до початку лікування рісанкізумабом. Пацієнтам, які проходили лікування рісанкізумабом, не слід застосовувати живі вакцини під час лікування, а також протягом щонайменше 21 тижня після лікування рісанкізумабом (див. розділ «Фармакокінетика»).

Підвищена чутливість

У разі розвитку серйозної реакції підвищеної чутливості рісанкізумаб негайно відміняють і розпочинають відповідну терапію.

Допоміжні речовини з відомим ефектом

Цей лікарський засіб містить 68,0 мг сорбіту на дозу 150 мг.

Необхідно враховувати адитивний ефект одночасно застосовуваних лікарських засобів, що містять сорбіт (або фруктозу), та надходження сорбіту (або фруктози) в організм пацієнта разом з їжею.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на дозу 150 мг, тобто по суті є лікарським засобом, який не містить натрію.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Жінки репродуктивного віку

Жінкам репродуктивного віку слід застосовувати ефективний спосіб контрацепції під час лікування, а також протягом щонайменше 21 тижня після лікування.

Вагітність

Даних стосовно застосування рісанкізумабу вагітним жінкам немає або ці дані обмежені (менш ніж 300 результатів вагітності). Дослідження на тваринах не довели прямого або опосередкованого шкідливого впливу з точки зору репродуктивної токсичності. Як запобіжний захід бажано уникати застосування рісанкізумабу під час вагітності.

Годування груддю

Невідомо, чи потрапляє рісанкізумаб в грудне молоко. Відомо, що людські IgG потрапляють у грудне молоко протягом перших декількох днів після народження дитини і незабаром поступово зменшуються до низьких концентрацій. Отже, у цей короткий період не можна виключити ризик для немовляти, що перебуває на грудному вигодовуванні. Необхідно прийняти рішення стосовно відміни/відмови від терапії рісанкізумабом, беручи до уваги користь від грудного вигодовування для дитини і користь терапії рісанкізумабом для матері.

Фертильність

Вплив рісанкізумабу на фертильність людини не оцінювався. Дослідження на тваринах не довели прямих або опосередкованих шкідливих наслідків з точки зору фертильності.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Рісанкізумаб не впливає або чинить незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими автоматизованими системами.

Спосіб застосування та дози

Лікарський засіб Скайрізі слід застосовувати під керівництвом і наглядом лікаря з досвідом діагностики та лікування бляшкового псоріазу.

Дози

Рекомендована доза становить 150 мг (дві ін’єкції по 75 мг), що вводяться шляхом підшкірної ін’єкції у тиждень 0, тиждень 4, а потім кожні 12 тижнів.

Для пацієнтів, які не відповідають на лікування після 16 тижнів терапії, слід розглянути доцільність відміни цього лікарського засобу. У деяких пацієнтів з початковою частковою відповіддю може згодом спостерігатися покращення при лікуванні понад 16 тижнів.

Пропуск дози

У разі пропуску дози цей лікарський засіб застосовують якнайшвидше. Після цього лікарський засіб застосовують регулярно за звичайною схемою.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку (віком від 65 років)

Корегування дози не потрібне.

Інформація про застосування цього лікарського засобу пацієнтами віком ≥ 65 років обмежена.

Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю

Жодних конкретних досліджень для оцінки впливу печінкової або ниркової недостатності на фармакокінетику лікарського засобу Скайрізі проведено не було. Загалом не очікується, що ці стани матимуть будь-який значний вплив на фармакокінетику моноклональних антитіл, а тому коригування дози не вважається необхідним.

Діти

Безпека та ефективність застосування лікарського засобу Скайрізі дітям та підліткам віком від 6 до 18 років ще не встановлені. Дані відсутні.

Даних про відповідне застосування лікарського засобу Скайрізі дітям віком до 6 років за показанням помірний або тяжкий бляшковий псоріаз немає.

Пацієнти з надмірною масою тіла

Корегування дози не потрібне.

Спосіб застосування

Лікарський засіб Скайрізі вводять шляхом підшкірної ін’єкції. При застосуванні кожної дози слід змінювати анатомічне місце ін’єкцій (наприклад, стегна або живіт) та уникати ділянок хворобливої шкіри, синця, еритематозної, ущільненої чи ураженої псоріазом шкіри. Введення лікарського засобу Скайрізі у верхню зовнішню частину руки може проводити лише медичний працівник або особа, яка доглядає пацієнта.

Пацієнти можуть самостійно вводити собі лікарський засіб Скайрізі після проходження ними навчання техніці підшкірної ін’єкції. Пацієнтів слід проінструктувати про необхідність ін’єкційного введення вмісту 2-х попередньо наповнених шприців для отримання повної дози 150 мг, а також про необхідність прочитати Інструкцію щодо самостійного введення, наведену нижче, перед проведенням ін’єкцій.

Інструкція щодо самостійного введення

Шток поршня шприца Упор для пальців Захисний ковпачок голки

Корпус шприца

Важлива інформація, яку необхідно знати до введення лікарського засобу Скайрізі

 • Перед ін’єкцією Ви повинні пройти навчання щодо того, як правильно робити ін’єкцію лікарського засобу Скайрізі. Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, якщо Вам потрібна допомога.
 • Позначте дати у своєму календарі, щоб знати, коли потрібно ввести лікарський засіб Скайрізі.
 • Тримайте лікарський засіб Скайрізі в оригінальній картонній коробці для захисту цього лікарського засобу від світла до моменту його використання.
 • Не знімайте ковпачок голки аж до моменту проведення ін’єкції.
 • Не струшуйте шприц.

Не застосовуйте цей лікарський засіб:

 • якщо рідина каламутна або містить пластівці чи великі частинки. Рідина повинна виглядати прозорою або злегка жовтуватою і може містити дрібні білі або прозорі частинки;
 • якщо прострочений термін придатності;
 • якщо рідину заморожували (навіть якщо вона розтанула);
 • якщо шприц впав чи пошкоджений;
 • якщо порушено цілісність чарункової упаковки шприца.

Забезпечення більш комфортної ін’єкції. Перед проведенням ін’єкції вийміть картонну коробку з холодильника та залиште її за кімнатної температури на 15–30 хвилин, уникаючи при цьому прямих сонячних променів.

 • Лікарський засіб Скайрізі не можна нагрівати у жодний інший спосіб (наприклад у мікрохвильовій пічці або у гарячій воді).
 • Тримайте шприці у картонній коробці до проведення ін’єкції.

Дотримуйтеся покрокової інструкції щоразу, коли застосовуєте лікарський засіб Скайрізі.

КРОК 1
Помістіть на чисту рівну поверхню:
 • 2 попередньо наповнених шприци та 2 спиртові серветки (вкладені у картонну коробку);
 • 2 ватні тампони або марлеві прокладки (не вкладені до картонної коробки).
Вимийте і висушіть руки.
Почніть з одного шприца для проведення першої ін’єкції.
Для отримання повної дози потрібно зробити 2 ін’єкції одна за одною.
КРОК 2
 
Ділянки для ін’єкцій
Ділянки для ін’єкцій
Для ін’єкційного застосування лікарського засобу оберіть одну з цих 3 ділянок:
 • передня частина лівого стегна;
 • передня частина правого стегна;
 • живіт на відстані не менше 5 см від пупка.
При застосуванні вмісту другого шприца ін’єкцію проводять принаймні на відстані 3 см від першої ін’єкції.
Не вводьте лікарський засіб в одне і те саме місце.
Перед кожною ін’єкцією протріть спиртовою серветкою круговими рухами ділянку, де Ви будете вводити лікарський засіб.
 • ;Не торкайтеся та не дмухайте на продезінфіковану ділянку шкіри.
 • ;Не вводьте лікарський засіб через одяг.
 • ;Не вводьте лікарський засіб в шкіру, яка болить, де утворився синець, почервоніння, яка є твердою чи має шрами або розтяжки.
 • ;Не вводьте лікарський засіб у ділянки, уражені псоріазом.
КРОК 3
Перевірте рідину
 
 
Тримайте шприц донизу голкою, яка закрита захисним ковпачком, як показано на рисунку.
Перевірте рідину в шприці.
 • Нормально бачити бульбашки у віконці.
 • Рідина має виглядати прозорою або злегка жовтуватою і може містити дрібні білі або прозорі частинки.
 • ;Не використовуйте лікарський засіб, якщо рідина каламутна або містить пластівці чи великі частинки.
 
КРОК 4
 
 
Зняття захисного ковпачка голки:
 • Візьміть шприц між упором для пальців та захисним ковпачком голки в одну руку.
 • Іншою рукою обережно потягніть захисний ковпачок голки.
 • ;Не тримайтеся та не тягніть за шток поршня шприца, коли знімаєте захисний ковпачок голки.
 • Ви можете побачити краплю рідини на кінці голки. Це нормально.
 • Викиньте захисний ковпачок голки.
 • ;Не торкайтеся пальцями голки та уникайте контакту голки з будь-якими предметами.
КРОК 5
 
 
Тримайте корпус шприца однією рукою між великим і вказівним пальцями так, ніби тримаєте олівець.
Іншою рукою обережно візьміть ділянку очищеної шкіри у складку і міцно утримуйте її.
Швидким коротким рухом вставте голку в шкіру приблизно під кутом 45 градусів на всю її довжину. Тримайте шприц під одним кутом.
КРОК 6
 
Запобіжник системи захисту голки
Повільно натискайте на шток поршня шприца до кінця, доки вся рідина не буде введена.
Витягніть голку зі шкіри, тримаючи шприц під одним кутом.
Повільно зніміть великий палець зі штоку поршня. Після цього голка закриється запобіжником системи захисту голки.
 • Запобіжник системи захисту голки не активується, якщо не введена вся рідина.
 • Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, якщо, на Вашу думку, Ви не отримали повну дозу.
Притисніть ватною кулькою чи марлевим тампоном місце ін’єкції на 10 секунд.
Не тріть шкіру у місці ін’єкції. У місці ін’єкції може виникати невелика кровотеча. Це нормально.
КРОК 7
 
Необхідно зробити 2 ін’єкції.
Для отримання повної дози необхідно зробити дві ін’єкції, одна за одною.
 • Повторіть Кроки 2–6 з другим шприцом.
 • Введіть вміст другого шприца відразу після першої ін’єкції, але принаймні на відстані 3 см від місця першої ін’єкції.
КРОК 8
 • ;Не викидайте використані шприци разом із побутовим сміттям.
 • Ваш лікар, фармацевт або медсестра розкаже Вам, як утилізувати використані шприци відповідно до вимог чинного законодавства.

Діти

Безпека й ефективність застосування лікарського засобу Скайрізі дітям та підліткам віком від 6 до 18 років ще не встановлені. Дані відсутні.

Даних про відповідне застосування лікарського засобу Скайрізі дітям віком до 6 років за показанням помірний або тяжкий бляшковий псоріаз немає.

Передозування

У разі передозування рекомендовано контролювати стан пацієнта стосовно виникнення будь-яких симптомів побічних реакцій і негайно призначити відповідне симптоматичне лікування.

Побічні ефекти

Інфекції та інвазії
Дуже часто
Інфекції верхніх дихальних шляхів a
Часто
Лишайні інфекціїb
Нечасто
Фолікуліт
З боку нервової системи
Часто
Головний більc
З боку шкіри та підшкірної клітковини
Часто
Свербіж
Загальні порушення та ускладнення в місці введення
Часто
Втомлюваністьd
Реакції у місці введенняe

a Включає: інфекцію дихальних шляхів (вірусну, бактеріальну чи неуточнену), синусит (зокрема гострий), риніт, назофарингіт, фарингіт (у т.ч. вірусний), тонзиліт.

b Включає: дерматомікоз стопи, паховий дерматомікоз, дерматофітію тулуба, різнобарвний лишай, мікоз кистей, оніхомікоз.

c Включає: головний біль, головний біль напруги, синусний головний біль.

d Включає: втомлюваність, астенію.

e Включає: крововиливи на місці ін’єкції, еритему, гематому, кровотечу, подразнення, біль, свербіж, реакцію, набряк.

Опис окремих побічних реакцій

Інфекції

У період реалізації всієї програми дослідження рісанкізумабу при лікуванні псоріазу, зокрема під час тривалого застосування рісанкізумабу, частота інфекцій становила 75,5 випадків на 100 пацієнто-років. Більшість випадків були несерйозними, мали легкий чи помірний ступень тяжкості і не вимагали припинення лікування рісанкізумабом. Частота серйозних інфекцій становила 1,7 випадка на 100 пацієнто-років.

Імуногенність

Як і у разі застосування всіх терапевтичних білків, існує потенційна можливість розвитку імуногенності при застосуванні рісанкізумабу. Можливість виявлення утворених антитіл значною мірою залежить від чутливості і специфічності кількісного аналізу.

У пацієнтів, які отримували рісанкізумаб у рекомендованій клінічній дозі у період до 52-х тижнів під час клінічних випробувань за участю пацієнтів із псоріазом, антитіла до лікарського засобу та нейтралізуючі антитіла спостерігали у 24% (263/1079) та у 14% (150/1079) оцінених суб’єктів відповідно.

У більшості пацієнтів антитіла до рісанкізумабу, включаючи нейтралізуючі антитіла, не були пов’язані зі змінами клінічної відповіді чи параметрів безпеки. У небагатьох пацієнтів (приблизно 1%; 7/1000 на тижні 16 та 6/598 на тижні 52) з високими титрами антитіл (> 128), клінічна відповідь виявилася зниженою. Частота реакцій у місці ін’єкції була кількісно вищою у пацієнтів з антитілами до рісанкізумабу порівняно з пацієнтами, у яких не виявили антитіл до рісанкізумабу протягом нетривалої (16 тижнів: 2,7% порівняно з 1,3%) і тривалої терапії (> 52 тижні: 5,0 % порівняно з 3,3%). Реакції у місці ін’єкції були легкими та помірними за ступенем тяжкості. Жодна з них не була серйозною і не призвела до відміни терапії рісанкізумабом.

Пацієнти літнього віку

Інформація щодо безпеки застосування пацієнтам віком ≥ 65 років обмежена.

Термін придатності

2 роки.

Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей та захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С (у холодильнику) в оригінальній картонній коробці. Не заморожувати.

Несумісність

За відсутності досліджень сумісності цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Упаковка

По 2 попередньо наповнені шприци (у контурній чарунковій упаковці кожен) та 2 серветки, вміщені в картонну коробку.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Випуск серії.

Еббві С.р.л., Італія.

Адреса

С.Р. 148 Понтіна Км 52, СНС - Камповерде ді Апріліа (лок. Апріліа) - 04011 Апріліа (ЛТ), Італія.

Характеристики

Торговое название
Действующие вещества
Форма выпуска
раствор д/ин.
Дозировка
рисанкизумаб: 75мг
Объём
0.83 мл
Условия продажи
по рецепту
Регистрация
UA/17970/01/01 от 06.03.2020 приказ №1327 от 02.07.2021
Производитель
Еббві С.р.л., Італія.
Все товары
Объём
0,83 мл
Страна происхождения бренда
Швейцария