Для специалистов

Медикамент
Міжнародна назва
АТС-код
Міжнародна назва: Fluorouracil
АТС-код: 01BC02
Міжнародна назва: Fluorouracil
АТС-код: 01BC02

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2005 № 360

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за № 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:
  1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.
  2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.
  3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог- замовлень, що додається.
  4. Установити Форму журналу обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я (додаток ).
 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 „Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 171/380 (зі змінами).
 3. Установити, що лікарський засіб трамадол незалежно від його торговельної назви та лікарської форми виписується на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами).
 4. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні підрозділи.
 5. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.
 6. Цей наказ, крім пункту 3, набирає чинності через три місяці з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, а пункт 3 набирає чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О.Рибчука.

Міністр М.Є. Поліщук